forex trading logo

Home
Vitajte na stránkach našej školy
PDF Tlačiť

Dejepisná exkurzia

Žiaci siedmeho ročníka sa v stredu (15. mája) zúčastnili dejepisnej exkurzie v Bratislave, kde navštívili priestory Michalskej brány, konkrétne Michalskú vežu. Témou exkurzie bola stredoveká podoba Bratislavy, jej hradby, veže (časti, funkcie atď.) a ďalšie obranné opevnenia. Túto tému sme zároveň prepojili s učivom o Bratislave a stredoveku, o ktorých sme si hovorili na hodinách dejepisu. Okrem konkrétnych (aj pôvodných) častí Michalskej veže (strieľňa, barbakán, cimburie, zvon, socha Archanjela Michala atď.) si na konci mali deti možnosť vyrobiť vlastné hradby a tí, ktorí mali odvahu aj vyjsť na balkón a pokochať sa nádherným výhľadom na široké okolie.

 
PDF Tlačiť

Galéria mesta Bratislavy
Program Fotobarok v Mirbachovom paláci v Bratislave zaujal našich ôsmakov. Zaujímavými aktivitami bolo  priblížené toto  historické obdobie. Jeho hlavné črty na obrazoch, sochách i výrobu vlastnej fotografie všetci absolvovali so záujmom a očakávaním.

 
PDF Tlačiť

Rodičovské združenie

Pozývame rodičov žiakov našej školy na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia prezenčne v kmeňových triedach nasledovne:
prvý stupeň
: 13. mája 2024 (pondelok) o 16:00 hod.
6. - 9. ročník : 13. mája 2024 (pondelok) o 16:30 hod.
 
PDF Tlačiť

TANZANIA

Premietania vzdelávacích projektov SVET OKOLO NÁS sa zúčastňujeme každoročne. Aj 25.4. 2024 nás cestovatelia zaviedli do divokého srdca Afriky - TANZÁNIE. Vďaka dokumentárnemu filmu a pútavých komentárov od samotných cestovateľov sa žiaci 2. stupňa dozvedeli mnoho informácií o histórii, geografii, obyvateľstve a ich kultúre, zvykoch či stravovaní. Mali možnosť vidieť, ako prebieha bežný deň v škole v Tanzánii a porovnať ho s tým našim. Žiaci odchádzali s množstvom nových vedomostí a plní dojmov.

 
PDF Tlačiť

Deň Zeme
Deň Zeme každoročne pripadá na 22. apríl. Je to deň, kedy sa ľudia viac ako zvyčajne zapájajú do rôznych aktivít z oblasti ekológie. Počas celého dňa sme so žiakmi na hodinách diskutovali o environmentálnych problémoch ako sú zmena klímy, znečistenie ovzdušia, kvalita vody, ochrana lesov, obnoviteľné zdroje... Už zvykom je skrášľovanie areálu školy, vyčistenie okolia školy a priľahlých ulíc od rôznych odpadkov.

 
PDF Tlačiť

PYTAGORIÁDA - výsledky

Dňa 9.4. 2024 a 10. 4. 2024 všetci múdri matematikári okresu Malacky riešili okresné kolo Pytagoriády. Spomedzi viac ako 200 súťažiacimi sa naši žiaci nedali zahanbiť a umiestnili sa na bodovaných miestach. V kategórii tretiakov  sa na prvom mieste umiestnil Martin Polák. Na súťaž ho pripravovala pani učiteľka Pavlíčková.

V ďalších kategóriách sme mali týchto úspešných riešiteľov:
piatačka: Nela Jurkovičová,
štvrtáčka Isabella Vostálová,
tretiak: David Tománek
Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 
PDF Tlačiť

Zážitkové vyučovanie slovenského jazyka

Žiaci 7.A ,7.B a 8.A triedy absolvovali trochu netradičnú hodinu literatúry a to na zážitkovom čítaní knihy DENNÍK ANNY FRANKOVEJ v MCK Knižnici v Malackách. Táto kniha je najznámejším denníkom na svete. Obrovská výpovedná hodnota a emocionálny náboj - 13 ročnej Anny Frankovej, ktorá sa spolu s rodinou počas 2.svetovej vojny 2 roky ukrývala. Napriek tomu, že sa konca vojny nedožila, jej denník ostáva svedectvom neuveriteľnej krutosti nacistického režimu a pripomienkou udalostí, ktoré sa už nikdy nesmú zopakovať. Žiaci prostredníctvom aktivít spoznali diskrimináciu, silu predsudkov a rozhodovania o životoch druhých.

