forex trading logo

Home
Vitajte na stránkach našej školy
PDF Tlačiť

Dni otvorených dverí sa na našej škole konali 10. a 11. apríla 2017.

V pondelok 10. apríla sme privítali v dvoch triedach našich prvákov dvadsaťsedem predškolákov z Materskej školy v Gajaroch. Ako sa prváci učia nové písmenká sa pozreli na hodine slovenského jazyka a počítanie si precvičili na hodine matematiky. Aj pre predškolákov naše pani učiteľky pripravili niekoľko úloh. Deti niečo napísali, niečo nakreslili a riešili aj úlohy na interaktívnej tabuli. Všetky pripravené úlohy predškoláci výborne zvládli. Tiež sa zoznámili s priestormi školy, porozprávali sa s prvákmi, s ktorými sa ešte minulý školský rok hrávali v škôlke.
V utorok 11. apríla sa na vyučovanie prišli pozrieť rodičia predškolákov. Sledovali priebeh vyučovania, boli oboznámení s materiálnym vybavením školy a poprezerali si priestory našej školy - špeciálne učebne, triedy,  telocvičňu i triedy a herňu Školského klubu detí.
S predškolákmi sa opäť stretneme na zápise do prvého ročníka dňa 25. apríla 2017 o 16-tej hodine v Základnej škole.

 
PDF Tlačiť

Deň narcisov
7. apríl 2017 sa zapíše ako deň, počas ktorého nás dobrovoľníci Ligy proti rakovine obdarúvajú jasnožltým kvietkom. Krehký narcis ako symbol porozumenia, spolupatričnosti a dobrovoľný finančný príspevok zaň, je ten najkrajší spôsob podania pomocnej ruky všetkým, ktorí denne zápasia s onkologickým ochorením. Deň narcisov sa tradične koná každý rok. Pomáhajú ho popri sekretariáte LPR organizovať stovky spoluorganizátorov po celom Slovensku. Samozrejme, že neobišli ani našu základnú školu. Touto cestou by sme chceli poďakovať rodičom, ktorí prostredníctvom detí prispeli na tento krásny a užitočný projekt. ĎAKUJEME

 
PDF Tlačiť

Darovanie krvi v Gajaroch

Dňa 7. apríla sa v našej obci uskutočnilo darovanie krvi. Táto akcia prebiehala v spoločenskom dome a organizátorom bol Slovenský Červený kríž. Mobilného odberu krvi sa zúčastnili občania vo veku od 18 do 60 rokov s minimálnou hmotnosťou 50 kg. Využili sme pozvanie a prišli sa pozrieť so žiakmi šiesteho ročníka. Ujal sa nás pán Dušan Šuster a poskytol žiakom cenné informácie, týkajúce  potreby darovania krvi, zloženia krvi, delenia krvných skupín, ako často sa môže krv darovať, vysvetlil žiakom aké ocenenia dostávajú viacnásobní darcovia krvi a ochotne odpovedal na zvedavé detské otázky. Mali sme možnosť priamo sledovať odber krvi – tekutiny, ktorú nemožno ničím nahradiť.  Žiaci si uvedomili, že darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.

 
PDF Tlačiť

Veľkonočné prázdniny :

13.4.2017-18.4.2017


Nástup do školy :

19.4.2017 ( streda )

 
PDF Tlačiť

Noc s Andersenom

Projekt nocovania v knižnici vznikol na podporu detského čítania a jeho autori tvrdia, že na riešenie tohto problému jestvuje jednoduchá cesta - ukázať deťom, že čítanie je dobrodružstvo. Aj tento rok sa Základná škola Gajary pripojila so 49 deťmi k skupine 95 000 detí na celom svete k tomuto projektu. Pre deti som mala pripravený program s úlohami, pri ktorých si potrénovali čítanie, pamäť, rýchlosť ...

