forex trading logo

Home
Vitajte na stránkach našej školy
PDF Tlačiť

Jesenné prázdniny:
28.10.2016 - 1.11.2016

Nástup do školy: 2.11.2016 (streda)

 
PDF Tlačiť

 
PDF Tlačiť

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE MEDVEĎ  & PYTAČKY

Dňa 21.okt.2016 sa žiaci 2.stupňa zúčastnili predstavenia MADVEĎ  &  PYTAČKY  v DIVDLE LUDUS  v Bratislave – Dramatického, vzdelávacieho a zábavného umenia pre deti a mládež. Spisovateľ a dramatik A.P. Čechov napísal aj výnimočné jednoaktovky Medveď a Pytačky, ktoré nám boli predstavené z pohľadu dnešných tínedžerov. Čechov svoje hry písal ako komédie a frašky. Chcel jednoducho a úprimne povedať, aký zlý a nudný život mnohí ľudia žijú. Mladí divadelníci humornou formou predstavili rôzne životné situácie, v ktorých sa môže ocitnúť nejeden z nás. Predstavenie sa uskutočnilo aj za finančnej podpory ZŠ Gajary.

 
PDF Tlačiť

ZNEUŽÍVANIE MOCI – KULTÚRNO-VZDELÁVACÍ PROGRAM

Dňa 10.10.2016 sa v telocvični ZŠ Gajary uskutočnil kultúrno-vzdelávací program vizuálnych kontrastov a hudby pre žiakov 1. a 2. stupňa.

Na základe porovnávania múdreho a hlúpeho, kladného a záporného a prostredníctvom zážitkového vystupovania prežívajú žiaci rozdiel medzi správnym a nesprávnym a formujú si zodpovednosť za svoje chovanie. Samotní žiaci sa stali súčasťou programu a vlastným úsudkom vyvodili správnosť  alebo nesprávnosť svojho konania. Vystúpenie bolo doplnené piesňami, ktorých texty odrážali danú tému a žiaci si ich mohli spolu s účinkujúcimi zaspievať a pochopiť ich zmysel.

Program sme absolvovali s finančnou podporou školy.

 
PDF Tlačiť

Rodičovské združenie

Pozývame rodičov žiakov našej školy na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia  26.9.2016, t.j. pondelok, nasledovne:

prvý stupeň ( okrem prvákov ) o 16,30 hod. v kmeňových triedach,

druhý stupeň o 17,00,v kmeňových triedach.

 
PDF Tlačiť

Dňa 14.9.2016 navštívili žiaci 2.stupňa VEDECKÝ VEĽTRH V BRATISLAVE.

Celodenný zábavný program pre deti a mládež, v rámci ktorého mohli žiaci spoznávať jednotlivé oblasti vedy  a výskumu, robotiky a elektrotechniky, ktoré boli prezentované zaujímavou a interaktívnou formou. Účastníci sa mohli zapojiť do rôznych pokusov a vedeckých hier, bol pripravený i pútavý program. Malí návštevníci si mohli overiť svoje schopnosti a znalosti v rozmanitých súťažných kvízoch.

Veríme, že takáto forma spoznávania vedy prebudí v mnohých záujem o predmety prírodovedného zamerania a v budúcnosti im pomôže pri výbere povolania.

 
PDF Tlačiť

Začiatok školského roka 2016/2017

Riaditeľstvo Základnej školy v Gajaroch oznamuje žiakom a rodičom, že začiatok nového školského roka 2016/2017 bude dňa 5.9.2016 o 8,30 hodine na školskom dvore, v prípade nepriaznivého počasia v triedach. Žiaci deviateho ročníka a budúci prváci sa tradične stretnú pred materskou školou o 8,15 hodine za každého počasia.
Tešia sa na Vás Vaši učitelia.

 
PDF Tlačiť

Celoslovenská literárna súťaž  Dieťa medzi paragrafmi –  Práva detí očami detí

Je  súťaž literárnych a žurnalistických príspevkov  žiakov základných škôl vo veku 7-15 rokov na témy: Čo by dospeláci nemali robiť deťom, Čo nesmú robiť deti deťom, Dieťa má dve rúčky - jednu pre mamu a jednu pre ocka Vyhlasovatelia súťaže, Rada pre práva dieťaťa Slovenská republika  a FMK UCM Trnava, dostali do prvého ročníka súťaže 1000 príbehov detí z 220 škôl z celého Slovenska, a tak sa súťaž  už vo svojom premiérovom ročníku stala najväčšou literárnou súťažou na Slovensku.  Priniesla neskutočne veľa poznatkov o tom, čo deti trápi a na čo my, ako dospelí, často zabúdame. Detské príbehy sa stali pre Radu pre práva dieťaťa cenným zdrojom poznatkov a informácií, ktoré využije pri praktickej ochrane práv detí.
Rada pre práva dieťaťa SR udelila  Diplom za pekný príspevok  do celoslovenskej literárnej súťaže Práva detí očami detí  Evičke Danihelovej, Števkovi Žáčkovi /3.A trieda/, Petre Ehrmannovej, Liane Novákovej /4.A trieda/.
Rada pre práva dieťaťa SR požiadala školu, aby žiakom odovzdala diplomy na slávnostnom ukončení školského roka 2015/2016.
Autorom súťažných literárnych príspevkov gratulujeme a prajeme im ďalšie úspechy v písaní príbehov.