 
PDF Tlačiť

Plavecký výcvik

Aj v školskom roku 2023/2024 sa žiaci 3.A triedy zúčastnili plaveckého výcviku, ktorý sa konal 15. - 19. apríla 2024 v plavárni Malina v Malackách.

Plavecký výcvik viedli kvalifikovaní inštruktori plávania. Celý týždeň sa žiaci snažili o zdokonaľovanie plaveckých zručností. Každý sa snažil a robil pokroky vlastným tempom. Cieľom bolo naučiť deti využívať všetky získané základné plavecké zručnosti v rôznych podmienkach ako je splývanie, dýchanie do vody, potápanie, skoky do vody, pohyby dolných a horných končatín, nácvik súhry plaveckého spôsobu, súvislé plávanie na krátke vzdialenosti. Dôležitou úlohou plaveckého výcviku je aj otužovanie detí a oboznámenie detí s plávaním ako športovou disciplínou. Najdôležitejšia bola radosť detí z pobytu vo vode, čo bolo na ich tvárach aj vidieť.

Týždeň nám ubehol veľmi rýchlo, ale nevadí, lebo o rok si to môžeme zopakovať.

 
PDF Tlačiť

Atraktívne a akčné popoludnie druhákov

Trampolínový park Cyberjump Bratislava každý deň navštívi veľa detí, vo štvrtok 4. 4. 2024 sa hosťami stali aj žiaci 2. A a 2. B triedy našej školy. Naši druháci milujú aktívnu zábavu a tak si  poobedie v najväčšom trampolínovom parku užívali. Toto miesto ponúka viacero atrakcií a veľa možností ako sa na nich vyblázniť. Salto vpred, salto vzad, na trampolíne nie je až tak ťažké, ale zapotili sme sa poriadne.

Hladné brušká sme uspokojili v reštaurácii rýchleho občerstvenia McDonalds.
Cesta domov ubehla rýchlo a už teraz sa tešíme na spoločné aktivity a veríme, že budú rovnako zábavné.
 
PDF Tlačiť

 

 
PDF Tlačiť

“Víly vence vili”


Pekné počasie a rozkvitnuté púpavy využili šiestačky na hodine techniky. Použili svoje zručnosti a jemnú motoriku, aby sa naučili viť venčeky. Zo začiatku sa im nedarilo, ale trpezlivosť nakoniec priniesla pekné výtvory.

 
PDF Tlačiť

Veľkonočné prázdniny

Termín veľkonočných prázdnin je od 28.marca 2024 do 02. apríla 2024. Nástup žiakov do školy po prázdninách je v stredu 03. apríla 2024.

Želáme krásne prežitie sviatkov Veľkej noci.

 
PDF Tlačiť

Exkurzia deviatakov
Žiaci 9. ročníka navštívili v piatok Múzeum holokaustu v Seredi. Ide o unikátne múzeum na našom území s autentickými exponátmi (plagáty, dokumenty, fotografie, oblečenie, nábytok atď.), ktoré mali deťom priblížiť obdobie druhej svetovej vojny, konkrétne obdobie tzv. holokaustu, v ktorom zahynulo niekoľko miliónov nevinných ľudí len kvôli svojej konfesii, rase, etnicite či sexuálnej orientácii. Je mimoriadne dôležité si toto obdobie neustále pripomínať, aby nikde na svete vrátane Slovenska sa už nedostali k moci autoritárske, totalitné a nedemokratické režimy (strany či jednotlivci) a viesť deti k vzájomnému porozumeniu, tolerancii a k rešpektovaniu inakosti v spoločnosti.

 
PDF Tlačiť

Exkurzia piatakov
Žiaci 5.A v utorok navštívili v rámci dejepisu Archeologické múzeum v Bratislave. Pod vedením sprievodcu odhaľovali a skúmali záhadné predmety hlavne z obdobia praveku a staroveku, ktoré v expozíciách našli. Na záver sa v podzemných priestoroch múzea zahrali na pravekých lovcov a zberačov zo staršej doby kamennej a vyskúšali si maľovanie na kameň podobné maľbám z jaskýň Lascaux či Altamira.

 
PDF Tlačiť

Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prváčikov

Srdečne pozývame zákonných zástupcov budúcich prváčikov na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 15. apríla 2024 (pondelok) od 12.00 do 15:00 h. v priestoroch prvého stupňa základnej školy. Príďte sa pozrieť na našu školu a tešíme sa na vás na zápise prváčikov.
 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.