forex trading logo

Home
Vitajte na stránkach našej školy
PDF Tlačiť

Otváranie škôl od 12. 4. 2021

Vyhlásenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga:

https://www.minedu.sk/od-12-aprila-sa-plosne-otvara-prvy-stupen-a-materske-skoly-pre-deti-vsetkych-rodicov/

Podmienky k dochádzaniu žiakov do našej školy nájdete v internetovej žiackej knižke.

 

 

 
PDF Tlačiť

Úspech v okresnom kole matematickej olympiády

To, že na našej škole máme šikovných žiakov na matematiku, svedčia výborné výsledky v matematickej olympiáde. V stredu 31. marca 2021 sa elektronicky dištančnou formou  zúčastnili v okresnom kole Matematickej olympiády žiaci 6. a 7. ročníka. Našu školu reprezentoval šiestak Dominik Hyriak a siedmačky Kristína Ehrmannová a Kristína Hrubá. Kristína Ehrmannová sa umiestnila na jednom zo štyroch prvých miest medzi siedmakmi. Spomedzi 18 súťažiacich šiestakov sa Dominik umiestnil na jednom z dvoch desiatych miest. Deťom blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy.

 
PDF Tlačiť

Zápis do prvého ročníka

Vážení rodičia budúcich prvákov,

zápis do prvého ročníka ZŠ sa uskutoční od 1.apríla do 30. apríla 2021 bez osobnej prítomnosti žiaka a rodiča formou elektronického prihlasovania na webovej stránke školy.

Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕši 6 rokov, alebo v predchádzajúcom školskom roku malo odklad povinnej školskej dochádzky.

Všetky informácie nájdete v bočnej lište pod názvom Zápis do 1. ročníka

 
PDF Tlačiť

Veľkonočné prázdniny

Termín veľkonočných prázdnin je od 1. apríla 2021 do 6. apríla 2021. Nástup žiakov prvého stupňa do školy je v stredu 7. apríla 2021. Podmienky nástupu žiakov budú podľa aktuálnej situácie zverejnené na stránke školy a v IŽK.

 
PDF Tlačiť

 

Marec mesiac kníh

V týždni od 15.3. – 19.3. 2021 si žiaci 2.B. triedy pripomenuli, že marec patrí knihám. Každý podvečer vždy o 18:00 hod. zazvonil v domácnosti detí zvonček na čítanie. Prostredníctvom Microsoft Teams nám prečítala jedna mamička časť z knihy Marcipán má veľký plán od spisovateľky Zuzany Csontosovej. Deti z pohodlia domova pozorne načúvali.
Ďakujem mamičkám Kohútovej, Tardíkovej a Jurkovičovej za odvahu vystupovať takto online.

Týždeň sme zakončili besedou, ktorej sa zúčastnili deti prvého stupňa. Pozvanie prijala naša obľúbená spisovateľka Zuzana Csontosová. Porozprávala nám o svojej práci, ako sa stala spisovateľkou, o písaní, tvorbe kníh, záľubách, inšpiráciách, ale aj trošku o svojom súkromí a zvieratkách. O všetkom nám hovorila tak pútavo a s neprekonateľným humorom, až sme chvíľami zabudli, že sa nachádzame doma.  Ani sme si neuvedomili, že už ubehli dve hodiny - čas rýchlo beží. Spisovateľka neúnavne odpovedala na nekonečné množstvo otázok, ktoré jej kládli deti.  Ďakujem pani spisovateľke za príjemne strávený čas.

 
PDF Tlačiť

Zriadenie oddychovej čitárne

Aktuálne k marcu Mesiacu knihy sme pre našich žiakov pripravili darček. O tom, že čítanie je nesmierne dôležité, vieme všetci. Akosi však v tomto pretechnizovanom svete zabúdame na priamy kontakt s knihou, na jej vôňu a hlavne na jej význam v živote človeka. Kniha nás obohacuje, rozvíja slovnú zásobu, dáva nám možnosť predstavivosti, fantázie, empatie, nových vedomostí, kritického myslenia od najútlejšieho veku až po starobu. S touto myšlienkou sme sa nechali unášať pri vytvorení novej oddychovej zóny. Zo starých priestorov nepoužívaného skladu sme vytvorili výnimočné miesto relaxu. Zapojili sme sa do výzvy Ministerstva školstva SR „Čítame radi“, v ktorej sme boli úspešní a získali sme dotáciu 800 € na nákup nových kníh. Tým sme obohatili náš knižničný fond o ďalšie nové tituly, hlavne od nových autorov. Čitáreň nebude určená len pre našich žiakov, ale otvára nám možnosti aj pri realizovaní projektov v spolupráci s našimi rodičmi a starými rodičmi.
V každom životnom období má pre nás význam iná kniha. Správna príde, keď ju potrebujeme, aby nás posunula ďalej.

