forex trading logo

Home
Vitajte na stránkach našej školy
PDF Tlačiť

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok
plný lásky, šťastia, zdravia, pohody a úspechov  želá
Základná škola Gajary

Vianočné prázdniny : 23.12.2016 - 8.1.2017

Nástup žiakov do školy : 9.1.2017 (pondelok)

 
PDF Tlačiť

Poďakovanie

Základná škola Gajary Vám touto cestou srdečne ďakuje za nákup našich vianočných výrobkov. Sme veľmi radi, že ste prišli odmeniť deti za ich prácu a týmto spôsobom podporiť  našu školu.  Mnohí z Vás prispeli aj čiastkou vyššou, ako bola cena výrobku, za čo sme nesmierne vďační. V tejto vianočnej atmosfére sme zbierali aj peniaze na charitu. Celkovo sme získali čiastku 45 eur, ktoré posielame Nakladateľstvu umelcov maľujúcich ústami a nohami.
Všetci Vám ďakujeme a želáme krásne prežitie  vianočných a novoročných sviatkov v kruhu rodiny.

Žiaci a učitelia Základnej školy Gajary

 
PDF Tlačiť

Dňa 19.12.2016 sa žiaci 7. a 9. ročníka zúčastnili (ako diváci) na darovaní krvi. Darovanie krvi sa uskutočnilo v kultúrnom dome. Žiaci mali možnosť vidieť, čo všetko predchádza odberu krvi a ako sa uskutočňuje samotné darovanie krvi.
Videli, ako a kde sa darcovia registrujú, ako sa zadávajú osobné údaje.Dozvedeli sa, že následne sú potenciálnym darcom odobrané vzorky, ktoré potvrdia, či sú zdravotne spôsobilí krv darovať. Pred samotným odberom museli darcovia ešte podstúpiť lekárske  vyšetrenie /meranie  tlaku/.
Po týchto úkonoch sa presunuli na lehátko, kde im bola napichnutá žila a následne odobratá krv. Žiakom bolo umožnené  sledovať celý priebeh darcovstva. Mohli  aj klásť otázky, ktoré im zodpovedala  prítomná lekárka. Žiakom sa podujatie veľmi páčilo a dúfame, že po dovŕšení 18.roku života sa sem opäť niektorí vrátia ako darcovia :-)

 
PDF Tlačiť

Vianočné trhy v Bratislave

Tak ako každý rok v adventnom období, tak aj v tomto roku sa žiaci druhého stupňa našej školy vybrali s pani učiteľkami si vychutnať vianočnú atmosféru v Bratislave.
Utorkové mrazivé ráno /13.12. 2016/ sme vystúpili pred Národným múzeom a pešo sme sa presunuli na Hlavné námestie ktoré je už tradične centrálnym námestím Bratislavských vianočných trhov. Deti si prezreli gastro stánky a stánky na predaj vianočných darčekov a lahôdok.
Vymrznutí  sme pokračovali k nábrežiu Dunaja, kde sme si prezreli vyzdobenú vianočnú Euroveu, ktorá taktiež ponúkala vianočné trhy.
Deti sa ešte v posledných minútach postarali o nákup darčekov pres svojich priateľov a blízkych.
Aj napriek chladnému počasiu sme si vychutnali predvianočnú atmosféru nášho hlavného mesta.

 
PDF Tlačiť

Školské kolo
V
dňoch 7. a 8. decembra sa konalo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťaže sa zúčastnili žiaci 3. až 8. ročníka. Žiaci, ktorí vypočítali potrebných 10 a viac správnych príkladov z 15, postupujú do obvodného kola (pokiaľ organizátori nerozhodnú inak). To by sa malo konať v marci 2016 v Malackách. Do obvodného kola postupujú:

III. roč. - Dzíbela Lukáš, Ehrmannová Kristína, Pernecký Jakub
IV.roč. – Danielová Eva, Mízner Andrej
V.roč. –  Studený Peter, Černovský David,  Pernecká Karolína
VIII.roč. -  Darášová Alexandra
Blahoželáme!