  1. Poklad: Deti čakal ukrytý poklad, ktorý museli nájsť podľa indícií skrytých vo vajíčkach. Hľadali štyri stužky svojej farby, v blízkosti ktorej sa nachádzali dve kinder vajíčka. Jedno pre 1., 2. ročník a druhé pre 3.-5. ročník. Po rozlúštení zakódovaného slova, končila i úloha pre 1. a 2. roč.  Po nájdení a vylúštení posledného slova vytvorili vetu, ktorá im prezradila, kde je poklad ukrytý. Pozor poklad bol zamknutý!!!! ( otvorila ho len pesnička) Najkrajšiu a najoriginálnejšiu
    pesničku malo modré mužstvo.

Všetky deti získali sladkosť a omaľovánku  od vydavateľstva Martinus  Knižná šifra ( deti budú hľadať knihy ukryté v obraze).

  1. Cisárove nové šaty: Veľká vďaka patrí žiakom Spusta Samuel, Žáčková Nikoleta, Poláková Júlia, Kovarovičová Nikola, Havlíková Eliška, Ehrmannová Petra, Šírová Melánia, ktorí v rámci svojho voľného času nacvičili divadlo Cisárove nové šaty. Práve tento rok to bude 180 rokov od napísania tejto rozprávky.
  2. Rozprávkový strom: Pripomenutie, že jedinou záchranou rozprávkového stromu je znovu objaviť krásu rozprávok a tak vrátiť život umierajúcemu stromu.
  3. Cesta odvahy: deti mali pri sebe čelovku alebo baterku a išli  z telocvične pomaly, podľa svetielok rozmiestnených na školskom dvore k stanovištiam. Pri každom zo štyroch stanovíšť bola pripravená úloha, ktorú bolo treba splniť. Po splnení úlohy sa družstvu zapísali body na kartičky.
  4. Hry v telocvični: Tri prasiatka ( zatĺkanie klincov)

Rapunzel ( postaviť vežu s drevených kociek)

Ratatouille ( beh s raketou a tenisovou loptičkou)

Janko Hraško (prenášanie hrachu cez slamku do mištičky)

  1. Čítanie pod lampou: p. Slámová i p. uč. Hýllová deťom prečítali zaujímavé príbehy na dobrú noc.

Po sčítaní všetkých bodov nakoniec zvíťazilo mužstvo modrej farby. Deti získali knihu od  Gabiky Futovej O Bezvláske, ktorej kúpou sme pomohli chorým deťom.

Vstupenkou pre tretí ročník Noci s Andersenom bude záložka do knihy,  ktorú deti dostali. Smelo dúfam, že bude prebývať v knihách detí.

Ďakujeme rodičom za bohatú večeru i raňajky.

 

 

 

 
PDF Tlačiť

ZŠ Gajary Vás srdečne pozýva na slávnostný zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 25. apríla 2017 ( utorok ) o 16,00 hod. v prvej budove školy .

K zápisu je nutné predložiť:

- rodný list dieťaťa,

- občiansky preukaz rodiča,

- zápisné 8 € a  3,50 € na prvú knižku.

Na nových prváčikov sa tešia učitelia i terajší prváci, ktorí pre nich pripravili pekný program a darčeky.

Našu školu si môžete pozrieť na Dni otvorených dverí, ktoré bude 11.4.2017 od 8,00 hod.

 
PDF Tlačiť

O tom, že príprava na  šantenie vo vode počas blížiacich sa letných prázdnin sa už začala, si môžete pozrieť na záberoch z plaveckého výcviku vo fotogalérii.

V dňoch 27.-31.3.2017 sa nenazbieralo len 21 detí z druhého a tretieho ročníka na absolvovanie plaveckého výcviku vo vynovenej ŠH Malina v Malackách, ale aj rovnaké množstvo nazbieranej odvahy, radosti a chute siahnuť si nielen na dno bazéna, ale aj vlastných síl. A keďže máme deti nebojácne a šikovné, jediné čo po tvári stekalo, boli kvapky vody, pod ktorými žiarili úsmevy spokojných detí.

