forex trading logo

Home Zápis do prvého ročníka
Zápis 2021 PDF Tlačiť E-mail

Zápis do prvého ročníka

Vážení rodičia budúcich prvákov,

 

zápis do prvého ročníka ZŠ sa uskutoční od 1.apríla do 30. apríla 2021 bez osobnej prítomnosti žiaka a rodiča formou elektronického prihlasovania na webovej stránke školy.

Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕši 6 rokov, alebo v predchádzajúcom školskom roku malo odklad povinnej školskej dochádzky.

K zápisu je nutné predložiť:

- Elektronickú prihlášku - vytlačenú a obomi zákonnými zástupcami podpísanú

- Kópiu rodného listu dieťaťa

- Kópiu preukazu zdravotného poistenia dieťaťa

- Kópiu občianskeho preukazu obidvoch rodičov

Uvedenú dokumentáciu je nutné doručiť  v zalepenej obálke poštou na adresu školy alebo do schránky riaditeľky školy označenej Základná škola, ktorá sa nachádza na Levárskej ulici 763 v Gajaroch (Pneuservis Adamík).  Po spracovaní uvedenej dokumentácie bude zákonným zástupcom zaslané rozhodnutie o prijatí žiaka do 1. ročníka.

Pre tých rodičov, ktorí majú problém s elektronickou prihláškou, bude zápis do prvého ročníka 13. apríla 2021 (utorok) od 16:00 do 17:00 hod. pred prvou budovou ZŠ Gajary. Potrebné dokumenty prinesie jeden z rodičov. Je však v našom spoločnom záujme, aby sme sa kvôli šíreniu koronavírusu združovali čo najmenej, preto prosíme rodičov o elektronickú komunikáciu.

- Ak rodičia žiadajú o odklad povinnej školskej dochádzky, zákonný zástupca vypíše žiadosť o odklad  a doručí doklad od zariadenia výchovného poradenstva a prevencie/všeobecného lekára pre deti a dorast

- Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

- Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku musí doložiť nasledovné: k žiadosti zákonného zástupcu priloží  súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast

V prípade ďalších otázok kontaktujte administratívu školy na adrese:   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Elektronická prihláška: https://moja.skolanawebe.sk/skola/zsgajary/prihlaska_zs

V záložke Zápis do prvého ročníka nájdete:

Prihláška na štúdium v ZŠ
Žiadosť o odklad školskej dochádzky
Prezentácia zápis

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.