forex trading logo

Home
Vitajte na stránkach našej školy
PDF Tlačiť

Vianočné trhy

Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc sú Vianočné trhy v Bratislave, ktoré sa každoročne konajú v historickom jadre. Súčasťou tejto sviatočnej atmosféry sme chceli byť i my, a tak sa žiaci 2. stupňa dňa 18. decembra 2017 kochali krásami, vianočnou výzdobou a všakovakými sladkosťami, ktoré tieto trhy ponúkali. Je to ideálne miesto na stretnutie, krátke pozastavenie sa a načerpanie vianočnej atmosféry. Tento rok si mohli pozrieť vyše 100 stánkov s dobrotami rôzneho druhu. Mnohí žiaci si odniesli domov i malé darčeky , ktorými chceli obdarovať svojich najbližších.

 
PDF Tlačiť

ZDOBILI SME MEDOVNÍČKY

Žiačky 8.A a 9.A triedy napiekli na predmete Technika medovníčky. Rozvoniavala nám celá škola. A všetci žiaci z ostatných tried ich pokryli snehovou bielou "perinou".

 
PDF Tlačiť

VIANOČNÁ BESIEDKA

Rodičia, starí rodičia a priatelia našej školy, ktorí mali chuť zažiť pravú vianočnú atmosféru si ju vychutnali so žiakmi i pani učiteľkami 14. decembra. Stretli sme sa v hojnom počte v spoločenskom  dome plnom snehových vločiek. Pestrým programom žiaci od prvého až po deviaty ročník navodili dobrú vianočnú náladu. Mažoretky, novodobí koledníci s písmenkovou abecedou, tanečníčky i po anglicky recitujúci a spievajúci žiaci odhalili prítomným svoje skryté talenty. Následne sme si vychutnali vianočný príbeh sprostredkovaný našimi najmenšími anjelikmi, ktorí nás preniesli k jasličkám do Betlehema. V závere predavači z vianočnej tržnice z prvého stupňa vyzvali všetkých prítomných k zakúpeniu výrobkov našich žiakov, ktoré vyrobili svojimi šikovnými rukami za podpory pani učiteliek. V dobrej nálade a družných rozhovoroch sme si spolu posedeli pri koláčikoch šikovných mamičiek našich žiakov a vianočnom punči.
 
PDF Tlačiť

PRIŠIEL K NÁM MILULÁŠ

Obľúbený sviatok zimy konečne prišiel, deti naňho čakajú celý rok . Aj do našej školy zavítal 6.12.2017 MIKULÁŠ.

Žiaci  9. ročníka sa na túto slávnostnú udalosť pripravili naozaj dôsledne a dokonale preoblečení za Mikuláša, anjela a čertov sa vybrali rozdávať sladkosti pre deti našej školy. Postupne prechádzali jednotlivými triedami, v ktorých už deti netrpezlivo  čakali, kedy sa otvoria dvere práve do ich triedy. Tí najmenší mali aj slzičky v očkách, ale po zaspievaní alebo zarecitovaní básničky sa dočkali vytúžených sladkostí a všetci žiarili šťastím.

Už teraz sa tešíme na to, čo nám prinesie Mikuláš na budúci rok.

 
PDF Tlačiť

 
PDF Tlačiť


OKRESNÉ  KOLO ZŠ FLORBAL  CUP

Dňa 21.11.2017 sa žiačky 2.stupňa zúčastnili OKRESNÉHO KOLA VO FLORBALE ,ktoré sa uskutočnilo v ZŠ Stupava. Turnaja sa zúčastnili školy: ZŠ STUPAVA, ZŠ KAPITÁNA DÉRERA MALACKY, ZŠ GYMNÁZIUM MALACKY, ZŠ ROHOŽNÍK A ZŠ GAJARY. Hralo sa systémom každý s každým, pričom zápasy mali veľmi vyrovnanú úroveň. Naše dievčatá bojovali s plným nasadením a v každom zápase odovzdali maximum svojich síl.

Jednotlivé zápasy skončili výsledkami: ZŚ GAJARY – ZŠ DÉRERA MA  0 : 0

ZŠ GAJARY – ZŠ STUPAVA       0 : 3

ZŠ GAJARY – GYMN. MA          0 : 0

ZŠ GAJARY – ZŠ ROHOŽNÍK     2 – 1

V záverečnom vyhodnotení sa naše žiačky umiestnili na peknom 3.mieste.

Školu reprezentovali žiačky:  P. Mlynarčíková /6.r./, K.Pernecká /7.r./, K.Slámová /7.r./, D.Gondeková /7.r./, S.Kovarovičová /7.r./, S.Bogdalíková /8.r./, A.Jurkovičová /8.r./, N.Žáčková /9.r./, S.Fajnorová /9.r./, A.Darášová /9.r./.

