forex trading logo

Home
Vitajte na stránkach našej školy
PDF Tlačiť

7. ročník „Memoriálu Petra Patscha“ pre žiakov MŠ a ZŠ

Dňa 27. júna sa v zámockom parku v Malackách uskutočnil už 7. ročník „Memoriálu Petra Patcha“. Toto podujatie organizovalo Centrum voľného času Malacky a SCK Záhorák Malacky. Záujem o cyklistiku z roka na rok stúpa, čo potvrdili žiaci svojou hojnou účasťou. Tento ročník bol mimoriadne silný, veď sa zúčastnilo 170 žiakov MŠ a ZŠ z Malaciek a naša škola ako jediná z okolia Malaciek. Podmienky súťaže boli rovnaké ako po minulé roky. Pre každú vekovú kategóriu bola vyznačená rovnaká trasa s rôznym počtom okruhov. V rámci podujatia sa hodnotil dojazd do cieľa a v takom poradí boli žiaci hodnotení. Do sedla bicykla si sadlo 20 žiakov z našej ZŠ. V silnej konkurencii uspel David Černovský, ktorý sa umiestnil na krásnom druhom mieste v kategórii starších žiakov a v tejto kategórii sa Matúš Vlk a Karolína Pernecká umiestnili na peknom štvrtom mieste. V kategórii najstarších žiakov sa Patrik Bogdalík umiestnil na krásnom prvom mieste, Lukáš Sláma na peknom druhom mieste. Svoje cyklistické zručnosti potvrdili ďalší dvaja žiaci v kategórii dorastencov. Esteban Malaga sa umiestnil  druhom miesteMarek Sadovský na peknom treťom mieste. Víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov a bezpečnú jazdu na bicykli.

 
PDF Tlačiť

Škola v prírode

Cesta pred našou školou sa v tretiu júnovú nedeľu dňa 18.6.2017 zaplnila deťmi, ich rodičmi aj starými rodičmi, ktorí svoje ratolesti prišli vyprevadiť pred odchodom do školy v prírode. Autobus zaplnený 37 žiakmi druhého až piateho ročníka vyrazil pod dozorom p. učiteliek Miklovičovej, Mudrochovej, Adamíkovej a so zdravotným sprievodom Jaroslavy Zapletal do Belušských Slatín. Dobrá nálada a spev nás neopúšťali počas celého pobytu. Animačný program Slniečkový chodník slávy v popoludňajších hodinách tomu výrazne napomáhal, deti pod vedením svojich kapitánov z radov detí a vedúcich tímov animátorov plnili najrozmanitejšie taktické, znalostné aj fyzické úlohy. Dopoludnia sme si vypĺňali kúpaním v bazéne, hraním loptových a rekreačných hier. V stredu sme sa vybrali na výlet. Zaujímavým zážitkom bola návšteva funkčného Dujkovho mlyna v Dohňanoch, postaveného v roku 1936. Posilnení a oddýchnutí v záhrade pri Župnom dome sme sa vybrali do centra mesta Púchov. Posledný večer sa niesol v duchu vyhodnotenia celotýždňového programu, ale aj zručností pri upratovaní si svojich izieb. V tej obstáli takmer všetky deti na výbornú. Po večernom opekaní sme sa prechádzkou po areáli dostali k stromu slávy, na ktorý pribudla za našu školu ďalšia hviezda. Slzy smútku pri dojemnej rozlúčke za príjemne stráveným časom, rozmanitými aktivitami, peknou prírodou, chutnou domácou stravou a, samozrejme, novými priateľmi animátormi vystriedala túžba opäť uvidieť svojich najbližších. Nabití zážitkami sme sa šťastní a zdraví (až na zopár odratých kolien získaných v zápale súťaživosti pri hre J)vrátili podvečer 23.6.2017 domov.

 
PDF Tlačiť

Rozlúčka so školou

Chata Amor v Zlatníckej doline je už tradičnou rozlúčkou gajarských deviatakov zo základnou školou.

