forex trading logo

Home Zamestnanci školy
Organizácia školy PDF Tlačiť E-mail

Zoznam učiteľov a funkcií

Meno a priezvisko

Aprobácia, funkcia

1.

Mgr. Jarmila Adamíková

I. stupeň

 • riaditeľka školy

2.

PaedDr. Anna Bogdalíková

I. stupeň

 • zástupkyňa riaditeľa školy
 • koordinátor Testovania 9 a 5

3.

PhDr. Peter Čižmár

NBV

4.

Ing. Oľga Dobrovodská

MAT, CHE

 • vedúca PK pre prírodné vedy
 • Koordinátor environmentálnej výchovy

5.

Alena Haringová

vychovávateľka ŠKD

6.

Mgr. Simona Hrubá

I. stupeň

 • koordinátor kultúrnych podujatí

7.

Mgr. Oľga Hýllová

SJL

 • lyžiarsky inštruktor
 • koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

8.

PaedDr. Katarína Jurkovičová

BIO

 • koordinátor drogovej prevencie

9.

Mgr. Denisa Kondrčková

MAT, FYZ

 • výchovný a kariérny poradca
 • koordinátor výchovno-vzdelávacej činnosti na II. Stupni
 • koordinátor finančnej gramotnosti

10.

Mgr. Michaela Luptáková

SJL

 • vedúca PK pre spoločenské vedy
 • koordinátor kultúrnych podujatí
 • koordinátor čitateľskej gramotnosti

11.

Mgr. Daniela Miklovičová

I. stupeň

 • vedúca MZ pre I. stupeň

12.

Jaroslava Mikuličová

asistentka učiteľa

13.

Mgr. Drahoslava Mudrochová

I. stupeň

 • správca fondu učebníc
 • koordinátor športových súťaží

14.

Mgr. Elena Obtulovičová

ANJ, NEJ

 • koordinátor činnosti vzdelávania cudzích jazykov v 3. – 9. ročníku
 • lyžiarsky inštruktor

15.

Mgr. Jana Pavlíčková

I. stupeň

16.

Mário Pavúček

I. stupeň

17.

Mgr. Magdaléna Petrášová

I. stupeň

 • správca materiálnych pomôcok pre I. stupeň

18.

Mgr. Natália Polovková

NEJ, OBN

19.

Mgr. Ján Rusinko

DEJ, OBN, ETV

 • koordinátor športových súťaží

20.

Veronika Slámová

vychovávateľka ŠKD

21

PaedDr. Andrea Vallová

I. stupeň

22.

Lucia Vlková

vychovávateľka ŠKD

Prevádzkoví pracovníci

Meno a priezvisko

Zaradenie

1.

Štefan Ernst

školník, kurič, záhradník

2.

Štefánia Cadrová

vedúca školskej jedálne

3.

Silvia Černá

kuchárka

4.

Hana Račková

upratovačka

5.

Anna Smoláriková

kuchárka

6.

Viera Šestáková

upratovačka

7.

Lucia Dani

upratovačka

8.

Jana Závorová

hlavná kuchárka

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.