Dňa 23.11.2017 sa tejto súťaže zúčastnili chlapci - žiaci 2. stupňa. Našu  školu reprezentovali: M. Vlk /7.r./, P. Pernecký /8.r./, P. Bogdalík /8.r./, E. Malaga /8.r./, P. Šišolák /8.r./, S. Babjak /8.r./, L. Sláma /9.r./, R. Scherer /9.r./, T. Dubinák /9.r./.

V záverečnom vyhodnotení sa naši žiaci umiestnili na krásnom 1. mieste.

Srdečne im gratulujeme!

 

 
PDF Tlačiť

Lampiónový sprievod sv. Martina

Už po štvrtýkrát sme si pripomenuli sviatok svätého Martina. Martinské svetlonosenie sa začalo v  martinský podvečer 11.novembra 2017 svätou omšou  o 17:00 hod. a pokračovalo lampiónovým sprievodom, na čele ktorého šiel sv.Martin. Deti základnej školy: Petra Ehrmannová, Pavlína Mlynarčíková, Nikola Kovarovičová, Nikola Žáčková, Melánia Šírová, Liana Nováková, Júlia Poláková, Eliška Havlíková, Marko Kuba a Lucia Hoťková  zahrali tieňové divadlo na pripomenutie si tohto veľkého človeka. Na záver podujatia čakalo zúčastnených malé občerstvenie.

 
PDF Tlačiť

 
PDF Tlačiť

Oznam pre rodičov

Pozývame rodičov žiakov našej školy na triedne schôdzky, ktoré sa uskutočnia 15. novembra 2017, v stredu, nasledovne:

1. až 4. ročník o 16,00 hod. v kmeňových triedach

5. až 9. ročník o 16,30 hod. v kmeňových triedach

 
PDF Tlačiť

Návšteva divadelného predstavenia "Tri prasiatka"

posledný deň pred jesennými prázdninami čakal na 51 žiakov prvého stupňa nesmrteľný príbeh troch prasiatok plný chytľavých pesničiek. Deti sledovali príbeh troch bratov Nif, Ňuf a Ňaf, ktorí sa rozhodli postaviť si domčeky v rozprávkovom lese. Netušili však jednu dôležitú vec. V lese okrem nich žili aj

prefíkaná líška a hladný vlk. Zamotaný príbeh dopadol tak, ako to už v rozprávkach býva. Dobro zvíťazilo nad zlom. Deti zažili vtipné a svieže predstavenie, ktoré garantovalo zábavu.

Na ceste domov naplnili hladné brušká pokrmami v McDonalde a hor sa na jesenné prázdniny.
Toto cestou chceme poďakovať RZ pri ZŠ Gajary, ktoré nám zafinancovalo autobus na divadelné predstavenie. Ďakujeme

 
PDF Tlačiť

Divadelné predstavenie „DŽUNGĽA“

Dňa 9. 10. 2017 sa žiaci II. stupňa zúčastnili divadelného predstavenia v Bratislave v divadle Ludus. Svetoznáma legenda o ľudskom mláďati menom Mauglí, ktoré vychovala džungľa „Lov pre potravu, nie pre zábavu“ a „ Všetci sme z jednej krvi !“, takto sformuloval Rudyard Kipling základné nielen morálne zákony života.
Originálny divadelný projekt, vďaka ktorému sa publikum zoznámi s čarom príťažlivej divadelnej estetiky a so základnými životnými postojmi a princípmi.  V pôsobivom predstavení hrajú herci všetkých vekových kategórií. Je to typ rodinného divadla, ktoré je určené naozaj všetkým.
Atraktívne spracovanie poskytuje ideálnu možnosť, ako priblížiť klasické dielo svetovej literatúry aj tým, ktorí nečítajú. Silné emócie, myšlienkové posolstvo, pohybová akrobacia a rytmus, o tom je DŽUNGĽA V LUDUSE. Predstavenie žiakov oslovilo vďaka neobyčajne pútavému a zážitkovému spracovaniu.

 
PDF Tlačiť

Vedecký Veľtrh v Bratislave - 14.9.2017

 

Veda nás baví n. o. v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 14.9.2017 usporiadali druhý ročník Vedeckého veľtrhu na námestí NC Eurovea v Bratislave, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci druhého stupňa. Cieľom bolo  hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom základných a stredných škôl, ale i zvedavým dospelým. Vysoké a stredné odborné školy, priemyselné školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry nám vo svojich stánkoch dokázali, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Žiaci si formou interaktívnych experimentov sami overili mnohé skutočnosti a javy. Vysoké a stredné odborné školy  predstavili šikovných študentov a ich vynálezy, ktorými neraz získali rôzne ocenenia doma i v zahraničí. Žiaci si mohli niektoré pokusy sami vyskúšať alebo si overiť svoje schopnosti a znalosti v súťažných kvízoch. Domov sa vracali plní nových poznatkov a dojmov.