Počasie nám doprialo užiť si studenú vodu skalického kúpaliska, zvládnuť lanovú dráhu Amazónia a opekačku pod hviezdnou nočnou oblohou. Nesmelo chýbať kino, zmrzlina a nekonečné nočné rozhovory, ktorým načúvali srnky a líška.

Opálení a unavení sme sa po troch dňoch vrátili domov uvedomujúc si, že deväť spoločných rokov sa končí.

Vďaka pánovi riaditeľovi, pani zástupkyni, pani učiteľkám, pani  vychovávateľkám, pani kuchárkam, pani upratovačke, pánovi školníkovi a do skorého videnia!

 
PDF Tlačiť

Výlet štvrtákov

Zatiaľ čo prváci, druháci a tretiaci sa vybrali na výlet autobusom, my štvrtáci sme sa rozhodli otestovať svoju kondičku. Výlet na bicykloch do Záhorskej Vsi naozaj preveril naše fyzické schopnosti. Veď cca 30 km trasu by mali problém zvládnuť aj poniektorí dospeláci. Odmenou nám bola jazda na kompe, ktorú niektorí absolvovali po prvýkrát. Keďže sme boli v inej dedine, neobišli sme ani tunajšiu školu, po ktorej nás povodili ich žiaci a pani kuchárky nás zmorených osviežili ovocným nápojom. Cestu naspäť sme zvolili kratšiu, aby sme sa spokojne vrátili domov. Úsmev na perách nám nezmizol ani pri „garamboloch“ na spiatočnej ceste. Nové zážitky zatienili odraté kolená a modrinky.

Všetci sme sa vrátili šťastní a plní nových dojmov domov.

 
PDF Tlačiť

Školský výlet 28. 6. 2017

Školský rok sa chýlil ku koncu a každý žiak sa tešil na koncoročný výlet. Inak tomu nebolo ani tento rok. Štyridsaťtri žiakov z 1.A, 1.B, 2.A a 3.A triedy sa vybralo s pani učiteľkami Bogdalíkovou, Petrášovou, Miklovičovou a Hrubou do Zoologickej záhrady v Bratislave.

Krásne letné počasie umocnilo uvoľnenú atmosféru výletu. Žiaci videli zvieratá žijúce u nás, tiež aj pre nás exotické zvieratá. Deti sa však najviac tešili na Dinopark. Neskôr sa osviežili mrazenými pochúťkami. Z výletu si deti odniesli množstvo suvenírov, dobrú náladu a tiež krásny zážitok.

 
PDF Tlačiť

Ukončenie školského roka
Riaditeľstvo Základnej školy Gajary oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 bude dňa 30.6.2017 o 8,00 hod. na školskom dvore.
Oznamujeme rodičom a žiakom, že výdaj obedov bude ihneď po odovzdaní  vysvedčení.

 
PDF Tlačiť

Školský výlet „Pátranie po hradnom poklade“

Dňa  12. 6. 2017 sa triedy 5.A, 6.A, 6.B, 7.A a 9.A zúčastnili exkurzno-poznávacieho výletu do Nitry s názvom „Pátranie po hradnom poklade“. Presne o 10hod sa začalo naše pátranie a spoznávanie histórie návštevou Horného mesta. Pani lektorka rozdala na začiatku všetkým žiakom malú knižku, v ktorej boli pre žiakov úlohy a ich správne odpovede mali získať na základe jej výkladu a hlavne pozorným počúvaním. Pútavou formou rozprávala o panovníkoch Veľkomoravskej ríše, prvej písomnej zmienke, o Františkánskom kostole a budove Veľkého seminára.
V ďalšej časti sme pokračovali pátraním v druhej katedrále. žiaci sa dozvedeli zaujímavosti z architektúry, rozpoznávali jednotlivé slohové štýly a mohli si ich pozrieť na stenách katedrály.            Pátranie sme ukončili v Diecéznom múzeu, kde si mali možnosť pozrieť najstaršie zachované listiny a cennosti.
Úplne na záver – po splnení všetkých úloh a správnych odpovediach sme prišli k pokladu, ktorý bol ukrytý v starodávnej truhlici. Každý žiak si odniesol ako pozornosť malý balíček.
Dúfame, že žiaci si výlet užili a najmä získali veľa nových a zaujímavých vedomostí o histórií časti mesta Nitra.