Už teraz sa tešíme na stretnutie s tou správnou knihou. Viac vo fotoalbume

 
PDF Tlačiť

VÝSLEDKY VŠEDKOVEDKA

Prvého decembra 2020 sa na celom Slovensku konal 12. ročník súťaže o titul  najmúdrejšieho medzi najbystrejšími pre druhákov, tretiakov a štvrtákov na ZŠ. Celkovo sa súťaže zúčastnilo takmer 18 500 detí. Z našej školy  zabojovalo o titul 24 žiakov.

Tí,  ktorí sa  zaradili vo svojej kategórii medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov, získali titul a diplom VŠETKOVEDKO a peknú cenu. Najúspešnejší súťažiaci na škole dostal diplom s titulom VŠETKOVEDKO ŠKOLY a cenu. Ostatní získali titul a diplom VŠETKOVEDKOVHO UČŇA a malú spomienku na súťaž.

A dnes tu máme vyhodnotenie.

Titul „Všetkovedkov učeň“ získali:

II.A – Lívia Beitlová, Timotej Zedníček,

II.B – Eliáš Dobrovodský, Martin Vincenc, Erik Tardík,

III.A – Diana Knotková, Sofia Mudni, Jakub Závora, Victoria Hysenaj, Timea Hyriaková,

III.B – Dominika Luptáková, Filip Kopča, Richard Pernecký, Simona Hittmanová,

IV.A – Matias Pauček, Samuel Šuba,

IV.B – Alexandra Caunerová, Emma Kralovičová

Medzi 30% najmúdrejších žiakov zo všetkých zúčastnených škôl Slovenska a titul
„ Všetkovedko“ získali:

II. A – Lukáš Dojčár, Lucia Poláková,

II.B - Tamara Žaťkuľáková, Nela Jurkovičová, Lívia Kohútová,

IV. A – Nela Hrubá

Najúspešnejším súťažiacim na škole s titulom VŠETKOVEDKO ŠKOLY sa stala žiačka II.A triedy Alžbeta Kormančíková

Všetkým súťažiacim blahoželáme!

 
PDF Tlačiť

Grafický návrh žiackej knižky

Žiaci, zapojte sa do výtvarnej súťaže s názvom Grafický návrh žiackej knižky! Víťazi dostanú zaujímavé ceny. Vyberte si z troch tém: 1) Letné olympijské hry 2020 Tokio - favorizovaný šport; 2) Moja obľúbená ľudová pieseň; 3) vlastný výber - avšak uvažuj rozvážne, vyber si niečo reprezentatívne. Výkres musí byť formátom A4, nesmie byť nijako preložený a ani žiadnou čiarou rozdelený na časti. Ideálne je, aby ste kreslili na šírku - grafici spoločnosti Ševt ho potom graficky upravia a rozdelia na dve časti A5, pričom pravá strana výkresu bude tvoriť prednú a ľavá zadnú stranu obalu žiackej knižky. Výtvarná technika je ľubovoľná, treba použiť sýte farby kvôli digitalizácii. Na zadnú stranu sa podpíš  JEMNE ceruzkou. Práce treba odovzdať pánovi učiteľovi Pavúčkovi, prípadne triednej pani učiteľke. Budeme veľmi radi, keď svoj výtvarný talent preukážu a opäť zhmotnia aj žiaci druhého stupňa. Žiaci 2. stupňa musia svoje výtvory priniesť do školy.

 
PDF Tlačiť

Milí rodičia a priatelia Základnej školy v Gajaroch!

Ešte ste sa nerozhodli, ktorej neziskovej organizácii darujete 2 % zo svojich daní?
Rodičovské združenie pri Základnej škole Gajary si dovoľuje Vám takúto možnosť ponúknuť.
Darujte budúcnosť našim deťom!
Rodičovské združenie pri Základnej škole Gajary vyzýva všetkých ľudí, ktorým nie sú ľahostajné osudy našich detí:
Formou odvodu 2 % z Vašich daní darujte lepšie vybavenie tried,
darujte kvalitnejšie materiálne zabezpečenie školy,
darujte kultúrne a športové vyžitie!
Darujte budúcnosť a kvalitnejší život deťom!
Za Vašu finančnú pomoc Vám úprimne ďakujeme!

Tlačivá nájdete na našej stránke v časti dokumenty na stiahnutie.