 
PDF Tlačiť

Exkurzia do SNM - Prírodovedného múzea a na výstavu Giganty ľadovej doby v Bratislave

Dňa 28.marca sa žiaci 6.A  triedy zúčastnili exkurzie do Prírodovedného múzea a výstavu Giganti ľadovej doby v Bratislave. Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum v Bratislave pripravilo v spolupráci so spoločnosťou Giganti s. r. o. výstavu trojrozmerných rekonštrukcií gigantických živočíchov v skutočnej veľkosti, ktoré žili v rôznych častiach našej planéty pred desiatkami až stovkami tisíc rokov. Modely sú výsledkom úspešnej spolupráce umelcov a paleontológov. Táto výstava zaviedla žiakov do obdobia starších štvrtohôr. Obdivovali gigantických živočíchov, ktorý ich ohromovali nielen svojou veľkosťou, ale najmä realistickým stvárnením. Okrem všeobecne známych cicavcov, napríklad mamut srstnatý, nosorožec srstnatý, jeleň obrovský, medveď jaskynný, lev jaskynný a ďalších z našich zemepisných šírok, výstava prezentuje aj menej známe cicavce  obrovského bobra, ktorý žil v Severnej Amerike, alebo juhoamerického leňocha a pásavca a ďalšie obrovské cicavce z rôznych oblastí Zeme. Jediný predstavený živočích, ktorý nepatrí do triedy cicavcov je obrovský vták moa rodu Dinornis a vyskytoval sa na Novom Zélande. Žiaci mali jedinečnú možnosť pozrieť si zvieratá z bezprostrednej blízkosti a zoznámiť sa nielen s ich skutočným vzhľadom a ohromujúcou veľkosťou, ale i so spôsobom života. Celkom 18 modelov vyhynutých zvierat v skutočnej veľkosti bolo vytvorených v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami.

Žiaci si so záujmom prešli i 2. poschodie múzea, kde sa nachádza paleontologická expozícia Príbeh života na Zemi prezentujúca vývoj a diverzitu dávno vyhynutých spoločenstiev organizmov na Zemi a 3. poschodie, kde si prehliadli expozície Zázrak prírody - Biodiverzita Zeme. Tu videli ukážky živej i neživej prírody rôznych prostredí na Zemi – púští, polárnych oblastí, tundry, tropických lesov,...

 

 
PDF Tlačiť

OZNAM PRE DEVIATAKOV A ICH RODIČOV

Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 ( streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
Náhradný termín testovania sa uskutoční 20. apríla 2017 (štvrtok) v krajských mestách.

Povolené pomôcky:
kalkulačky, rysovacie pomôcky,  pero, ktoré píše namodro.
Zakázané pomôcky:
mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka majú riaditeľské voľno. Ostatní sa vyučujú podľa rozvrhov.

 
PDF Tlačiť

Beseda o včelách

Aj dnešný deň 22. marec 2017 bol pre žiakov II. stupňa  dňom príjemného stretnutia so zaujímavým človekom, pánom Bogdalíkom, ktorý deťom priblížil život včiel, ich spoločenstvo a veľa iných zaujímavých informácií.
Pán Bogdalík trpezlivo vysvetlil prácu včelára, zoznámil ich s včelárskym náradím a potrebami včelára, ukázal, z čoho sa skladá úľ.
V prezentačnej časti zašiel do histórie, kde sa deti dozvedeli o druhoch včiel a ich existencii. Spomenul členov „rodiny“ včiel, žiaci získali zaujímavé informácie o matke, včielkach robotniciach, trúdoch, ale aj sršňoch a čmeliakoch. Prezentácia bola obohatená obrázkovým materiálom.
Predstavil včelie produkty a ich význam pre ľudské zdravie. Žiakov najviac zaujali rôzne pomôcky, ktoré používajú včelári pri svojej práci s včeličkami. Videli, ako sa s týmito pomôckami pracuje. Na konci besedy si všetci pochutnali na medových produktoch a niektorí vyjadrili presvedčenie, že v budúcnosti by chceli byť včelármi. Deti mali veľa otázok, na ktoré im pán Bogdalík s radosťou odpovedal. Bol to pekný a poučný deň. Túto istú atmosféru zažili na druhý deň aj žiaci I. stupňa. Pánovi Bogdalíkovi ďakujeme za čas, ktorý venoval našim žiakom a za zaujímavú netradičnú hodinu biológie a prírodovedy.

