forex trading logo

Home
Vitajte na stránkach našej školy
PDF Tlačiť

MDD

Pri dátume 1. jún isto zbystria všetky deti. Pre tento deň nie je typické len pekné počasie, vôňa blížiacich sa letných prázdnin, ale aj oslava Medzinárodného dňa detí, ktorý sme neopomenuli v našej škole ani v tomto neštandardnom školskom roku.

Vymenili sme učebnice a perá za športové náradie a hneď zrána sa naši žiaci prvého stupňa presunuli do areálu ubytovne Záhoran.  Tam ich čakalo šesť športových súťaží, ktoré pre žiakov pripravili ich učitelia. Deti súťažili v skoku vo vreci, absolvovali prekážkový beh, hod mincou do pohára s vodou, prenášali loptičky pomocou rakety, hádzali tenisovou loptičkou na cieľ. Za každú splnenú disciplínu deti dostali rozprávkovú pečiatku. Po pozbieraní všetkých pečiatok ich čakala sladká odmena v podobe ľadovej drte, ktorú deťom venoval p. Kovarovič.

Po športovom vyžití nasledovala desiata, v rámci ktorej si žiaci pochutili na párku v rožku alebo hranolkách. Občerstvené a posilnené deti v areáli čakali  rôzne atrakcie, ktoré si s chuťou vyskúšali. Najväčší úspech mala lanová dráha a tunel.

Na záver deti dostali sladkú odmenu od starostu obce i triednych učiteľov. Veríme, že  si svoj deň užili do sýtosti a spokojní odchádzali domov.

Ani žiaci druhého stupňa v tento deň nezaháľali. Slniečko krásne svietilo, a tak sme si mohli tento deň užiť v prírode. Poľovnícka chata bola miestom pre žiakov 2.stupňa ZŠ. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže : scrable v tráve, hod do plechovky, beh v krabiciach od topánok, zhod krabičky hlavou, navleč a zjedz piškótu. Za každú splnenú disciplínu dostali deti na ruku pečiatku. Po dosiahnutí všetkých pečiatok si mohli vybrať sladkú odmenu. Samozrejme, nechýbala ani opekačka a rôzne loptové hry.

 
PDF Tlačiť
 • Kybergrooming

 • Kybergrooming je manipulácia prostredníctvom moderných komunikačných technológií s cieľom získať dôveru obete, vylákať ju na osobné stretnutie a spravidla sexuálne zneužiť.

  Spomínaný termín sa stal ústredným motívom prednášok “Kybergrooming a sexuálne zneužívanie mladistvých v online prostredí”, ktoré prišli našim ôsmakom a deviatakom prezentovať psychológovia Mgr. Jana Čermáková a Mgr. Dávid Tomkovič  z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Malackách. Odborníci spomínanej inštitúcie upozorňovali na riziká spojené s pôsobením v online prostredí a predovšetkým, s komunikáciou žiakov a žiačok na sociálnych sieťach.

  Uviedli aj jednoduchý príklad: Agresor si na internete vytipuje zraniteľnú a ľahko dostupnú obeť. Signálom pre neho je práve veľké množstvo zverejnených osobných údajov, fotografie, ochota ku komunikácii s neznámymi, vysoká miera dôverčivosti, rýchle otváranie citlivých oblastí svojho života, aktuálne prežívanie sklamania a trápenia, osamelosť, ochota stretnúť sa po krátkej známosti, ľahké pristúpenie na podmienky stretnutia, ktoré nastaví páchateľ. Ten väčšinou oslovuje naraz veľké množstvo detí a hľadá tie, ktoré prejavia záujem a vyhovujú jeho potrebám (blízkosť bydliska, malá kontrola zo strany rodičov, ale aj chýbajúce kamarátske vzťahy alebo problémy doma, ako napríklad prebiehajúci rozvod rodičov). S nimi rozvíja komunikáciu ďalej, dokáže byť trpezlivý a budovať vzťah aj dlhý čas. Chce si dieťa získať tak, aby za ním prišlo dobrovoľne. O svojej identite môže, ale nemusí klamať, väčšinou postupne prizná, že je od dieťaťa starší, aj keď si môže vek prispôsobiť. Svoju stratégiu stavia na tom, že sa pre dieťa stane starším kamarátom, ochrancom, ponúka bezpečie a prijatie, ktoré môže dieťaťu doma alebo medzi rovesníkmi chýbať.


