forex trading logo

Home
Vitajte na stránkach našej školy
PDF Tlačiť

Deň Zeme 2017

Žiaci 1.stupňa ZŠ sa zapojili do projektu Deň Zeme. V stredu 17. apríla 2019 po 2. vyučovacej

hodine žiaci navštívili obecný zberný dvor. So spoluprácou komisie pre životné prostredie sme

vysvetlili žiakom dôležitosť separovania, rozdiel čiernej skládky a zberného dvora, spôsob

separovania plastov, kovov, bio odpadu, kuchynského oleja....Triedenie odpadu si žiaci

vyskúšali i prakticky. Mladí Gajarania registrujú dobrovoľné brigády, ktorých sa niektorí

i zúčastňujú, a uvedomujú si, že i napriek tomu, že v obci funguje zberný dvor a realizuje sa i

pravidelný vývoz komunálneho i triedeného odpadu z domácností, stále sa nájdu

nedisciplinovaní jedinci, ktorí svoj odpad trestuhodne vyhodia do prírody. Žiaci druhého stupňa zase vyrazili do gajarských ulíc, aby prispeli ku skrášleniu našej obce vyzbieraním povaľujúcich sa odpadkov.

 
PDF Tlačiť

Hľadáme veľkonočné vajíčka

Deň pred odchodom  na veľkonočné prázdniny sa v školskom areáli ozýval krik a smiech. V tráve, v kríkoch, pod stromami sa ukrývali malé čokoládové vajíčka. Žiaci jednotlivých ročníkov  ich v priebehu doobedia hľadali. Sladká odmena bola silnou motiváciou. Kto čo našiel, to bolo jeho. Ale samozrejme v rámci rozvíjania a pestovania kolegiality a kamarátstva sa najúspešnejší hľadači rozdelili s menej úspešnými.

 

 
PDF Tlačiť

Plavecký výcvik

Žiaci druhého ročníka našej školy sa zúčastnili v dňoch 15. - 17. apríla 2019 plaveckého výcviku, ktorý sa konal v športovej hale Malina.  Výcvik bol pod dohľadom profesionálnych plavčíkov. Žiaci ktorí nemali skúsenosť s plávaním si osvojili základy plávania a tí ktorí vedeli sa zdokonalili v plávaní. Ako odmenu za svoje plavecké výkony žiaci získali ,, Mokré vysvedčenie“ z ktorého mali veľkú radosť.

 
PDF Tlačiť

Mesto povolaní

Kombináciu hry a vzdelávania žiaci 5. až 9. ročníka zažili v stredu 24. apríla v Bratislave. Mesto povolaní tam ponúka pre deti vzdelávaciu expozíciu, ktorej zámerom je prispieť k lepšej orientácii detí vo svete profesií, dať deťom možnosť vyskúšať si jednotlivé profesie vlastnými silami.

V rámci zážitkového vyučovania mali žiaci možnosť spoznať s animátormi rozmanité formy sebauplatnenia v pracovnom svete dospelých. Prácou v skupinách a prostredníctvom konkrétnych povolaní sa praktickým spôsobom oboznámili s rôznymi profesiami a formou dotazníka sa im bližšie vyšpecifikovali povolania, ktoré sú im blízke.

 

 

 
PDF Tlačiť

Slávnostný zápis do prvého ročníka


V utorok 16.apríla sa budova 1.stupňa zaplnila vravou, úsmevmi a nadšenými výrazmi tvárí malých predškolákov. Prebiehal slávnostný zápis do 1. ročníka. Tohtoroční prváci predviedli svojim kamarátom v krátkom programe, čo všetko sa dá v škole naučiť. Veríme, že budúci prváci strávili u nás príjemné popoludnie a v septembri nastúpia s takou radosťou, s akou sme ich mali možnosť vidieť pri zápise. Bolo ich neúrekom, pripravíme pre nich dve prvé triedy ( 1.A a 1.B).

