forex trading logo

Home
Vitajte na stránkach našej školy
PDF Tlačiť

Moderná jazyková aplikácia „WocaBee“

Aj v tomto školskom roku využívame na hodinách nemeckého jazyka modernú jazykovú aplikáciu na učenie slovíčok „WocaBee“. Avšak s príjemnou zmenou. Na jej používanie sa zvyčajne skladajú žiaci, ale vďaka finančnému príspevku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na podporu digitálnej transformácie vzdelávania je možné aplikáciu používať zdarma. Pomáha skvalitňovať výučbu a žiakom zlepšovať slovnú zásobu. V roku 2022 získala ocenenie Ministerstva hospodárstva SR Inovatívny čin roka.

 
PDF Tlačiť

Predstavenie o histórii "Od Viedne k štúrovcom".

V stredu 14. februára k nám zavítali herci z Via Historica so svojím divadelno-šermiarskym predstavením "Od Viedne k štúrovcom". Celým príbehom nás sprevádzal bača, ktorý pútavým a interaktívnym spôsobom prerozprával udalosti od roku 1683 po rok 1843 v kontexte našich a európskych dejín. Príbeh začal bitkou pri Viedni, v ktorej nám poľský husár porozprával význam a priebeh samotnej bitky. V období protihabsburských (stavovských) povstaní sme sa počas Rákociho povstania zoznámili s jedným z ich účastníkov, a to legendárnym Jurajom Jánošíkom. Nasledoval "slovenský Sokrates" - Adam František Kollár, ktorý nám v debate so slávnou Máriou Teréziou predstavil niekoľko významných zákonov a patentov v období osvietenstva, ktoré našu krajinu zmodernizovali a zlepšili. Z územia Habsburskej monarchie sme sa presunuli na západ do Francúzska, kde práve v tom čase (1789) prebiehala Veľká francúzska revolúcia a jej "účastníci" nás informovali o jej príčinách, priebehu a dôsledkoch. Na konci príbehu sme sa vrátili domov a cez rozprávanie Ludevíta Štúra sme sa niečo dozvedeli o jeho živote, ale aj o zásluhách štúrovcov v tzv. tretej fáze slovenského národného hnutia - významná kodifikácia spisovného jazyka či Žiadosti slovenského národa

 
PDF Tlačiť

Realizácia úspešného projektu "Čítame pre radosť"

O tom, že čítanie je nesmierne dôležité, vieme všetci. Preto sme neváhali a zapojili sme sa do výzvy ministerstva školstva Čítame pre radosť. Boli sme úspešní a v 4 triedach sme vytvorili triedne knižnice. Veríme, že ich žiaci využijú nielen na hodinách čítania, na krúžkoch, ale i cez prestávky. Našim cieľom je posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a čítaniu a budovanie čitateľského sebavedomia  u našich žiakov.

 
PDF Tlačiť

Hviezdoslavov Kubín

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do najstaršej literárnej súťaže v prednese poézie a prózy. Jubilejný 70.ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín mal v školskom kole mnoho reprezentantov takmer z každej triedy. Recitovať môžu všetci od 2.ročníka. Svoje triedy krásne reprezentovali: Michaela Nemcová, Matej Knotek, Sofia Pišková (2.A), Erik Dojčár, Viktória Šišoláková, Tatiana Bučková (2.B), Karolína Zedníčková, Isabella Vostálová (4.A), Lucia Poláková, Tamara Žatkuľáková, Emma Gondeková, Lívia Kohútová, Nela Jurkovičová (5.A), Dominika Luptáková, Simona Hittmanová (6.A), Vanesa Gajdošová, Timotej Uhrinec (8.A), Viktória Slámová (9.A). Postupujúcim na obvodné kolo gratulujeme a budúci rok sa tešíme na ďalšie nové talenty

 
PDF Tlačiť

Okresné kolo Šaliansky Maťko

Dňa 16.2.2024 sa víťazky školského kola v recitovaní slovenských povestí Šaliansky Maťko zúčastnili okresného kola v Malackách. Bola to Tatiana Bučková/ 2.B, Lívia Kohútová/ 5.A a Dominika Luptáková/ 6.A. Konkurencia bola veľká, ale dievčatá nás vzorne reprezentovali a získali nenahraditeľnú skúsenosť, ktorú určite využijú v budúcnosti. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

 
PDF Tlačiť

Učenie v maskách

Deň pred popolcovou stredou sme si vyučovanie spestrili učením v maskách. Fašiangový program si pripravili deti ŠKD spolu s pani vychovávateľkami. Spoločne sme si zaspievali a zatancovali. Piataci  nezabudli  na dlho chorého spolužiaka, ktorý sa k nim pridal cez videohovor. Ďakujeme pánovi Marekovi Hefkovi, ktorý nám sponzorsky vyrobil basu.

 
PDF Tlačiť

Všetkovedko - vyhodnotenie

Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Aj takto by sa dala pomenovať súťaž Všetkovedko, do ktorej sa každoročne zapájajú naši druháci, tretiaci aj štvrtáci. V tejto súťaži majú žiaci za úlohu poradiť si s otázkami z rôznych oblastí, s ktorými sa však už stretli vo  vlastivede, prírodovede, slovenskom jazyku, hudobnej a výtvarnej výchove. Cieľom tejto súťaže je dopriať deťom radosť z hry, súťaženia a úspechu, umožniť im predviesť, čo všetko sa už naučili, alebo im dať možnosť vyskúšať si,  ako si poradia v neznámej a záťažovej situácii. Žiaci si v tejto súťaži overujú, ako sa dokážu sústrediť a podať čo najlepší výkon. Všetkovedko je zostavený tak, aby sa žiaci zabavili, zároveň sa niečo naučili, zasúťažili si a možno aj niečo pekné vyhrali. Tento školský rok bol pre našich riešiteľov mimoriadne úspešný. Z celkového počtu 39 súťažiacich titul Všetkovedko získali 12 žiaci. Zvyšní žiaci už síce veľa vedia, ale niečo sa musia ešte doučiť. Medzi Všetkovedkov našej školy patria nasledovní žiaci:

1.A – Král Damian, Mrázová Marcela, Václavík Vladimír Quido, Mlinarcic Tomáš

1.B – Pastieriková Lucia, Šišolák Jozef, Hurbanová Adelka, Ehrmanová Lucia

2.B – Bučková Tatiana, Zuppa Tomáš

3.A – Polák Martin, Tománek David

 
PDF Tlačiť

Nové cykloprístrešky v našej škole

Téma cykloturistiky v súčasnosti rezonuje okolo nás čoraz viac, a to prostredníctvom budovania cyklotrás, organizovania cyklomaratónov či zvýšeným pohybom cyklistov v našej obci. Žiaci našej školy nie sú výnimkou a možno všetci badáme rastúci trend počtu bicyklov v našej škole a zvyšujúci záujem o cykloturistiku samotnými žiakmi. Tento trend náš nesmierne teší a dlhšie sme uvažovali ako zlepšiť podmienky pre odloženie bicyklov v areáli našej školy. V súčasnosti areál disponuje len starými cyklostojanmi, ktoré nevyhovujú počtu a veľkostiam najmä detských bicyklov. Preto naša škola v spolupráci s Rodičovským združením pri Základnej škole hľadala možnosti ako vyriešiť túto situáciu. Spoločne sme vypracovali zámer vybudovania cykloprístrešku s vegetačnou strechou, kde sme prepojili reálnu potrebu vybudovania cykloprístrešku s environmentálnou výchovou. Naším zámerom sme uspeli v rámci Environmentálneho fondu pre oblasť: Zelený vzdelávací fond 05/2023. Z dotácie sme vybudovali cykloprístrešok s vegetačnou strechou. Samotné výsadbové práce pokryla škola v spolupráci s dobrovoľníkmi.  Prínosmi projektu sú podpora environmentálnej výchovy, podpora opatrení na zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy, podpora cyklistiky a zdravého pohybu u žiakov a podpora dobrovoľníctva. 
Projektový zámer  bol realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu 5/2023 formou dotácie z Environmentálneho fondu, názov projektu: Vegetačná strecha na cykloprístrešku.

Čítať celý článok...
 
PDF Tlačiť

Informatika s BEE-Botom
Digitálne technológie sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Dnešná generácia detí ich používa denne pri hrách, zábave a vzájomnej komunikácii. Prečo ich teda nezaradiť do vyučovania? Robot Bee-Bot  predstavuje moderný nástroj na rozvoj medzipredmetových vzťahov medzi informatikou a inými predmetmi. Žiaci si popri rozvoji schopnosti vytvárať algoritmy na správanie robota osvojujú i ďalšie kľúčové kompetencie, ako schopnosť pracovať v tíme či uvažovať o svojom riešení a kriticky ho zhodnotiť. Ako prvý si programovanie vyskúšali na hodine Informatiky žiaci 5. ročníka. Vytváranie algoritmov a postupov riešení ich pobavilo a obohatilo o základné princípy programovania.

 
PDF Tlačiť

Šaliansky Maťko - školské kolo

Naučiť sa slovenskú povesť a predniesť ju pred porotou sa v našej škole nebálo a s odhodlaním odprezentovalo 9 žiakov - Tatiana Bučková, Maximilián  Mucha, Erik Dojčár, Viktória Šišoláková, Miroslav Mlynarčík, Martin Polák, David Tománek, Lívia Kohútová a Dominika Luptáková. Popasovali sa s náročnými textami. Všetkým patrí veľký obdiv, pochvala, diplom a sladká odmena za účasť. Traja recitujúci pôjdu školu reprezentovať na okresné kolo: v kategórii 2.-3.roč. - Tatiana Bučková, v kategórii 4.-5.roč. - Lívia Kohútová a v kategórii 6.-7.roč. - Dominika Luptáková.

Veríme v úspech i v okresnom kole.
 
PDF Tlačiť

Adventný kalendár

Počas adventných týždňov na našej škole organizujeme školský adventný kalendár. Začali sme v pondelok 4. decembra 2023 po prvej adventnej nedeli. Každý deň boli vyžrebovaní dvaja žiaci, jeden z prvého stupňa a jeden z druhého stupňa, ktorí dostali sladkosť z adventného kalendára. Akcia trvala až do vianočných prázdnin, do 21. decembra 2023. Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Simone Hrubej, ktorá darovala sladkosti do adventného kalendára.

 
PDF Tlačiť

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny budú od 22.12.2023 do 7.1.2024. Nástup žiakov do školy je 8.1.2024 (pondelok).

 
PDF Tlačiť

Pečenie v 5.A
Naši piataci na voňavej predvianočnej technike pri pečení a zdobení medovníčkov.

 
PDF Tlačiť

Vianočná pohľadnica
Vianočnou pohľadnicou sa rozhodli potešiť starkých v domove dôchodcov šikovné rúčky detí z 1. A.

 
PDF Tlačiť

Darček pre 1.A
Predčasný vianočný darček nesmierne potešil deťúrence z 1. A, pre ktoré tričká s ich prváckym logom zasponzoroval Štefan Ištokod detí, ich rodičov aj pani učiteľky posielame spoločné veľké ĎAKUJEME

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.