 
PDF Tlačiť

 
PDF Tlačiť

Enviropark  Pomoravie hľadá talent 2016

Dňa 6.decembra 2016 sa v spoločenskej sále na OCÚ v Závode uskutočnilo podujatie pod názvom „Enviropark hľadá talent“, kde svoje talenty v speve, tanci, prednese, výtvarnom umení, vlastnej tvorbe predviedli deti zo Základných škôl v rámci mikroregiónu Enviropark Pomoravie /Láb, Jakubov, Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre, Studienka, Závod/. Nominácie na toto podujatie prebehli na základe výberu v rámci každej školy. Z našej ZŠ bolo vybraných 10 žiakov z prvého a druhého stupňa, ktorí súťažili v speve, prednese a vo výtvarnom umení. Odborná porota zostavená z pedagógov zúčastnených ZŠ vybrala najlepších. V kategórii spev-jednotlivci sa naša žiačka piateho ročníka Petra Ehrmanová umiestnila na peknom druhom mieste, v kategórii spev-duetá sa žiačky piateho ročníka Melánia Šírová a Petra Ehrmanová umiestnili na krásnom prvom mieste, v kategórii vlastná tvorba-ručné práce sa naša žiačka šiesteho ročníka Nikola Černá v skladaní origamov umiestnila na krásnom prvom mieste a v kategórii výtvarné umenie sa naše žiačky deviateho ročníka Katarína Mistecká umiestnila na peknom druhom miesteNikola Šimončičová na treťom mieste. Víťazom srdečne blahoželáme.

Počas podujatia bolo deťom zabezpečené občerstvenie , hodnotné ceny pre víťazov jednotlivých kategórií ale i ceny pre všetkých zúčastnených žiakov. Vyvrcholením podujatia bolo hudobné vystúpenie Celeste Buckingham. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nafta a.s.  a Nadácia SPP.

 
PDF Tlačiť

Florbal mládeže v mikroregióne Enviropark Pomoravie

V dňoch 24. a 25.októbra sa uskutočnila v priestoroch našej telocvične súťaž vo florbale žiakov druhého stupňa Základných škôl v rámci mikroregiónu Enviropark Pomoravie /Láb, Jakubov, Gajary, Veľké Leváre, Studienka, Závod/. 24.októbra 2016 sa stretli družstvá chlapcov jednotlivých škôl. Naši chlapci sa umiestnili na krásnom prvom mieste. Ďalší deň 25.októbra sa stretli družstvá dievčat mikroregiónu Pomoravie, kde sa naše dievčence umiestnili na peknom treťom mieste. Každé víťazné družstvo dostalo hokejky, florbalové loptičky a hodnotné ceny. Obom víťazným družstvám srdečne blahoželáme.

 
PDF Tlačiť

Mikuláš v škole

Včera žiaci našej školy márne čakali na Mikuláša. Ten sa kvôli projektu Enviropark hľadá talent oneskoril o jeden deň.  Dnes však našu školu navštívil a všetky deti sa ho dočkali.

Atmosféru si môžete pozrieť v našom fotoalbume.

 
PDF Tlačiť

Rodičovské združenie

Pozývame rodičov žiakov našej školy na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia  7.12.2016, t.j. streda, nasledovne:

prvý stupeň od 16,00 hod. v kmeňových triedach,

druhý stupeň od 16,30,v kmeňových triedach.

 
PDF Tlačiť

Vystúpenie prírodné javy

V pondelok 28.11. sme pre našich žiakov objednali prírodnú šou, pri ktorej sa počas demonštrácií ukážok prírodných javov dozvedeli zaujímavosti o vzniku a priebehu efektných javov prírody. Skupina nadšencov vedy prišla k nám a odovzdala svoje poznatky a skúsenosti odprezentované interaktívnou formou. Ich cieľom a poslaním je vzdelávať deti formou zábavy, aby sa z menej obľúbených a obávaných predmetov ako je napr. chémia, fyzika a biológia, stali predmety obľúbené a zaujímavé. Predstavenie bolo realizované pre ročníky : 
1.-4. hravou formou 
5.-9. odborným výkladom javov prírody

Veríme,že interaktívnou formou vzdelávania sme zvýšili záujem detí o štúdium a okrem zábavy si odniesli aj mnoho užitočných poznatkov.


