forex trading logo

Home
Vitajte na stránkach našej školy
PDF Tlačiť

Školský výlet „Pátranie po hradnom poklade“

Dňa  12. 6. 2017 sa triedy 5.A, 6.A, 6.B, 7.A a 9.A zúčastnili exkurzno-poznávacieho výletu do Nitry s názvom „Pátranie po hradnom poklade“. Presne o 10hod sa začalo naše pátranie a spoznávanie histórie návštevou Horného mesta. Pani lektorka rozdala na začiatku všetkým žiakom malú knižku, v ktorej boli pre žiakov úlohy a ich správne odpovede mali získať na základe jej výkladu a hlavne pozorným počúvaním. Pútavou formou rozprávala o panovníkoch Veľkomoravskej ríše, prvej písomnej zmienke, o Františkánskom kostole a budove Veľkého seminára.
V ďalšej časti sme pokračovali pátraním v druhej katedrále. žiaci sa dozvedeli zaujímavosti z architektúry, rozpoznávali jednotlivé slohové štýly a mohli si ich pozrieť na stenách katedrály.            Pátranie sme ukončili v Diecéznom múzeu, kde si mali možnosť pozrieť najstaršie zachované listiny a cennosti.
Úplne na záver – po splnení všetkých úloh a správnych odpovediach sme prišli k pokladu, ktorý bol ukrytý v starodávnej truhlici. Každý žiak si odniesol ako pozornosť malý balíček.
Dúfame, že žiaci si výlet užili a najmä získali veľa nových a zaujímavých vedomostí o histórií časti mesta Nitra.

 
PDF Tlačiť

MDD

Oslava sviatku detí sa na prvom stupni v našej škole začala presne 1.6., keď žiaci od svojich triednych učiteliek dostali balíčky so sladkosťami. Hlavným programom ale bol výlet do Bratislavy dňa 2.6.2017. Do dvoch autobusov, sponzorovaných obcou a financiami získanými na vianočných trhoch (ďakujeme), nastúpili ráno pred školou deti počnúc prvými a končiac štvrtým ročníkom. Odviezli sme sa k nábrežiu Dunaja v Bratislave, kde sme si v SNM pozreli výstavku Giganty ľadovej doby. Mali sme  jedinečnú možnosť pozrieť si zvieratá z bezprostrednej blízkosti a zoznámiť sa nielen s ich skutočným vzhľadom a ohromujúcou veľkosťou, ale i so spôsobom života. Celkom 18 modelov vyhynutých zvierat v skutočnej veľkosti bolo vytvorených v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a výsledkom spolupráce českých výtvarníkov a paleontológov.

Po návšteve múzea sme nastúpili na loď a dominanty Bratislavy pozorovali počas okružnej plavby. Vyhladovaní sme výlet zavŕšili pohostením v McDonald s.

 
PDF Tlačiť

Dňa 1.júna 2017 sa žiaci 2.stupňa zúčastnili v rámci MDD návštevy filmového predstavenia v Cinemax Bory Mall. Každý si mohol vybrať z ponuky 3 predstavení: Baby šéf, Aj dvaja sú rodina a Kráľ Artuš - Legenda o meči .Po skončeni predstavenia sa rozpŕchli do nákupného centra a vybrali sebe alebo svojim blízkym malé darčeky.

Ďakujeme za financovanie autobusov. Jeden nám zaplatil  Obecný úrad Gajary a druhý sme vyplatili z peňazí, ktoré sme dostali z našich vianočných trhov.

 
PDF Tlačiť

Naša škola sa zapojila do 10.ročníka projektu "Čítajme si". Dňa 31.mája žiaci čítali postupne po ročníkoch od 9.00hod. do 15.00hod. Každý žiak prečítal jednu stranu z vopred pripravenej knihy. Šesťhodinový čitateľský maratón mal za úlohu podporiť deti v čítaní a poukázať na dôležitosť Linky detskej istoty,prostredníctvom ktorej získavame informácie o prežívaní detí,o ich problémoch tak, ako ich cítia ony samé. Nedostatok pozornosti zo strany dospelých,o nude,či o nízkej kreativite detí. Čítanie, ako jedna z aktivít,ktoré podnecujú obrazotvornosť, rozvíjanie fantázie,obohacujú slovnú zásobu,ovplyvňujú životné hodnoty. Cieľom projektu bolo motivovať deti k čítaniu. Čítalo spolu 141 detí. Tieto sa pridali k 46 040 deťom na celom Slovensku. Za svoju snahu získal každý žiak záložku do knihy. Ďakujeme pani Slámovej z knižnice za výber a poskytnutie kníh.