 
PDF Tlačiť

Otvorenie školského roka 2017/2018

Dňa 4. septembra 2017 sme slávnostne zahájili nový školský rok 2017/2018. Prváčikovia so školskými taškami a žiaci 9. ročníka sa sústredili pred Materskou školou v Gajaroch, odkiaľ sa v sprievode rodičov a učiteliek presunli do areálu základnej školy. 34 nových prváčikov bolo rozdelených do 1.A a 1.B triedy, kde ich privítali pani učiteľky. V tomto školskom roku bude našu školu navštevovať 213 žiakov, ktorí sa budú učiť v 11 triedach a troch oddeleniach školského klubu.


 
PDF Tlačiť

7. ročník „Memoriálu Petra Patscha“ pre žiakov MŠ a ZŠ

Dňa 27. júna sa v zámockom parku v Malackách uskutočnil už 7. ročník „Memoriálu Petra Patcha“. Toto podujatie organizovalo Centrum voľného času Malacky a SCK Záhorák Malacky. Záujem o cyklistiku z roka na rok stúpa, čo potvrdili žiaci svojou hojnou účasťou. Tento ročník bol mimoriadne silný, veď sa zúčastnilo 170 žiakov MŠ a ZŠ z Malaciek a naša škola ako jediná z okolia Malaciek. Podmienky súťaže boli rovnaké ako po minulé roky. Pre každú vekovú kategóriu bola vyznačená rovnaká trasa s rôznym počtom okruhov. V rámci podujatia sa hodnotil dojazd do cieľa a v takom poradí boli žiaci hodnotení. Do sedla bicykla si sadlo 20 žiakov z našej ZŠ. V silnej konkurencii uspel David Černovský, ktorý sa umiestnil na krásnom druhom mieste v kategórii starších žiakov a v tejto kategórii sa Matúš Vlk a Karolína Pernecká umiestnili na peknom štvrtom mieste. V kategórii najstarších žiakov sa Patrik Bogdalík umiestnil na krásnom prvom mieste, Lukáš Sláma na peknom druhom mieste. Svoje cyklistické zručnosti potvrdili ďalší dvaja žiaci v kategórii dorastencov. Esteban Malaga sa umiestnil  druhom miesteMarek Sadovský na peknom treťom mieste. Víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov a bezpečnú jazdu na bicykli.

 
PDF Tlačiť

Škola v prírode

Cesta pred našou školou sa v tretiu júnovú nedeľu dňa 18.6.2017 zaplnila deťmi, ich rodičmi aj starými rodičmi, ktorí svoje ratolesti prišli vyprevadiť pred odchodom do školy v prírode. Autobus zaplnený 37 žiakmi druhého až piateho ročníka vyrazil pod dozorom p. učiteliek Miklovičovej, Mudrochovej, Adamíkovej a so zdravotným sprievodom Jaroslavy Zapletal do Belušských Slatín. Dobrá nálada a spev nás neopúšťali počas celého pobytu. Animačný program Slniečkový chodník slávy v popoludňajších hodinách tomu výrazne napomáhal, deti pod vedením svojich kapitánov z radov detí a vedúcich tímov animátorov plnili najrozmanitejšie taktické, znalostné aj fyzické úlohy. Dopoludnia sme si vypĺňali kúpaním v bazéne, hraním loptových a rekreačných hier. V stredu sme sa vybrali na výlet. Zaujímavým zážitkom bola návšteva funkčného Dujkovho mlyna v Dohňanoch, postaveného v roku 1936. Posilnení a oddýchnutí v záhrade pri Župnom dome sme sa vybrali do centra mesta Púchov. Posledný večer sa niesol v duchu vyhodnotenia celotýždňového programu, ale aj zručností pri upratovaní si svojich izieb. V tej obstáli takmer všetky deti na výbornú. Po večernom opekaní sme sa prechádzkou po areáli dostali k stromu slávy, na ktorý pribudla za našu školu ďalšia hviezda. Slzy smútku pri dojemnej rozlúčke za príjemne stráveným časom, rozmanitými aktivitami, peknou prírodou, chutnou domácou stravou a, samozrejme, novými priateľmi animátormi vystriedala túžba opäť uvidieť svojich najbližších. Nabití zážitkami sme sa šťastní a zdraví (až na zopár odratých kolien získaných v zápale súťaživosti pri hre J)vrátili podvečer 23.6.2017 domov.

 
Viac článkov...


Prevádzkované na Joomla!.
Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'tdo' not found or invalid function name in /data/web/zsgajary.sk/web/templates/themza_j15_43/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.