 
PDF Tlačiť

PYTAGORIÁDA - výsledky

Dňa 14.3.2017 a 15.3.2017 sa všetci múdri matematikári okresu Malacky stretli v ZŠ na Záhoráckej ulici v okresnom kole Pytagoriády. Naši žiaci sa medzi viac ako 200 súťažiacimi nedali zahanbiť a umiestnili sa na bodovaných miestach. Najmladší z nich  Kristína Ehrmannová (3.A) a  Jakub Pernecký (3.A) obaja obsadili 3.miesto. Na súťaž ich pripravovala pani učiteľka Mudrochová. Blahoželáme!!!

 
PDF Tlačiť

Návšteva detského muzikálu PIPI DLHÁ PANČUCHA

Iste všetci poznáte rozprávku o Pipi Dlhej Pančuche. Deti z prvého stupňa sa vybrali v utorok, 21.3., do Divadla ALKANA v Bratislave na detský muzikál o tomto dievčatku, ktoré sa nikdy nenudí. Pipi nás pobavila  svojím vystúpením v cirkuse, bitkou s veľkými zlodejmi, stala sa černošskou princeznou na ostrove Kurekuredut, naučila sa tancovať bašumbu a privedla nových kamarátov na lodi cez more do svojej vily vilôčky. Svojou bezprostrednosťou dokázala všetkým, akú silu má priateľstvo a veselý smiech. Tým nakazila aj nás a spolu s chytľavými melódiami nás vtiahla do muzikálového deja. Zaujímavosťou je, že vo vystúpení účinkovali deti od 4 rokov a dovedna ich bolo okolo 150. Z tohto veselého muzikálu sme odchádzali s dobrou náladou.

 
PDF Tlačiť

 
PDF Tlačiť

Matematický KLOKAN

Žiaci našej školy sa pridali k 6 miliónom riešiteľov v 60 krajinách sveta. Najväčšiu matematickú súťaž na svete riešilo 20.3.2017 aj 32 žiakov našej školy. Najväčší záujem bol na prvom stupni, kde riešilo 23 žiakov a medzi nimi po prvý raz aj 7 žiakov prvých ročníkov. Ani cena 4 € neodradila žiakov ani rodičov, aby sa ich ratolesti otestovali v riešení zaujímavých matematických úloh a porovnali sa s ostatnými deťmi na Slovensku. Na každého súťažiaceho čaká diplom a v každej škole bude odmenený aj najúspešnejší riešiteľ. Ak sa niektorý riešiteľ dostane medzi 5% najúspešnejších riešiteľov Slovenska, bude odmenený vecnou cenou.

Výsledky budú známe 10. apríla 2017  na stránke matematickyklokan.sk

 
PDF Tlačiť

Theatre FORTISSIMO

Vlado Kulíšek je výrazná osobnosť slovenskej pantomímy  a v spojení s muzikantom a skladateľom Radkom Michalkom vytvárajú dokonale zohratú dvojicu.

V našej škole vystúpili v  programe Smetiak. Vlado  Kulíšek  sa predstavil v úlohe človiečika na okraji spoločnosti. Jeho jediným majetkom je smetiak a jeho obsah. Odpadky dostávajú celkom iný rozmer, než akému slúžili a ani ten smetiak vlastne nie je smetiak. Celý program mal ekologický podtón, ale s humorom sa zaoberal aj akútnymi problémami spoločnosti - alkoholizmom, drogovou závislosťou ap. Vznikali komické situácie, ktorými boli žiaci vtiahnutí do deja a priamo spoluvytvárali  predstavenie. Vlado Kulíšek dokázal upútať pozornosť obecenstva a bol spoľahlivým sprievodcom všetkými nečakanými situáciami, ktoré zvládal s humorom a ľahkosťou. Michalko dokresľoval atmosféru predstavenia pestrými zvukmi a záver každej akcie ukončil výraznou hudobnou pointou. Najväčšou prednosťou tohto atraktívneho mimického predstavenia bola aktívna spolupráca s našimi žiakmi.

 


Prevádzkované na Joomla!.
Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'tdo' not found or invalid function name in /data/web/zsgajary.sk/web/templates/themza_j15_43/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.