 
PDF Tlačiť

MDD

Oslava sviatku detí sa na prvom stupni v našej škole začala presne 1.6., keď žiaci od svojich triednych učiteliek dostali balíčky so sladkosťami. Hlavným programom ale bol výlet do Bratislavy dňa 2.6.2017. Do dvoch autobusov, sponzorovaných obcou a financiami získanými na vianočných trhoch (ďakujeme), nastúpili ráno pred školou deti počnúc prvými a končiac štvrtým ročníkom. Odviezli sme sa k nábrežiu Dunaja v Bratislave, kde sme si v SNM pozreli výstavku Giganty ľadovej doby. Mali sme  jedinečnú možnosť pozrieť si zvieratá z bezprostrednej blízkosti a zoznámiť sa nielen s ich skutočným vzhľadom a ohromujúcou veľkosťou, ale i so spôsobom života. Celkom 18 modelov vyhynutých zvierat v skutočnej veľkosti bolo vytvorených v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a výsledkom spolupráce českých výtvarníkov a paleontológov.

Po návšteve múzea sme nastúpili na loď a dominanty Bratislavy pozorovali počas okružnej plavby. Vyhladovaní sme výlet zavŕšili pohostením v McDonald s.

 
PDF Tlačiť

Dňa 1.júna 2017 sa žiaci 2.stupňa zúčastnili v rámci MDD návštevy filmového predstavenia v Cinemax Bory Mall. Každý si mohol vybrať z ponuky 3 predstavení: Baby šéf, Aj dvaja sú rodina a Kráľ Artuš - Legenda o meči .Po skončeni predstavenia sa rozpŕchli do nákupného centra a vybrali sebe alebo svojim blízkym malé darčeky.

Ďakujeme za financovanie autobusov. Jeden nám zaplatil  Obecný úrad Gajary a druhý sme vyplatili z peňazí, ktoré sme dostali z našich vianočných trhov.

 
PDF Tlačiť

Naša škola sa zapojila do 10.ročníka projektu "Čítajme si". Dňa 31.mája žiaci čítali postupne po ročníkoch od 9.00hod. do 15.00hod. Každý žiak prečítal jednu stranu z vopred pripravenej knihy. Šesťhodinový čitateľský maratón mal za úlohu podporiť deti v čítaní a poukázať na dôležitosť Linky detskej istoty,prostredníctvom ktorej získavame informácie o prežívaní detí,o ich problémoch tak, ako ich cítia ony samé. Nedostatok pozornosti zo strany dospelých,o nude,či o nízkej kreativite detí. Čítanie, ako jedna z aktivít,ktoré podnecujú obrazotvornosť, rozvíjanie fantázie,obohacujú slovnú zásobu,ovplyvňujú životné hodnoty. Cieľom projektu bolo motivovať deti k čítaniu. Čítalo spolu 141 detí. Tieto sa pridali k 46 040 deťom na celom Slovensku. Za svoju snahu získal každý žiak záložku do knihy. Ďakujeme pani Slámovej z knižnice za výber a poskytnutie kníh.

 
PDF Tlačiť

V piatok 26.5.2017 sa žiaci druhého stupňa, nadšenci cyklistiky, stretli po vyučovaní na bicykloch s členmi Cykloklubu v Gajaroch.
Pán Bogdalík a pani Vlasta Bogdalíková pre mládež vybudovali cyklookruh MTB cross-country XCO v dĺžke 1,8 km v Gajaroch za Majerom. Pred štartom žiakom podrobne priblížili cieľ činnosti cykloklubu. V prvom rade ide o aktívne trávenie voľného času, o spojenie verejnosti a skupín so záujmom o cyklistiku-detí, mládeže, začínajúcich cyklistov, ale i seniorov a podporu zdravého a aktívneho životného štýlu obyvateľov obce. Za týmto účelom vybudovali cyklotrať, kde môže mládež aktívne tráviť svoj voľný čas a zdokonaľovať sa v jazde cez prekážky. Žiaci sa môžu so súhlasom rodiča stať členom cykloklubu a pravidelne trénovať pod vedením a dohľadom skúseného trénera. Svojou účasťou na cyklovýjazdoch, ktoré sa konajú cez víkendy, môžu prispieť k podpore a rozvoju cykloturisitky v Gajaroch.