 
PDF Tlačiť

V piatok 26.5.2017 sa žiaci druhého stupňa, nadšenci cyklistiky, stretli po vyučovaní na bicykloch s členmi Cykloklubu v Gajaroch.
Pán Bogdalík a pani Vlasta Bogdalíková pre mládež vybudovali cyklookruh MTB cross-country XCO v dĺžke 1,8 km v Gajaroch za Majerom. Pred štartom žiakom podrobne priblížili cieľ činnosti cykloklubu. V prvom rade ide o aktívne trávenie voľného času, o spojenie verejnosti a skupín so záujmom o cyklistiku-detí, mládeže, začínajúcich cyklistov, ale i seniorov a podporu zdravého a aktívneho životného štýlu obyvateľov obce. Za týmto účelom vybudovali cyklotrať, kde môže mládež aktívne tráviť svoj voľný čas a zdokonaľovať sa v jazde cez prekážky. Žiaci sa môžu so súhlasom rodiča stať členom cykloklubu a pravidelne trénovať pod vedením a dohľadom skúseného trénera. Svojou účasťou na cyklovýjazdoch, ktoré sa konajú cez víkendy, môžu prispieť k podpore a rozvoju cykloturisitky v Gajaroch.

 
PDF Tlačiť

EXKURZIA  - Slovenská národná rada SR

 

Dňa  22.mája 2017  sme navštívili naše hlavné mesto  Bratislavu. V blízkosti  Bratislavského hradu sme mali úžasný výhľad na rieku Dunaj, ale aj na panorámu mesta.  Vedľa Bratislavského hradu sme videli, kde majú kancelárie poslanci NR SR. Chodbami NR SR nás sprevádzala asistentka komunikácie. Priblížila nám zaujímavosti a historické udalosti vývoja NR SR, bližšie informácie  o štátnych symboloch Slovenskej republiky, pojmy koalícia či opozícia a taktiež aj zloženie počtu osôb v politike a ich mená či posty, ktoré zastupujú. Neskôr nás zaviedla na balkón rokovacej miestnosti NR SR, kde sme mali možnosť prvýkrát vidieť priestory, v ktorých rokujú poslanci o tvorbe zákonov.  V závere mali žiaci možnosť klásť otázky z oblasti politiky.

 
PDF Tlačiť

A máme výsledky MATEMATICKÉHO KLOKANA !

Ako sme pred časom informovali, naši žiaci sa zúčastnili celoslovenskej matematickej súťaže. Výsledky sú už známe. Zúčastnilo sa jej 63 696 žiakov. Na našej škole ju riešilo 31 detí. Z prvého stupňa sa zapojilo 22 žiakov a z druhého 9 žiakov piatych a šiestych ročníkov. Úspešným riešiteľom sa stal ten, kto sa dostal medzi 20% najlepších z celého Slovenska. Z našej školy to bola  Kristína Ehrmannová (3.A), ktorá sa stala zároveň školským šampiónom. Nesklamali ani žiaci ďalších tried, ktorým sa tento rok darilo. Dominik Hyriak (2.A), Tomáš Ščepka (2.A), to sú úspešní riešitelia tohto ročníka. Dostali sa medzi 20% najúspešnejších žiakov z  celého Slovenska vo svojej ročníkovej kategórii . Účastnícky diplom a malú pozornosť si odniesli všetky deti za to, že potrápili svoje hlávky nad matematickými rébusmi. Všetkým šikovným matematikom blahoželáme !!!

 
PDF Tlačiť

Divadelné predstavenie Malý princ

Dňa 16. mája 2017 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili divadelného predstavenia Malý princ v divadle Malá scéna v Bratislave.
Antoine de Saint-Exupery, autor, ktorého kniha pre deti i dospelých Malý princ sa stala predlohou pre hudobno-tanečné divadlo.
Predstavuje príbeh Malého princa, úprimnej a krehkej bytosti, ktorá k nám prichádza zo vzdialených svetov, aby nám vyjavil svoje tajomstvá.  Učí nás, v čom spočíva prosté šťastie a celým svojím bytím nás nabáda k priateľstvu a nesebeckému životu.
Divadelné predstavenie predstavuje Malého princa ako cestuje vesmírom, aby spoznal nové veci a našiel kamarátov. Pretože všetci dospelí boli najprv deťmi len máloktorý si to pamätá. Poučný príbeh dotvorený piesňami a tancom určite očaril nejedného diváka.

 
PDF Tlačiť

Deň matiek
Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mamičiek.
Tento rok sme sa stretli v Spoločenskom dome v Gajaroch 14.5.2017, kde pre nás deti pripravili pestrý program. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Deti našej školy prejavili svoju vďačnosť prostredníctvom krásnych piesní, hudby, tanca a scénky.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave tohto pekného popoludnia pre matky podieľali a v kultúrnom programe vystupovali.