   

  Kybergroomer je spravidla sexuálny útočník zneužívajúci mobilné komunikačné nástroje pre svoje ciele. Kybergroomerov nájdeme ako medzi mužmi, tak aj ženami. Väčšinou však ide o muža. Kybergroomeri sú často všeobecne považovaní za pedofilov. Nemusia mať však vždy vyhranenú pedofilnú orientáciu. Môže ísť aj o takého útočníka, ktorý preferuje dospelých sexuálnych partnerov, ak je v tomto smere neúspešný, obracia sa na neplnoleté osoby ako na náhradné objekty. Od normálnej väčšinovej populácie sa zásadne osobnostne nelíši.

  Žiaci i žiačky prispeli do vzájomnej diskusie viacerými vhodnými postrehmi a pracovníci z CPPPaP ocenili ich aktívny a konštruktívny prístup k problematike prednášky. Predlohou sa im stal aj nedávno odvysielaný televízny dokument V sieti.

   


 
PDF Tlačiť

DAROVANÉ NOTEBOOKY

Rodičovské združenie pri Základnej škole našlo možnosť pomoci škole a žiakom prostredníctvom výzvy Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis. Výzva bola cielene zameraná na deti vzdelávajúce sa dištančne. Projekt bol úspešný a pre deti našej školy sa  podarilo získať 5 notebookov HP Pro Book 6460B. Po ukončení dištančného vzdelávania môžu notebooky slúžiť ako školská vyučovacia pomôcka, či vytvoriť možnosti pre nové rozvojové aktivity a krúžky. Ďakujeme

 
PDF Tlačiť

COOP Jednota vyhlasuje každoročne projekt Program podpory lokálnych komunít. Do tohto ročníka sa podarilo dostať 3 gajarské projekty. Dá sa  hlasovať za 2 projekty spojené s našou  školou. Stačí, ak nakúpite minimálne za 5 €, dostanete žetón (za každých 5 € ďalší žetón) a vhodíte ho do schránky. Môžete si vybrať projekt č. 2: Exteriérový stolnotenisový areál v ZŠ Gajary alebo č. 3: Exteriérová trieda na dvore ZŠ Gajary.

Rozhodnutie je len na vás, ďakujeme za podporu

 
PDF Tlačiť

Projekt Čerstvé hlavičky

Čerstvé ovocie a zelenina zohrávajú významnú rolu v jedálničku každého človeka a majú veľký vplyv na vývoj detského organizmu. Zabezpečiť ich pravidelný prísun však nemusí byť pre každého rodiča jednoduché.

Rozhodli sme sa preto opäť zapojiť do projektu Čerstvé hlavičky, vďaka ktorému môžu základné školy na Slovensku získať týždenný prísun kvalitného a čerstvého ovocia alebo zeleniny.

Hlasovanie bude prebiehať v termíne od 13.5.2021 do 23.6.2021 na stránke www.cerstvehlavicky.sk.

Návštevník môže hlasovať za jeden deň iba jedenkrát.

Aby zabezpečili spravodlivé podmienky a rovnosť šancí na výhru pre všetky základné školy, bude sa pri hlasovaní zohľadňovať aj počet žiakov na danej škole.

Priebežné poradie škôl bude možné sledovať na stránke www.cerstvehlavicky.sk a finálne výsledky hlasovania budú zverejnené 25. júna 2021

Dúfame, že tento rok s vašou pomocou vyhráme a naša škola bude mať každý týždeň čerstvé ovocie  alebo zeleninu počas celého školského roka 2021/2022.

 
PDF Tlačiť

Kreslíme s Klaudiou

Žiaci I.B triedy sa v apríli zúčastnili s časopisom „Zvonček“ súťaže „Kreslíme s Klaudiou“. Súťažnou úlohou bolo nakresliť svoje obľúbené zvieratko. Do súťaže sa zapojili títo žiaci: Isabella Vostálová, Isabel Babincová, Filip Polovka a Natália Tomeková. Deti dostali pekné diplomy a celej triede poslala redakčná rada krásnu knihu s venovaním „Ja a môj bicykel.“

 
PDF Tlačiť

PYTAGORIÁDA - výsledky okresného kola

Dňa 13. a 14. apríla 2021 sa všetci múdri matematikári okresu Malacky zúčastnili v okresnom kole Pytagoriády. Všetci súťažiaci riešili okresné kolo elektronicky - online. Naši prvostupniari riešili náročné úlohy v škole a žiaci druhého stupňa z pohodlia domova, nakoľko boli doma na dištančnom vzdelávaní. Naši žiaci sa medzi viac ako 200 súťažiacimi nedali zahanbiť a viacerí boli úspešní. Úspešnými riešiteľmi sú: Jakub Závora (3.A), Timea Hyriaková (3.A), Diana Luptáková (4.B), Alex Dojčár (4.B), Timea Polovková (5.A), Marko Vlk (5.A), Timotej Uhrinec (5.A) a Dominik Hyriak (6.A). Úspešným riešiteľom gratulujeme a ďakujeme za reprezentovanie našej školy.

