forex trading logo

Home Organizácia školy
Organizácia školy PDF Tlačiť E-mail

Pedagogickí zamestnanci

Zamestnanci školy

Meno a priezvisko

Aprobácia, funkcia

1.

Mgr. Jarmila Adamíková

I. stupeň

 • riaditeľka školy

2.

PaedDr. Anna Bogdalíková

I. stupeň

 • zástupkyňa riaditeľa školy
 • koordinátor Testovania 9 a 5

3.

Ing. Oľga Dobrovodská

MAT, CHE

 • vedúca PK pre prírodné vedy
 • Koordinátor environmentálnej výchovy

4.

Alena Haringová

vychovávateľka ŠKD

5.

Mgr. Simona Hrubá

I. stupeň

 • koordinátor kultúrnych podujatí

6.

Daniela Hubekova

pedagogický asistent

7.

Mgr. Oľga Hýllová

SJL

 • lyžiarsky inštruktor
 • koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

8.

PaedDr. Katarína Jurkovičová

BIO, NBV

 • koordinátor drogovej prevencie

9.

Žaneta Knotková

vychovávateľka ŠKD

10.

Mgr. Denisa Kondrčková

MAT, FYZ

 • výchovný a kariérny poradca
 • koordinátor výchovno-vzdelávacej činnosti na II. Stupni
 • koordinátor finančnej gramotnosti

11.

Mgr. Michaela Luptáková

SJL

 • vedúca PK pre spoločenské vedy
 • koordinátor kultúrnych podujatí
 • koordinátor čitateľskej gramotnosti

12.

Mgr. Daniela Miklovičová

I. stupeň

 • vedúca MZ pre I. stupeň

13.

Jaroslava Mikuličová

asistentka učiteľa

14.

Mgr. Drahoslava Mudrochová

I. stupeň

 • správca fondu učebníc
 • koordinátor športových súťaží

15.

Mgr. Elena Obtulovičová

ANJ, NEJ

 • koordinátor činnosti vzdelávania cudzích jazykov v 3. – 9. ročníku
 • lyžiarsky inštruktor

16.

Mgr. Jana Pavlíčková

I. stupeň, SJL

17.

Mário Pavúček

I. stupeň

18.

Mgr. Magdaléna Petrášová

I. stupeň

 • správca materiálnych pomôcok pre I. stupeň

19.

Mgr. Natália Polovková

NEJ, OBN, NBV

20.

Mgr. Ján Rusinko

DEJ,NBV

 • koordinátor športových súťaží

21.

PaedDr. Andrea Vallová

I. stupeň

22.

Lucia Vlková

vychovávateľka ŠKD

Prevádzkoví pracovníci

Meno a priezvisko

Zaradenie

1.

Štefan Ernst

školník, kurič, záhradník

2.

Martina Macková

vedúca školskej jedálne

3.

Jana Závorová

hlavná kuchárka

4.

Anna Hastíková

kuchárka

5.

Jana Minarovičová

kuchárka

6.

Lucia Dani

upratovačka

7.

Renáta Janošťáková

upratovačka

8.

Hana Račková

upratovačka

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.