forex trading logo

Home Zápis do prvého ročníka
Zápis PDF Tlačiť E-mail

Zápis do prvého ročníka

Vážení rodičia budúcich prvákov,

do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕši 6 rokov, alebo v predchádzajúcom školskom roku malo odklad povinnej školskej dochádzky.

K zápisu je nutné predložiť:

- Elektronickú prihlášku - vytlačenú a obomi zákonnými zástupcami podpísanú

- Kópiu rodného listu dieťaťa

- Kópiu preukazu zdravotného poistenia dieťaťa

- Kópiu občianskeho preukazu obidvoch rodičov

- Ak rodičia žiadajú o odklad povinnej školskej dochádzky, zákonný zástupca doručí doklad od zariadenia výchovného poradenstva a prevencie/všeobecného lekára pre deti a dorast dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

- Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

- Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebudú vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

- Zápisné 8 € (na pracovné zošity pre dieťa) sa bude vyberať na začiatku školského roka 2020/2021

- Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronickú prihlášku, ktorá je zverejnená na webovom sídle školy Z dôvodu výnimočnej situácie dokumentáciu potrebnú k zápisu žiaka do 1. ročníka je možné doručiť  v zalepenej obálke do schránky riaditeľky školy označenej Základná škola, ktorá sa nachádza na Levárskej ulici 763 v Gajaroch (Pneuservis Adamík)  alebo poštou.

DOKUMENTY a PRIHLÁŠKY môžete zasielať už ODDNES.

Pre tých rodičov, ktorí majú problém s elektronickou prihláškou, bude zápis do prvého ročníka 20. apríla 2020 (pondelok) od 16:00 do 17:00 hod. v prvej budove ZŠ Gajary. Potrebné dokumenty prinesie jeden z rodičov. Je však v našom záujme, aby sme sa kvôli šíreniu koronavírusu združovali čo najmenej, preto prosíme rodičov o elektronickú komunikáciu.

V prípade ďalších otázok kontaktujte administratívu školy na adrese:   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Elektronická prihláška: https://moja.skolanawebe.sk/skola/zsgajary/prihlaska_zs

V záložke Zápis do prvého ročníka nájdete:

Prihláška na štúdium v ZŠ
Žiadosť o odklad školskej dochádzky

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.