 
PDF Tlačiť

Sloboda zvierat Bratislava – Polianky – 5.B trieda

Piataci spojili príjemné s užitočným, keď sa rozhodli, že svoj koncoročný výlet absolvujú v útulku Slobody zvierat. Tu pre nich pripravili výchovno-vzdelávací program Ja pes.

Deti sa dozvedeli o živote zvierat v útulku, o starostlivosti a záchrane zvierat, prečo sú dôležité kastrácie, čipovanie, adopcie a ako môžu ony samy zvieratám pomôcť.Súčasťou programu bola aj prezentácia zaujímavých prípadov zachránených zvierat.
Najviac sa však tešili na venčenie psíkov a na chvíľu, keď im budú môcť dať prinesené mlsky. A pretože venčenie psíkov nie je len zábava, ale aj veľká zodpovednosť,  najskôr sa oboznámili, ako sa musia správať pri stretnutí s neznámym psom, akým spôsobom s nimi psík komunikuje a že je veľmi dôležité dodržiavať pravidlá vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti zverených psíkov.
Z venčenia mali radosť aj samotné psíky. A bolo to na nich  vidieť! Od radosti, že sa im dostáva toľko pozornosti, nevedeli, na ktorú nohu skôr skočiť a čomu sa skôr venovať.
Deti veľmi rýchlo prekonali počiatočné obavy. K zvereným psíkom sa správali ohľaduplne a rýchlo sa s nimi spriatelili. Počas prestávok ich hladkali, prihovárali sa im, vymýšľali pre ne mená, kŕmili ich psími mlskami a veľmi veľa sa smiali z vlastnej nešikovnosti, ale aj z toho, že sa im psíky  svojimi zvieracími vlastnosťami tak trochu podobali.
A aby piatakom ostali spomienky na veselé zážitky z venčenia, stále dookola sa so psíkmi fotili, o čom sa môžete presvedčiť vo fotoalbume.

 
PDF Tlačiť

Hľadanie pokladu v Nitre

 

Mesto pod Zoborom sa stalo cieľom nášho ôsmackeho koncoročného výletu. Jeho prehliadku sme začali pri františkánskom kostole zasvätenom apoštolom sv.Petrovi a sv.Pavlovi. Pod obrovskou sochou kniežaťa Pribinu sme si zopakovali významnu časť našich národných dejín, príchod vierozvestcov sv.Konštantína a sv.Metoda na Veľkú Moravu.

Prehliadka pokračovala popri Kňazskom seminári sv. Gorazda až na hrad, pred ktorým bol vystavaný morový stĺp majúci na vrchu sochu Panny Márie.

Najviac na nás zapôsobila Katedrála sv.Emerána, v ktorej sú uchované vzácne relikvie svätých.

Keďže po celý čas sme hľadali indície k pátraniu po poklade, v Diecéznom múzeu sa nám podarilo vylúštiť kód. Zámka sa otvorila, ale čo sa našlo v truhlici neprezradíme. Choďte a uvidíte...

 
PDF Tlačiť

Výlet do Viedne

Dňa 22. Júna 2016 sa žiaci 6. A 7.ročníka zúčastnili celodenného výletu do Viedne, kde navštívili zoologickú záhradu vedenú vedeckým spôsobom, ktorá sa nachádza v bývalej ochrannej veži a bola súčasťou protilietadlovej ochrany počas 2.svetovej vojny.

Žiaci mali možnosť spoznať a sledovať život žralokov, rají, morských a sladkovodných rýb, opíc, krokodílov, korytnačiek, jašteríc, hadov, vtákov, lietajúcich psov, rôznych druhov hmyzu a ďalších zvierat.

Po výstupe na 11.poschodie sme mali možnosť prechádzky po terase a zároveň úžasný výhľad na Viedeň.

Po prehliadke  Domu  mora si žiaci prezreli najväčšiu nákupnú ulicu vo Viedni – Mariahilferstrasse, kde navštívili Mac Donald a zároveň mali možnosť využiť svoje jazykové znalosti.

Tento jednodňový výlet poskytol našim deťom mimoriadny dobrodružný zážitok vo forme kombinácie zábavy a informácií.