 
PDF Tlačiť

Deň Zeme

Deň Zeme patrí medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. 22. apríl je už tradične dňom, kedy má naša planéta sviatok. Mnohé mestá a organizácie pripravujú rozličné ekologicky motivované podujatia a výzvy. Naša škola sa tak, ako je zvykom zapojila tiež. Tohtoročný Deň Zeme mal motto "Obnovme našu Zem". Musíme ju obnoviť nielen preto, že nám záleží na prírode, ale hlavne preto, že sme s ňou prepojení. Každý z nás potrebuje zdravú Zem na prežitie – na obživu, na zdravé pracovné prostredie i pre osobné šťastie. Zdravá planéta nie je možnosť, je to nevyhnutnosť. Obnova našej Zeme zahŕňa zalesňovanie, regeneratívne poľnohospodárstvo, ukončenie znečisťovania plastmi, obnoviteľné suroviny a mnohé ďalšie aktivity. Všetko začína s tzv. klimatickou gramotnosťou, vzdelávaním nielen detí ale aj širokej verejnosti. My sme s prvostupniarmi vytvárali rôzne plagáty, kreslili a vyfarbovali obrázky, ktoré nám teraz zdobia triedy. Taktiež sme diskutovali o problémoch globálnej výchovy. Druhostupniari naopak tento deň poňali prakticky a skrášlili nám okolie školy.

 
PDF Tlačiť

Zázraky z odpadu

Žiaci II.B a IV.A sa zapojili do súťaže Zázraky z odpadu 2021 „ Dajme veciam druhú šancu“, ktorú každoročne organizuje Centrum voľného času v Malackách. Druháčikovia vytvorili usilovné včielky o ktorých sa práve učia na prvouke. Štvrtáci ukázali v dielach svoju fantáziu. Vytvorili zaujímavé výrobky. Podaril sa im počítač,  autíčka, kvety, zoo, divadielko. Všetky práce boli hodnotené porotou, ktorá pochválila prácu všetkých našich žiakov. Ocenenie si odniesol Veselý robot od žiakov Jaroslava Galbu, Viliama Baláža a Andreja Siváka.
Srdečne blahoželáme.

 
PDF Tlačiť

Otváranie škôl od 26.4.2021

Základná škola Gajary oznamuje rodičom žiakov školy, že od pondelka 26.4.2021 je povinný nástup na prezenčné vzdelávanie všetkých žiakov školy.

Podmienkou nástupu je :

 • Negatívny RT – PCR test alebo antigénový test oboch zákonných zástupcov nie starší ako 7 dní, ktorý treba poslať emailom, SMS,MMS triednym učiteľom do nedele 15.00 hod.,
 • Negatívny RT – PCR test alebo antigénový test  žiaka 2.stupňa nie starší ako 7 dní, ktorý odovzdá žiak pri nástupe 26.4.2021,
 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti , ktoré nájdete na stránke školy a bude k dispozícií aj na našom odbernom mieste, ktoré takisto odovzdá pri nástupe. Vyhlásenie nepotrebujú žiaci, ktorí boli v piatok 23.4.2021 v škole.

Testovať sa bude v našej obci v sobotu 24. apríla 2021.

Negatívny test nepotrebujú:

 • Ľudia, ktorí prekonali Covid-19 za posledných 180 dní,
 • Ľudia očkovaní  14 dní po 2. dávke očkovania vakcínou Pfizer, Moderna a  28 dní po 1. dávke očkovania  vakcínou Astrazeneca,
 • Potvrdenie od lekára o zdravotnom stave s kontraindikáciou, ktorá neumožňuje vykonanie testu.

Strava bude zabezpečená pre deti, ktoré navštevujú školskú jedáleň. Odhlásiť svoje dieťa môže len zákonný zástupca.

Žiaci musia mať 2 rúška.

Vyučovanie na 2. stupni  v prvom týždni bude 5 hodín denne podľa rozvrhu, ktorí žiaci dostanú cez IŽK.

https://www.minedu.sk/data/att/19408.pdf 
PDF Tlačiť

Vyhodnotenie projektu školských jedální

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo z rozpočtu na rok 2021  finančné prostriedky vo výške 2 mil. eur na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách. Naša škola podala už druhýkrát žiadosť, tak ako ďalších 1 390 škôl.  Z vyčlenených finančných prostriedkov podporili 417 školských jedální  do  maximálnej výšky 5000 Eur/jedáleň. Medzi týmito školami je aj naša škola, ktorá dostala plnú sumu 5 000 €.  Za tieto finančné prostriedky plánujeme zakúpiť konvektomat.