 

 
PDF Tlačiť

Filmový festival Expedičná kamera

Filmový festival Expedičná kamera sa stal už tradíciou. Každý rok sa naši žiaci zúčastnia tohto zaujímavého programu a vydajú sa prostredníctvom adrenalínových dokumentov za dobrodružstvom. Tento rok sme  10. apríla naše cestovanie začali na Novom Zélande, kde partia troch dobrodruhov, jedného fotografa a filmára vyrazila na 300 km dlhú 6 dennú cestu bez akejkoľvek podpory. Naplánovali výpravu spájajúcu divoké rieky, prírodné cyklotraily v takmer nedotknutej divočine Nového Zélandu. Hlavnou hrdinkou druhého filmu bola americká lezkyňa, ktorá miluje zvieratá, nezdravé jedlo a spáva v aute. Pripravuje sa na zložitý výstup na skalu, bojuje, trénuje, nevzdáva sa. A to všetko s hendikepom, lebo nemá jednu ruku. V treťom filme išlo o výstup na horu Tupendeo v oblasti Kašmíru v indických Himalajách. No kúsok pod vrcholom došlo k nehode a boj o vrchol sa pre horolezca stal aj bojom o život a nekonečným čakaním na zľutovanie. Všetko so šťastným koncom.

 

 

 
PDF Tlačiť

Oznam pre rodičov

Pozývame rodičov žiakov našej školy na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia  15.4.2019, t.j. pondelok, nasledovne:

2. až 4. ročník od 16,00 hod. v kmeňových triedach,

5. až 9. ročník od 17,00 hod. v kmeňových triedach.

 
PDF Tlačiť

Prehadzovaná

Tohtoročný 28.marec sa neniesol len v duchu osláv narodenia Jána Ámosa Komenského či  pripomenutia si sviatku aj ostatných učiteľov, ale aj športovým zápolením. Žiaci štvrtého ročníka a trojica tretiakov strávili štvrtkové dopoludnie v Základnej škole v Studienke, kde si merali sily so žiakmi navštívenej školy v loptovej hre prehadzovaná. Z oboch škôl boli postavené dve družstvá, ktoré hrali proti sebe systémom každé s každým. Napriek prevahe domácich protihráčov sme strávili pekné športové dopoludnie.

 
PDF Tlačiť

Beseda so spisovateľom

Počas mesiaca knihy zavítal v pondelok 25. marca do našej školy spisovateľ Štefan Nižňanský, ktorý je autorom dvoch prekrásnych knižiek pre deti s názvami „O dvanástich trpaslíkoch“ a „Záhorácki permoníci“.

Besedy sa zúčastnili žiaci 1. až 4. ročníka. Pri spoločnom stretnutí so zatajeným dychom počúvali, ako si kedysi  jeden malý chlapec začal zapisovať do zošita vypočuté zaujímavé príbehy. Keď vyrástol a dospel, splnil si svoju túžbu podeliť sa o ne s ostatnými. A tak po dlhých rokoch svetlo sveta uzreli spomínané nádherné knižky.

Deti boli na besedu pripravené, a keďže sa na stretnutie veľmi tešili, zahrnuli ho množstvom zvedavých otázok. Zaujímalo ich všetko z pracovného či súkromného života. Pán spisovateľ  im s radosťou odpovedal na všetky otázky.

Bolo to veľmi pokojné a príjemné stretnutie pre každého poslucháča.

 

 
PDF Tlačiť

Riaditeľské voľno

Dňa 3. apríla 2019 udeľuje riaditeľ školy žiakom 5. až 8. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu testovania deviatakov - Testovanie 9.

 
PDF Tlačiť

Ďalší úspech nášho recitátora

Po úspechu v okresnom kole Šalianskeho Maťka sa tretiak Timko Uhrinec znova zúčastnil recitačnej súťaže. 15. marca 2019 sa konalo obvodné kolo súťaže v detskom prednese poézie a prózy Zúbkove pramene. Našu školu reprezentoval ako víťaz I.kategórie. V silnej konkurencii žiakov z Malaciek,  ZUŠ  a MCK Malacky sa umiestnil na krásnom treťom mieste. S vtipnou básňou Žihľavová lekcia sa zapáčil nielen porote, ale  i ostatným súťažiacim, ktorých rozosmial. Timkovi, ktorý  recituje veľmi rád, srdečne blahoželáme !!!

