forex trading logo

Home Organizácia školy
Organizácia školy PDF Tlačiť E-mail

Rozvrh času vyučovania

1. hodina

8:00 – 8:45

Prestávka

8:45 – 8:55

2. hodina

8:55 – 9:40

Prestávka

9:40 – 9:55

3. hodina

9:55 – 10:40

Prestávka

10:40 – 10:55

4. hodina

10:55 – 11:40

Prestávka

11:40 – 11:50

5. hodina

11:50 – 12:35

Prestávka

12:35 – 12:45

6. hodina

12:45 – 13:30

Prestávka

13:30 – 14:15

7. hodina

14:15 – 14:55

 

Pedagogickí zamestnanci

Zamestnanci školy

Meno a priezvisko

Aprobácia, funkcia

1.

Mgr. Jarmila Adamíková

I. stupeň

 • riaditeľka školy

2.

PaedDr. Anna Bogdalíková

I. stupeň

 • zástupkyňa riaditeľa školy
 • koordinátor Testovania 9 a 5

3.

Ing. Oľga Dobrovodská

MAT, CHE

 • koordinátor pre prírodné vedy
 • Koordinátor environmentálnej výchovy

4.

Alena Haringová

vychovávateľka ŠKD

5.

Mgr. Simona Hrubá

I. stupeň

 • koordinátor kultúrnych podujatí

6.

Daniela Hubekova

pedagogický asistent

7.

Mgr. Oľga Hýllová

SJL

 • lyžiarsky inštruktor
 • koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

8.

PaedDr. Katarína Jurkovičová

BIO, NBV

 • koordinátor drogovej prevencie

9.

Žaneta Knotková

vychovávateľka ŠKD

10.

Mgr. Denisa Kondrčková

MAT, FYZ

 • výchovný poradca
 • koordinátor výchovno-vzdelávacej činnosti pre II. stupeň
 • koordinátor finančnej gramotnosti

11.

Mgr. Michaela Luptáková

SJL

 • koordinátor pre spoločenské vedy
 • výchovný poradca
 • koordinátor čitateľskej gramotnosti
 • špeciálny pedagóg

12.

Mgr. Daniela Miklovičová

I. stupeň

 • koordinátor výchovno-vzdelávacej činnosti pre I. stupeň

13.

Jaroslava Mikuličová

asistentka učiteľa

14.

Mgr. Drahoslava Mudrochová

I. stupeň

 • správca fondu učebníc
 • koordinátor športových súťaží

15.

Mgr. Elena Obtulovičová

ANJ, NEJ

 • koordinátor činnosti vzdelávania cudzích jazykov v 3. – 9. ročníku
 • lyžiarsky inštruktor

16.

Mgr. Jana Pavlíčková

I. stupeň, SJL

17.

Mário Pavúček

I. stupeň

18.

Mgr. Magdaléna Petrášová

I. stupeň

 • správca materiálnych pomôcok pre I. stupeň

19.

Mgr. Natália Polovková

NEJ, OBN, NBV

20.

Mgr. Ján Rusinko

DEJ,NBV

 • koordinátor športových súťaží

21.

PaedDr. Andrea Vallová

I. stupeň

22.

Lucia Vlková

vychovávateľka ŠKD

Koordinačné tímy na škole:

1. Koordinačný tím:
Kordinátorka pre výchovu a vzdelávanie pre 1. stupeň - Mgr. Daniela Miklovičová
členovia: Mgr. Petrášová, Mgr. Mudrochová, PaedDr. Vallová, Mgr. Pavlíčková, Pavúček, Mikuličová, Vlková

2. Koordinačný tím:
Kordinátorka pre výchovu a vzdelávanie pre 2. stupeň - Mgr.Denisa Kondrčková
členovia: PaedDr. Jurkovičová, Mgr. Rusinko, Mgr. Polovková, Mgr. Luptáková, Ing. Dobrovodská, Mgr. Hýllová,
Mgr. Obtulovičová, Hubeková

3. Koordinačný tím:
Koordinátorka pre cudzie jazyky: Mgr. Obtulovičová
členovia: Mgr. Polovková, PaedDr. Jurkovičová, PaedDr. Bogdalíková, Pavúček

4. Koordinačný tím:
Koordinátorka pre prírodné vedy: Ing. Dobrovodská
členovia: Mgr. Kondrčková, PaedDr. Vallová, PaedDr. Bogdalíková,
PaedDr. Jurkovičová,

5. Koordinačný tím:
Koordinátorka pre spoločenské vedy: Mgr. Luptáková
členovia: Mgr. Hýllová, Mgr. Rusinko, Mgr. Pavlíčková, Mgr. Mudrochová

Prevádzkoví pracovníci

Meno a priezvisko

Zaradenie

1.

Štefan Ernst

školník, kurič, záhradník

2.

Martina Macková

vedúca školskej jedálne

3.

Jana Závorová

hlavná kuchárka

4.

Anna Hastíková

kuchárka

5.

Jana Minarovičová

kuchárka

6.

Lucia Dani

upratovačka

7.

Renáta Janošťáková

upratovačka

8.

Hana Račková

upratovačka

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.