forex trading logo

Home
Vitajte na stránkach našej školy
PDF Tlačiť

POZOR ZMENA!!!

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa ZŠ Gajary bude vyučovanie na 1.stupni prebiehať od 8.3. 2021 nasledovne:

 • Prezenčná forma vyučovania (v škole) pre VŠETKÝCH žiakov 1.stupňa
 • Rodičia odovzdajú Čestné prehlásenie (deti ho dostali, keď odchádzali na prázdniny, prípadne ho nájdete na stránke školy, v časti Dokumenty na stiahnutie-Čestné prehlásenie) 
 • Negatívny test OBOCH rodičov treba poslať triednym učiteľom do 7.3.2021  15,00 hod. stačí email, SMS,MMS, kvôli zabezpečeniu chodu školy
 • Testovať sa bude v sobotu-6.3.2021 v Spoločenskom dome Gajary
 • Tí, ktorí sa testujú po vlastnej osi, musia poslať triednym učiteľom foto certifikátu. Stačí email, SMS,MMS, prípadne iná forma do 7.3.2021  15,00 hod.
 • Rodičia , ktorí Covid-19 prekonali, musia zaslať potvrdenie o prekonaní uvedenou formou, ak ho už raz poslali, nemusia
 • Školská jedáleň a školský klub (bez rannej) budú fungovať len pre deti navštevujúce školu, ale v obmedzenom režime, nakoľko v škole stále prebieha rekonštrukcia elektroinštalácie
 • Žiaci musia naďalej dodržiavať platné epidemiologické opatrenia (2 rúška, hygienické vreckovky, odstup, dezinfekcia)

https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/


 
PDF Tlačiť

Milí rodičia a priatelia Základnej školy v Gajaroch!

Ešte ste sa nerozhodli, ktorej neziskovej organizácii darujete 2 % zo svojich daní?
Rodičovské združenie pri Základnej škole Gajary si dovoľuje Vám takúto možnosť ponúknuť.
Darujte budúcnosť našim deťom!
Rodičovské združenie pri Základnej škole Gajary vyzýva všetkých ľudí, ktorým nie sú ľahostajné osudy našich detí:
Formou odvodu 2 % z Vašich daní darujte lepšie vybavenie tried,
darujte kvalitnejšie materiálne zabezpečenie školy,
darujte kultúrne a športové vyžitie!
Darujte budúcnosť a kvalitnejší život deťom!
Za Vašu finančnú pomoc Vám úprimne ďakujeme!

Tlačivá nájdete na našej stránke v časti dokumenty na stiahnutie.

 
PDF Tlačiť

Jarné prázdniny

Termín jarných prázdnin je od 1. marca 2021 do 5. marca 2021.

Nástup žiakov prvého stupňa do školy je v pondelok 8. marca 2021. Podmienky nástupu žiakov budú podľa aktuálnej situácie zverejnené na stránke školy a v IŽK.

 
PDF Tlačiť

Oznam pre  rodičov predškolákov

Vážení rodičia predškolákov, ak si nie ste istí, či by vaše dieťa malo v septembri nastúpiť do školy, prípadne pani učiteľky z materskej škôlky odporúčajú, aby vaše dieťa ešte jeden rok navštevovalo materskú školu, prečítajte si nasledovný link a postupujte podľa jeho pokynov:

 

 

 

https://cloud8v.edupage.org/cloud/Oznam-pre-rodicov-odklad.pdf?z%3Aqgcdd86xgGyke%2BbLpnrbPTi7ahdlubHZ%2BbSePDi9mJzNJrakgBR3xdItWEYWTyo8

 
PDF Tlačiť

Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách

Vážení rodičia, milí deviataci,

upriamujeme vašu pozornosť na rozhodnutie ministra školstva z 23. februára 2021, ktorým upravuje termíny prijímacích konaní na vzdelávanie na stredných školách pre školský rok 2021/2022.

https://www.minedu.sk/usmernenie-pre-vychovnych-poradcov-zakladnych-skol-riaditelov-strednych-skol-a-zakonnych-zastupcov-ziaka-pre-prijimacie-skusky-na-stredne-skoly-2021-2322021/

 
PDF Tlačiť

Svet očami našich detí

"Svet očami našich detí" alebo výtvarnú súťaž s témou "Život pred pandémiou a život počas pandémie" sme uzavreli. Do súťaže sa zapojili aj žiaci druhého stupňa, ktorí sa vyučujú dištančne, no svoje výtvory nám doručili. Celkovo sa zúčastnilo 53 žiakov. Päť obrázkov vyhodnotila porota ako 5 najkrajších a boli to ilustrácie: Dominiky Luptákovej z 3.B, Jaroslava Galbu z 4.A, Nely Hrubej z 4.A, Lucie Malagovej zo 7.A a Marka Galbu tiež zo 7.A. Diplom a sladkú odmenu dostal každý zúčastnený.