 
PDF Tlačiť

Okresné kolo pytagoriády

Slovenská komisia Pytagoriády a IUVENTA reagujú na aktuálne platné protipandemické opatrenia. Tohtoročné okresné kolo je toho dôkazom. Samotná súťaž prebiehala elektronicky 13.a 14. apríla, podľa ročníkov. Žiaci sa pripojili  na stránke www.onlineolympiady.sk, na ktorej zadal každý žiak svoj  prístupový kód a sprístupnil  sa mu test, ktorý riešil v čase 9:00 – 9:30. Čas na vypracovanie testu bol  maximálne 60 minút. Samotní vyučujúci mali obavy s riešením úloh, žiaci ich milo prekvapili rýchlym online riešením. Vidno, že dištančné vzdelávanie podporilo prácu s IKT technikou. O niekoľko dní sa dozvieme, ako boli úspešní. Už teraz si zaslúžia našu pochvalu. Sú ti títo žiaci: Timea Hyriaková, Diana Knotková, Matej Černovský, Jakub Závora, Kristián Macko, Marek Kovarovič, Sofia Mundi, Victoria Hysenaj, Filip Kopča, Damián Šmelcer, Simona Hittmanová, Marko Kuba, Nela Hrubá, Diana Luptáková, Alex Dojčár, Dominik Hyriak, Niko Sivák, Kristína Ehrmannová a Kristína Hrubá. Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentovanie školy.

 
PDF Tlačiť

Otvorenie prvej budovy školy po rekonštrukcii elektroinštalácie

Obec Gajary sa už niekoľko rokov snažila získať dotáciu z Ministerstva financií na celkovú rekonštrukciu elektroinštalácie. Treba povedať, že je to vždy beh na dlhé trate. Tentokrát obec uspela čiastkovo a podarilo sa jej získať dotáciu na rekonštrukciu elektroinštalácie na jednu budovu (1.stupeň). Obec získala dotáciu 50 000 eur na kompletnú výmenu elektroinštalácie a maliarske práce s tým spojené.
Rekonštrukčné práce začali v januári 2021 a ku koncu marca sa dielo podarilo úspešne zrealizovať.
Celá budova 1.stupňa ZŠ má novú elektroinštaláciu, nové osvetlenie s LED technológiu a natiahnuté optické káble dovoľujúce rýchle a stabilné pripojenie všetkých tried a učební na internet. Všetky priestory školy sú krásne vymaľované, teda už nenájdete žiadnu  popraskanú či opadanú omietku. Pani učiteľky mali na výber z množstva odtieňov farieb a každá vybrala pre svoju triedu tú jedinečnú. Chodby dostali moderný vzhľad výmenou zelených „soklov“ za šedé. Toto odvážne rozhodnutie našej škole rozhodne dodalo šmrnc.
Rodičovské združenie pri ZŠ prišlo s iniciatívou na kompletnú rekonštrukciu šatne na 1.stupni.  Pani riaditeľka a pán starosta tomuto návrhu dali zelenú a obecní technickí zamestnanci sa pustili do práce. Rodičovské združenie pri ZŠ zakúpilo iba všetok potrebný materiál. Všetky práce spojené s rekonštrukciou šatne pokryl obecný tím vlastnými silami. Priestor sa krásne otvoril a  presvetlil pre nové detské šatňové zostavy s tabuľkami - označením tried. To všetko sa podarilo zo zdrojov  2% daní a príspevkov od rodičov. Aj takto – príspevkom svojich 2% z daní – vedia reálne  rodičia pomôcť svojej škole. Zároveň ďakujeme sponzorskému daru od Erika Zedníčka v podobe dosiek na olatovanie konštrukcií na oddelenie bočných priestorov v novej šatni.

Samozrejme, že všetko nové prináša so sebou aj rôzne úskalia, ktoré sa snažíme za chodu odstraňovať. Nič z toho neprekryje radosť detí z nových priestorov. Ony sú tí praví kritici a od nich posielame jedno veľké ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa na realizácií podieľali.

Spolupráca má zmysel a naša vynovená Základná škola je toho dôkazom.

 
PDF Tlačiť

Otváranie škôl od 19. 4. 2021

Vážení rodičia, podľa Rozhodnutia ministra školstva by sa mali postupne vrátiť do školy žiaci 2. stupňa (viď nižšie link na Rozhodnutie ministra školstva). Informácie k nástupu Vám vopred oznámime. Najbližšie sa to týka žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí by mali nastúpiť od 19. 4. 2021, ak náš okres nebude v čiernej farbe. Prosím Vás sledujte pozorne IŽK.

https://www.minedu.sk/data/att/19280.pdf

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.