 
PDF Tlačiť

OK v cyklistike pre žiakov ZŠ

V pondelok, 28.6, sa 16 žiakov druhého stupňa spolu s pani učiteľkou Landlovou a Hlavicovou zúčastnili okresného kola v cyklistike pre žiakov ZŠ a 6.ročníka Memoriálu Petra Patscha MINI-MAXI. Súťaž sa uskutočnila na futbalovom štadióne v Malackách. Žiaci súťažili vo viacerých vekových kategóriách, zvlášť chlapci a dievčatá. V silnej konkurencii sa v kategórii "Najstarší žiaci" ,chlapci, Marek Sadovský -8.A umiestnil na peknom 2. mieste a Kristian Gondek-8.A na 3. mieste . V tej istej vekovej kategórii sa Nikola Žáčková-7.A umiestnila na krásnom 1. mieste. Pochvalu si zaslúži i Michal Mokrohajský-8.A, ktorý sa v kategórii "Dorastenci" umiestnil na peknom 2.mieste.
Víťazom blahoželáme a tešíma sa na ďalší ročník. Poďakovanie patrí pánovi Kovarovičovi, ktorý nám zabezpečil dopravu bicyklov.

 
PDF Tlačiť

Výlet historickou Bratislavou - 5.A

V stredu 22.6. sa žiaci 5.A triedy spolu s triednou učiteľkou vybrali na exkurziu do Múzea mesta Bratislavy, kde ich zaujala pani Husová. Táto pani vedie "Detský ateliér Múzeum má budúcnosť". Žiaci sa zúčastnili programu zameraného na históriu mesta Bratislavy a veľkopánsky život. Hravou formou prostredníctvom aktivít, otázok a hľadaní artefaktov v priestoroch múzea sa žiaci oboznámili s históriou, ktorá im je vzdialená. V priestoroch Starej tržnice sa žiaci zahrali hru na tému korunovácie Márie Terézie. Žiaci dostali podobizne jednotlivých členov rodu a hravou formou pochopili rodinné väzby a vzťahy v  rodine Márie Terézie. Dozvedeli sa, aké povinnosti mala kráľovná, čo sa ako dieťa musela učiť, v čom bola najlepšia, koľko jazykov ovládala a prečo sa dostala na trón. Navštívili sme aj miesto korunovácie "Dóm svätého Martina". Napokon sme vyšli na vežu Starej radnice, kde sa nám naskytol krásny výhľad na panorámu hlavného mesta.
Prechádzkou cez Hviezdoslavovo námestie sme navštívili trh, kde ponúkali talianske špeciality, ktoré sme i ochutnali. Vzhľadom na krásne slnečné počasie sa exkurzia vydarila, deti sa osviežili pri fontáne a vychutnali si prechádzku pri Dunaji.

 
PDF Tlačiť

Olympijský festival detí a mládeže v Studienke

Dňa 23.6.2016 sa 43 žiakov našej školy zúčastnilo "Olympijského festivalu detí a mládeže", ktorý sa konal v areáli ZŠ v Studienke. Deti boli rozdelené do 4 vekových kategórií, v ktorých súťažili v bežeckých a skokanských disciplínach, i vo výtvarnom umení. Snaha zvíťaziť deti poháňala dopredu. Vzhľadom na krásne slnečné počasie sa celé podujatie uskutočnilo pod holým nebom. Skokanské disciplíny prebiehali na dvore školy a ďalšie behy na vedľajšom futbalovom štadióne. Deti mali zabezpečenú dopravu, občerstvenie a obed.
V 2.kategórii 3.-4.ročník v hode tenisovou loptičkou sa Jožko Bogdalík umiestnil na peknom 2.mieste a Melanka Šírová v skoku z miesta do diaľky na 3.mieste. Radosť nám spravili aj žiaci druhého stupňa. V 3.kategórií v hode kriketovou loptičkou sa Vanesa Sedláčková umiestnila na 3.mieste, v skoku do diaľky sa Esteban Malaga umiestnil na krásnom 1.mieste a Patrik Bogdalík na 2.mieste. V tej istej kategórií v behu na 600m sa Karolína Pernecká a Patrik Bogdalík umiestnili na 3.mieste. V 4.kategórií 7.-9.ročník sa v štafete dievčatá Katka a Alexandra Darášové, Janka Chudáčiková a Eliška Havlíková umiestnili na peknom 3.mieste. Športové  úspechy uzatvorili 1. miestami naši absolventi Dominika Vicenová v hode kriketovou loptičkou a David Gondek v behu na 800m.
Vo výtvarnej súťaži naši žiaci získali dve miesta. V kategórii od 12-18 rokov sa Katka Mistecká umiestnila na krásnom 1.mieste a Samko Spusta na 3.mieste. Žiaci maľovali na tému "Olympiáda".
Víťazom blahoželáme!

 
PDF Tlačiť

Ukončenie školského roka

Riaditeľstvo Základnej školy Gajary oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné ukončenie školského roka 2015/2016 bude dňa 30.6.2016 (štvrtok) o 8,00 hod. na školskom dvore.
Oznamujeme rodičom a žiakom, že výdaj obedov bude ihneď po odovzdaní  vysvedčení.

 
Viac článkov...


Prevádzkované na Joomla!.
Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'tdo' not found or invalid function name in /data/web/zsgajary.sk/web/templates/themza_j15_43/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.