 

 
PDF Tlačiť

Hviezdoslavov Kubín

Školské kolo v prednese poézie a prózy sa uskutočnilo vo štvrtok 7. marca. Každú triedu reprezentovali 2-3 najlepší žiaci. Dominantnejšou bola ako každoročne poézia, no i próza si našla svojich obľúbencov, hlavne u starších žiakov. Ukážky boli pestré, vtipné i vážnejšie, žiaci predniesli tvorbu súčasných i starších autorov. Prednesu sa zúčastnilo 30 žiakov, každý si odniesol určite príjemný zážitok, ale i sladkú odmenu. V obvodnom kole súťaže "Zúbkove pramene", ktorá sa uskutoční 15. marca, bude školu reprezentovať Timotej Uhrinec z 3.A.

 
PDF Tlačiť

Milí rodičia budúcich prvákov,

Základná škola Gajary oznamuje rodičom budúcich prváčikov, že zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční dňa 16. apríla 2019  (utorok) o 16,00 hodine v prvej budove ZŠ Gajary.

K zápisu je nutné predložiť:

- rodný list dieťaťa

- občiansky preukaz rodiča

- zápisné 8 € a  4 € na prvú knižku

- prípadne iné dokumenty preukazujúce právo zákonného zástupcu a podobne.

Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu dovŕši 6 rokov.  Je potrebné, aby dieťa prišlo k zápisu v sprievode oboch zákonných zástupcov.

V prípade ďalších otázok kontaktujte administratívu školy na adrese  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

V prípade, že sa pre chorobu alebo z iných vážnych dôvodov nemôžete zápisu zúčastniť, kontaktujte tiež administratívu školy.

Na nových prváčikov sa tešia učitelia i terajší prváci, ktorí pre nich pripravili pekný program a darčeky.

 
PDF Tlačiť

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ , T9-2019

V školskom roku 2018/2019 sa riadny termín testovania uskutoční 3. apríla 2019 (streda). Žiaci deviateho ročníka ZŠ budú písať testy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry.

Viac informácií sa dozviete na web stránke https://testovanie9.iedu.sk/materialy.aspx

 
PDF Tlačiť

FAŠIANGOVÝ BÁL

21.februára sa v spoločenskom dome konal fašiangový bál. Rozžiarili sme ho pestrou paletou masiek, čo je vidieť i na fotografiách. Po úvodnom privítaní ôsmačkami, Vanesou Beitlovou a Jarmilou Galbovou a ich spevom a hrou na ukulele sa rozprúdila zábava. Milým prekvapením boli rodinné masky, keď rodičia prišli so svojimi deťmi v rovnakom kostýme. Žiaci druhého stupňa si so svojimi pani učiteľkami zvolili tematické masky. Z 5.A prišla Snehulienka s trpaslíkmi (a bolo ich viac, nie iba sedem), skupina väzňov ušla zo 6.A (dostali na pár hodín priepustku od dozorcov). Sprejeri siedmaci predviedli svoje umenie i naživo. Žlto-modrá skupinka Mimoňov z 8.A vítala prichádzajúcich a viedla súťažné tímy. Pred partiou zombíkov z 8.B sme mali zo začiatku rešpekt, ale pri tanci a zábave sme zistili, že niet sa čoho obávať. Pani učiteľka najstarších žiakov premenila na bielych psíkov s čiernymi bodkami a došli ako Cruela de Vil a 101 dalmatíncov. Rozprávkové dvojice tancovali, so zápalom súťažili od najmladších detí zo škôlky až po najstarších deviatakov. Niektorí využili i fotokútik so zábavnými rekvizitami. Zaplavili nás padajúce balóny, spustil sa na nás cukríkový dážď. Bolo veselo. K fašiangom neodmysliteľne patria šišky, každý si pochutil. Všetky masky si odniesli sladkú i vecnú odmenu, dobrú náladu a určite i príjemné zážitky.

 


Prevádzkované na Joomla!.
Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'tdo' not found or invalid function name in /data/web/zsgajary.sk/web/templates/themza_j15_43/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.