 
PDF Tlačiť

POZOR ZMENA!!!

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa ZŠ Gajary bude vyučovanie na 1.stupni prebiehať od 8.3. 2021 nasledovne:

  • Prezenčná forma vyučovania (v škole) pre VŠETKÝCH žiakov 1.stupňa
  • Rodičia odovzdajú Čestné prehlásenie (deti ho dostali, keď odchádzali na prázdniny, prípadne ho nájdete na stránke školy, v časti Dokumenty na stiahnutie-Čestné prehlásenie) 
  • Negatívny test OBOCH rodičov treba poslať triednym učiteľom do 7.3.2021  15,00 hod. stačí email, SMS,MMS, kvôli zabezpečeniu chodu školy
  • Testovať sa bude v sobotu-6.3.2021 v Spoločenskom dome Gajary
  • Tí, ktorí sa testujú po vlastnej osi, musia poslať triednym učiteľom foto certifikátu. Stačí email, SMS,MMS, prípadne iná forma do 7.3.2021  15,00 hod.
  • Rodičia , ktorí Covid-19 prekonali, musia zaslať potvrdenie o prekonaní uvedenou formou, ak ho už raz poslali, nemusia
  • Školská jedáleň a školský klub (bez rannej) budú fungovať len pre deti navštevujúce školu, ale v obmedzenom režime, nakoľko v škole stále prebieha rekonštrukcia elektroinštalácie
  • Žiaci musia naďalej dodržiavať platné epidemiologické opatrenia (2 rúška, hygienické vreckovky, odstup, dezinfekcia)

https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/


 
PDF Tlačiť

Jarné prázdniny

Termín jarných prázdnin je od 1. marca 2021 do 5. marca 2021.

Nástup žiakov prvého stupňa do školy je v pondelok 8. marca 2021. Podmienky nástupu žiakov budú podľa aktuálnej situácie zverejnené na stránke školy a v IŽK.

 
PDF Tlačiť

Oznam pre  rodičov predškolákov

Vážení rodičia predškolákov, ak si nie ste istí, či by vaše dieťa malo v septembri nastúpiť do školy, prípadne pani učiteľky z materskej škôlky odporúčajú, aby vaše dieťa ešte jeden rok navštevovalo materskú školu, prečítajte si nasledovný link a postupujte podľa jeho pokynov:

 

 

 

https://cloud8v.edupage.org/cloud/Oznam-pre-rodicov-odklad.pdf?z%3Aqgcdd86xgGyke%2BbLpnrbPTi7ahdlubHZ%2BbSePDi9mJzNJrakgBR3xdItWEYWTyo8

 
PDF Tlačiť

Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách

Vážení rodičia, milí deviataci,

upriamujeme vašu pozornosť na rozhodnutie ministra školstva z 23. februára 2021, ktorým upravuje termíny prijímacích konaní na vzdelávanie na stredných školách pre školský rok 2021/2022.

https://www.minedu.sk/usmernenie-pre-vychovnych-poradcov-zakladnych-skol-riaditelov-strednych-skol-a-zakonnych-zastupcov-ziaka-pre-prijimacie-skusky-na-stredne-skoly-2021-2322021/

 
PDF Tlačiť

Svet očami našich detí

"Svet očami našich detí" alebo výtvarnú súťaž s témou "Život pred pandémiou a život počas pandémie" sme uzavreli. Do súťaže sa zapojili aj žiaci druhého stupňa, ktorí sa vyučujú dištančne, no svoje výtvory nám doručili. Celkovo sa zúčastnilo 53 žiakov. Päť obrázkov vyhodnotila porota ako 5 najkrajších a boli to ilustrácie: Dominiky Luptákovej z 3.B, Jaroslava Galbu z 4.A, Nely Hrubej z 4.A, Lucie Malagovej zo 7.A a Marka Galbu tiež zo 7.A. Diplom a sladkú odmenu dostal každý zúčastnený.

 
PDF Tlačiť

Učenie v kostýmoch

Karvevalové zábavy a spoločenské akcie sú momentálne dlhodobo zakázané, ale nám tento školský rok predsa spríjemnili dopoludnie v škole rôzne rozprávkové a filmové postavičky a zvieratká. Žiaci prvého stupňa prichádzali ráno zmenení na nepoznanie a vyučovali sa tu princezné, anjeli, spidermani, kovboji, ježkovia , veveričky a mnoho ďalších. Starostlivo na ne dohliadali pani učiteľky vytvárajúce hru Domino. Prehľad našich žiakov v kostýmoch si pozrite v galérii a možno tam objavíte svoje dieťa či vnúča. :-)

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.