 
PDF Tlačiť

Učenie v kostýmoch

Karvevalové zábavy a spoločenské akcie sú momentálne dlhodobo zakázané, ale nám tento školský rok predsa spríjemnili dopoludnie v škole rôzne rozprávkové a filmové postavičky a zvieratká. Žiaci prvého stupňa prichádzali ráno zmenení na nepoznanie a vyučovali sa tu princezné, anjeli, spidermani, kovboji, ježkovia , veveričky a mnoho ďalších. Starostlivo na ne dohliadali pani učiteľky vytvárajúce hru Domino. Prehľad našich žiakov v kostýmoch si pozrite v galérii a možno tam objavíte svoje dieťa či vnúča. :-)

 
PDF Tlačiť

Nástup žiakov 1. stupňa ZŠ od 15.2.2021

Podľa uznesenia vlády SR z 10. februára 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 patrí náš okres medzi bordové, t.z. znova sa po 7 dňoch musia otestovať obaja rodičia. Výsledky testov pošlite SMS,MMS,IŽK alebo mailom TRIEDNYM UČITEĽOM ( nie na mail školy). Ak túto možnosť nemáte, odovzdajú ich deti pri nástupe. Rodičia, ktorí Covid prekonali, nemusia znova dokladovať Potvrdenie o prekonaní. Žiaci, ktorí už chodili do školy tento týždeň, nepotrebujú vypisovať Vyhlásenie o bezinfekčnosti.
Celoplošné skríningové testovanie na ochorenie COVID-19 sa v našej obci uskutoční v dňa: 13.2.2021 (sobota ) od 9.hod. do 12.hod. a od 13.00 do 19.00 v Spoločenskom dome v Gajaroch, bez vyčleneného času pre školu.
Zabezpečuje ho Obec Gajary, bližšie informácie nájdete na stránke obce.

 
PDF Tlačiť

Online geografická olympiáda

V čase dištančného vzdelávania prebiehajú súťaže a olympiády online formou. Náš piatak Viktor Pernecký sa s online testom  z geografie zdatne popasoval a stal sa úspešným riešiteľom okresného kola geografickej olympiády. Bola to neľahká úloha a hlavne výzva, ktorú zvládol doma ako samouk na výbornú. Získal samoštúdiom množstvo nových informácií, poznatkov a má novú skúsenosť. My sa s ním tešíme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 
PDF Tlačiť
Podmienky nástupu žiakov 1.stupňa do školy od 8.2.2021
 • Testovanie pre rodičov a zákonných zástupcov bude v sobotu od 9.00-12.00 na zdravotnom stredisku v obci Gajary. Vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu v obci žiadame otestovať oboch rodičov, príp. zákonných zástupcov.
 • Tí, ktorí sa budú testovať po vlastnej osi, musia poslať riaditeľstvu školy, prípadne triednym učiteľom foto certifikátu. Stačí email, MMS, elektronická žiačka knižka, prípadne iná forma.
 • Rodičia, ktorí už prekonali ochorenie COVID-19, musia zaslať potvrdenie o prekonaní vyššie uvedenou formou.
 • Pri nástupe musia žiaci odovzdať aj Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Rodičia ho môžu vypísať priamo v internetovej žiackej knižke, môžu si ho vytlačiť alebo si ho môžu zobrať pri testovaní.
 • Školská jedáleň a školský klub (bez rannej) budú fungovať len pre deti navštevujúce prezenčné vzdelávanie, ale v obmedzenom režime, nakoľko sa v škole realizuje rozsiahla rekonštrukcia elektroinštalácie.
 • Žiaci musia naďalej dodržiavať platné epidemiologické opatrenia (2 rúška, hygienické vreckovky, dezinfekcia, odstup).
 • V rámci elektronickej žiackej knižky sme Vám poslali pravidlá fungovania základnej školy, kde sú popísané rôzne situácie, ktoré môžu nastať.
https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

 
PDF Tlačiť

Návrat žiakov 1. stupňa do škôl od 8.2.2021


Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

na základe rozhodnutia vlády sa môžu vrátiť žiaci 1.-4. ročníka  k prezenčnej výučbe od 8.2.2021 (pondelok). O podmienkach návratu Vás budeme bližšie informovať po obdržaní presných pokynov z ministerstva školstva.
Informácie Vám budú posielané aj cez IŽK. RŠ

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

 
PDF Tlačiť

Výtvarná súťaž: Svet očami našich detí!