 
PDF Tlačiť

EXKURZIA  - Slovenská národná rada SR

 

Dňa  22.mája 2017  sme navštívili naše hlavné mesto  Bratislavu. V blízkosti  Bratislavského hradu sme mali úžasný výhľad na rieku Dunaj, ale aj na panorámu mesta.  Vedľa Bratislavského hradu sme videli, kde majú kancelárie poslanci NR SR. Chodbami NR SR nás sprevádzala asistentka komunikácie. Priblížila nám zaujímavosti a historické udalosti vývoja NR SR, bližšie informácie  o štátnych symboloch Slovenskej republiky, pojmy koalícia či opozícia a taktiež aj zloženie počtu osôb v politike a ich mená či posty, ktoré zastupujú. Neskôr nás zaviedla na balkón rokovacej miestnosti NR SR, kde sme mali možnosť prvýkrát vidieť priestory, v ktorých rokujú poslanci o tvorbe zákonov.  V závere mali žiaci možnosť klásť otázky z oblasti politiky.

 
PDF Tlačiť

A máme výsledky MATEMATICKÉHO KLOKANA !

Ako sme pred časom informovali, naši žiaci sa zúčastnili celoslovenskej matematickej súťaže. Výsledky sú už známe. Zúčastnilo sa jej 63 696 žiakov. Na našej škole ju riešilo 31 detí. Z prvého stupňa sa zapojilo 22 žiakov a z druhého 9 žiakov piatych a šiestych ročníkov. Úspešným riešiteľom sa stal ten, kto sa dostal medzi 20% najlepších z celého Slovenska. Z našej školy to bola  Kristína Ehrmannová (3.A), ktorá sa stala zároveň školským šampiónom. Nesklamali ani žiaci ďalších tried, ktorým sa tento rok darilo. Dominik Hyriak (2.A), Tomáš Ščepka (2.A), to sú úspešní riešitelia tohto ročníka. Dostali sa medzi 20% najúspešnejších žiakov z  celého Slovenska vo svojej ročníkovej kategórii . Účastnícky diplom a malú pozornosť si odniesli všetky deti za to, že potrápili svoje hlávky nad matematickými rébusmi. Všetkým šikovným matematikom blahoželáme !!!

 
PDF Tlačiť

Divadelné predstavenie Malý princ

Dňa 16. mája 2017 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili divadelného predstavenia Malý princ v divadle Malá scéna v Bratislave.
Antoine de Saint-Exupery, autor, ktorého kniha pre deti i dospelých Malý princ sa stala predlohou pre hudobno-tanečné divadlo.
Predstavuje príbeh Malého princa, úprimnej a krehkej bytosti, ktorá k nám prichádza zo vzdialených svetov, aby nám vyjavil svoje tajomstvá.  Učí nás, v čom spočíva prosté šťastie a celým svojím bytím nás nabáda k priateľstvu a nesebeckému životu.
Divadelné predstavenie predstavuje Malého princa ako cestuje vesmírom, aby spoznal nové veci a našiel kamarátov. Pretože všetci dospelí boli najprv deťmi len máloktorý si to pamätá. Poučný príbeh dotvorený piesňami a tancom určite očaril nejedného diváka.

 
PDF Tlačiť

Deň matiek
Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mamičiek.
Tento rok sme sa stretli v Spoločenskom dome v Gajaroch 14.5.2017, kde pre nás deti pripravili pestrý program. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Deti našej školy prejavili svoju vďačnosť prostredníctvom krásnych piesní, hudby, tanca a scénky.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave tohto pekného popoludnia pre matky podieľali a v kultúrnom programe vystupovali.

 
Viac článkov...


Prevádzkované na Joomla!.
Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'tdo' not found or invalid function name in /data/web/zsgajary.sk/web/templates/themza_j15_43/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.