 
PDF Tlačiť

Detská dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne 2017“

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo v tomto školskom roku detskú dopravnú súťaž „Na bicykli bezpečne 2017“. Naši žiaci šiesteho ročníka: David Černovský, Benjamín Mízner, Karolína Pernecká a Kristína Slámová sa zúčastnili okresného kola, ktoré sa konalo v priestoroch ZŠ Láb v spolupráci s CVČ v Malackách. Súťaž pozostávala z dvoch častí, z praktickej a teoretickej. Po nástupe v telocvični a príhovore pani riaditeľky ZŠ Láb si vedúci jednotlivých družstiev vylosovali poradové čísla. Nasledovala praktická časť. Tu museli súťažiaci zvládnuť prekážkovú jazdu pozostávajúcu z úzkej dosky, sklopnej lavičky, slalomu, osmičky, úzkeho prejazdu, dráhy s hrboľmi, kruhu vo štvorci a presného zabrzdenia s pádom dosky. Naše družstvo zvládlo prekážkovú jazdu s menšími chybami a David Černovský prešiel prekážky bez jedinej chybičky, za čo bol vyhodnotený ako najlepší jazdec. Po absolvovaní praktickej časti sa jednotlivé družstvá presunuli do triedy, kde ich čakal písomný test z dopravnej výchovy. Tu museli žiaci preukázať vedomosti z oblasti dopravných značiek, križovatiek, zloženia bicykla, dopravných predpisov a nájsť na obrázku chyby, ktorých sa dopúšťajú účastníci cestnej premávky. Po vyhodnotení oboch častí a spočítaní trestných bodov vyhralo to družstvo, ktoré malo najmenej trestných bodov. Naši žiaci sa umiestnili na krásnom druhom mieste.
Srdečne blahoželáme.

 
PDF Tlačiť

Oznam pre rodičov

Pozývame rodičov žiakov 1. ročníkov na hodnotiace triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia 17.5.2017, t.j. streda, o 16,00 hod. v ich triedach. Rodičia si so sebou privedú aj svoje deti.

 

 
PDF Tlačiť

Výtvarná súťaž „Záchrana osôb z výšok“

Tak ako každý rok i tento sa žiaci našej školy zúčastnili výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásilo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách v spolupráci s Územným výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Malacky na tému „Záchrana osôb z výšok“. Boli sme pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien, ktoré sa uskutočnilo 5. mája 2017. V II. kategórii od 10 do 12 rokov sa na peknom treťom mieste umiestnila žiačka 5.A triedy Melánia Šírová a na krásnom prvom mieste žiačka 6.B triedy Jarmila Galbová. V III.  kategórii od 13 do 15 rokov sa žiaci 9. A umiestnili na prvých troch miestach a to na prvom mieste Samuel Spusta, na druhom mieste Katarína Mistecká a na treťom mieste Nikoleta Šimončičová. Všetky ocenené práce postupujú do celoslovenského kola. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov vo výtvarnej tvorbe.

 
PDF Tlačiť

Deň otvorených dverí Hasičského a záchranného zboru v Malackách

 

Dňa 5. mája 2017 sa žiaci piateho a šiesteho ročníka našej školy zúčastnili dňa otvorených dverí, ktorý organizovalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách v spolupráci so Záchrannou brigádou Hasičského a záchranného zboru v Malackách, pri príležitosti sviatku svätého Floriána  – patróna hasičov  a  Medzinárodného dňa detí. Žiaci mali možnosť vidieť hasičskú techniku, sedieť za volantom hasičského auta, vyskúšať si požiarnu prilbu či trafiť cieľ pomocou požiarnej hadice. Hasiči pripravili deťom ukážku záchrany zraneného počas dopravnej nehody, ako aj vyslobodzovanie z vozidla a likvidáciu požiaru vozidla.

 
PDF Tlačiť

Oznam pre rodičov

Pozývame rodičov žiakov našej školy na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia  10.5.2017, t.j. streda, nasledovne:

2. až 4. ročník od 15,30 hod. do 16,30 hod. v kmeňových triedach,

5. až 9. ročník od 16,00 do 17,00 hod. v kmeňových triedach.

 
PDF Tlačiť

KRAJSKÉ KOLO VO FLORBALE – CHLAPCI

 

Po úspešnom absolvovaní OKRESNÉHO KOLA  vo florbale, kde naši chlapci 7.- 9. ročníka obsadili 1. miesto, sme postúpili do KRAJSKÉHO KOLA , ktoré sa uskutočnilo dňa 25.4.2017 v Stupave. Krajského kola sa zúčastnili: Evanjelické lýceum ZŠ Palisády BA, Gymnázium Senecká Pezinok, ZŠ Černyševského  BA, ZŠ Komenského  BA, ZŠ Gajary

Jednotlivé zápasy skončili výsledkami : ZŠ Gajary - Pezinok 5:1
ZŠ Gajary - Lýceum 7:1
ZŠ Gajary - Černyševského 2:1
ZŠ Gajary - Bernolákovo 0:0

Naši chlapci sa nakoniec umiestnili na 4. mieste. Gratulujeme im!

 


Prevádzkované na Joomla!.
Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'tdo' not found or invalid function name in /data/web/zsgajary.sk/web/templates/themza_j15_43/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.