Ocitli sme sa v zajatí pandémie. Sme zatvorení doma, je zákaz vychádzania. Zatvorená je naša škola, tak ako všetky školy na Slovensku. Ale život sa nezastavil. Naše deti svet okolo seba vnímajú, prežívajú ho vo svojich rodinách viac hodín zo dňa než obyčajne. Plnia si svoje školské povinnosti na diaľku, vzdelávajú sa v hlavných predmetoch.
Rozhodli sme sa, že dáme priestor aj výtvarnej výchove a vyhlasujeme výtvarnú súťaž "Svet očami našich detí".
Výtvarné práce môžu mať dve podoby:
1.) Symbolické zobrazenie krajiny pred a počas pandémie.
Jeden výkres si rozdeliť čiarou na polovicu. Polovica pred pandémiou, druhá polovica počas pandémie. Ľubovoľná výtvarná technika.
2.) Čo robím počas pandémie?
Výkres rozdeliť na štyri časti a vytvoriť komiks. Čierno-biela verzia, ceruzkou, čiernym perom alebo tušom.
Najlepšie zvoliť formát A4 (malý výkres), aby ste svoje práce mohli hodiť do schránky na bráne doma u pani riaditeľky (Levárska 763-Pneuservis), prípadne v škole, ak nastúpime. Nezabudnite si práce podpísať. Odovzdávať ich môžete počas nasledujúceho obdobia, t.j. od 3.2. do 19.2.2021. Výtvarné práce budú odmenené. Tešíme sa na ne :-)
 
PDF Tlačiť

VYSVEDČENIE ZA 1.POLROK

Vážení rodičia, včera prebehla polročná klasifikácia a chceli by sme Vás oboznámiť s jej výstupmi. Klasifikáciu za 1. polrok ukončujeme k 31.1.2021. V internetovej žiackej knižke si budete môcť 1.2.2021 pozrieť hodnotenia detí. Papierové výpisy budú žiaci dostávať osobne v dobe návratu žiakov do školy. Ak zákonný zástupca PÍSOMNE POŽIADA o vydanie vysvedčenia za 1. polrok, škola ho vydá v termíne od 1.2.2021. Žiadateľovi ho doručí na základe dohody doporučene poštou.
Pri hodnotení a vydávaní výpisov hodnotenia sme postupovali na základe usmernení ministerstva školstva.

https://www.minedu.sk/data/att/18141.pdf

https://www.minedu.sk/26159-sk/usmernenie-pre-skoly-k-vydavaniu-vypisov-hodnotenia-za-1-polrok-sk-roka-20202021/

 

 
PDF Tlačiť

Vianočná besiedka v ŠKD

Vianoce, čas otvárania ľudských sŕdc. Advent, advent štyri sviece, prvá z nich sa zatrbliece. Za ňou druhá, tretia zhorí. A keď štvrtá horí stíška, tešíme sa na Ježiška. Aj takouto básňou, pesničkami, tancom deti zo ŠKD si spríjemnili čakanie na Vianoce, pri krásne vyzdobenom stromčeku. Pod stromčekom mali ukryté darčeky, ktoré si navzájom medzi sebou vymenili. Atmosféra a radosť detí bola výborná. Vianočná výzdoba priestorov školy, počúvanie kolied, piesní, spoločné tance umocnili vianočnú besiedku. Už teraz sa tešíme na nové tvorenie, nápady, akcie a usmiate tváre detí.

 
PDF Tlačiť

Súťaž „Opýtaj sa hviezdy"

Naša škola sa zapojila do súťaže „Opýtaj sa hviezdy“. Cieľom súťaže je podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok a informovať o rizikách s tým spojených v cieľovej skupine žiakov I., II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Súťaž má zároveň pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja. Súťaž prebieha od 21. 12. 2020 do 31. 1. 2021.

Žiaci, zapojte sa a pozrite si relácie so známymi osobnosťami. Stačí, keď kliknete na niektorý z nasledujúcich linkov (alebo aj všetky) a pozriete si reláciu. Relácie budú postupne sprístupnené od 21. 12. 2020 do 31.01. 2021, 12:00 hod.

https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-ondrej-kandrac

https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-matej-toth

https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-fero-joke

https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-celeste-buckingham

https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-viktor-vincze

https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-marek-slovak

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.