 
PDF Tlačiť

COSMOS DISCOVERY v Bratislave

Dňa 15.11.2016 sa žiaci druhého stupňa našej školy zúčastnili na svetovej výstave o kozmonautike Cosmos Discovery, ktorá má svetovú premiéru na Slovensku. Pri vstupe dostal každý žiak zvukového sprievodcu (audioguid), vďaka ktorému nemusel čítať popisky pri jednotlivých exponátoch, ale si komentáre vypočul. Na začiatku výstavy Cosmos Discovery žiaci  videli ruský Sputnik, psa Lajku, americkú opicu Enosa, príbeh Jurija Gagarina -prvého človeka v kozme, či americkú raketu Mercury, ktorá je vystavená v mierke 1:1. V ďalších galériach sa dozvedeli zaujímavé informácie o  lunárnych výpravách programu Apollo. Obdivovali mesačné vozidlo, v ktorom americké posádky podnikali svoje prieskumné cesty na Mesiac, ale taktiež ruské mesačné vozidlo Lunochod. Žiakov upútala i pestrá prehliadka kozmických skafandrov a ďalšie výstroje od najstarších až po najnovšie modely prispôsobené dlhodobému pobytu na orbitálnych staniciach, ale i obrovský model rakety Saturn alebo tri originálne základné moduly ruského Soyuzu. Zaujímavosťou pre žiakov bol  kameň z Mesiaca alebo asteroidy, ktoré sú staré desiatky miliónov rokov. Najväčšiu pozornosť žiakov však určite právom upútali časti kozmických lodí a vesmírne stanice, či originálne zariadenie z riadiaceho strediska v Houstone. Do mnohých z nich mohli žiaci nahliadnuť a preskúmať ich vybavenie vo vnútri. V 10 galériach žiaci videli viac ako 200 originálnych artefaktov z vesmírnych misií USA a ZSSR, reálne modely rakiet a raketoplánov, prechádzajúce modely orbitálnych staníc a unikátne dobové dokumenty. Zaujímavou formou sme sa dozvedeli množstvo pre nás nových informácií o vývoji pilotovaných kozmických letov od ich prvých pokusov až po súčasné misie na Mars od začiatku až po súčasnosť.

 
PDF Tlačiť

Exkurzia žiakov piateho ročníka v múzeu Michala Tillnera a Krýpt v Malackách

Dňa 26.10.2016 sa žiaci 5.A triedy zúčastnili v rámci hodín dejepisu a výtvarnej výchovy exkurzie v  múzeu Michala Tillnera v Malackách. Tu obdivovali stálu expozíciu, ktorú tvorí celoživotná zbierka ľudového i užitého umenia, historických pamiatok a niekoľko obrazov Michala Tillnera, ktorú daroval mestu. Deti sa oboznámili s kultúrnymi i historickými pamiatkami mestského významu i pamiatkami viažucich sa k životu a kultúre ľudu v celej oblasti Záhoria. Zbierkové predmety sú vo väčšine etnografické (keramika, drevené a železné nástroje a nábytok, lampy, hodiny, v menšej miere odev) zastúpené sú aj archiválie a umelecké predmety. Centrom expozície je Záhorácka izba, ako súčasť ľudového bývania v minulosti obsahuje zariadenie, ktoré pochádzalo z rúk dedinských stolárov. Sprievodca zaujímavým a pútavým rozprávaním o živote našich predkov upútal pozornosť žiakov. Momentálne prebieha v priestoroch múzea výstava dobových fotografií, na ktorých žiaci sledovali a porovnávali premenu Malaciek v priebehu storočia. Naše kroky potom viedli do krýpt pod františkánskym chrámom Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Malackách. Žiaci sa oboznámia s históriou rodu Pálfiovcov a účinkovaním františkánov v Malackách. V pálfiovskej kaplnke sa bokom nachádza krypta, v ktorej sú pochovaní rodičia posledného Pálfiovca. Potom sme prešli do podzemia, kde v hlavnej krypte je umiestnené lapidárium s torzami sôch, ktoré v minulosti stáli v Malackách. Na stene oddeľujúcej krypty je uprostred zamrežovaný výklenok, v ktorom bola umiestnená strieborná schránka so srdcom Jána Antona Pálfiho, tzv. Pálfiho srdce, ktorý zomrel v roku 1694.

 
PDF Tlačiť

TESTOVANIE 5 - 2016

Testovanie 5-2016 sa uskutoční 23. novembra 2016 (streda).  Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Žiaci budú testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra.
Cieľom testovania 5-2016 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. T5-2016 poskytne školám spätnú väzbu, ako pripravili žiakov na prechod z ISCED1 na vzdelávací systém ISCED 2 a bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 pre zlepšovanie vzdelávania žiakov a skvalitňovanie vyučovania. Zároveň bude slúžiť na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z ISCED 1 v celoštátnom meradle.

Povolené pomôcky:
pero, ktoré píše namodro.
Zakázané pomôcky:
kalkulačky, rysovacie pomôcky, mobilné telefóny, zošity, výpisky, študijné materiály, učebnice a iná literatúra

 
PDF Tlačiť

Jesenné prázdniny:
28.10.2016 - 1.11.2016

Nástup do školy: 2.11.2016 (streda)

 
Viac článkov...


Prevádzkované na Joomla!.
Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'tdo' not found or invalid function name in /data/web/zsgajary.sk/web/templates/themza_j15_43/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.