forex trading logo

Home
Vitajte na stránkach našej školy
PDF Tlačiť

Zápis do prvého ročníka

Vážení rodičia budúcich prvákov,

zápis do prvého ročníka ZŠ sa uskutoční od 15. do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti detí.

Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕši 6 rokov, alebo v predchádzajúcom školskom roku malo odklad povinnej školskej dochádzky.

K zápisu je nutné predložiť:

- Elektronickú prihlášku - vytlačenú a obomi zákonnými zástupcami podpísanú

- kópiu rodného listu dieťaťa

- kópiu preukazu zdravotného poistenia dieťaťa

- kópiu občianskeho preukazu obidvoch rodičov

- ak rodičia žiadajú o odklad povinnej školskej dochádzky, zákonný zástupca doručí doklad od zariadenia výchovného poradenstva a prevencie/všeobecného lekára pre deti a dorast dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

- zápisné 8 € (na pracovné zošity pre dieťa) sa bude vyberať na začiatku školského roka 2020/2021

overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronickú prihlášku, ktorá je zverejnená na webovom sídle školy Z dôvodu výnimočnej situácie dokumentáciu potrebnú k zápisu žiaka do 1. ročníka je možné doručiť  v zalepenej obálke do schránky riaditeľky školy označenej Základná škola, ktorá sa nachádza na Levárskej ulici 763 v Gajaroch (Pneuservis Adamík)  alebo poštou.

Pre tých rodičov, ktorí majú problém s elektronickou prihláškou, bude zápis do prvého ročníka 20. apríla 2020 (pondelok) od 16:00 do 17:00 hod. v prvej budove ZŠ Gajary. Potrebné dokumenty prinesie jeden z rodičov. Je však v našom záujme, aby sme sa kvôli šíreniu koronavírusu združovali čo najmenej, preto prosíme rodičov o elektronickú komunikáciu.

V prípade ďalších otázok kontaktujte administratívu školy na adrese:   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Elektronická prihláška: https://moja.skolanawebe.sk/skola/zsgajary/prihlaska_zs

V záložke Zápis do prvého ročníka nájdete:

Prihláška na štúdium v ZŠ
Žiadosť o odklad školskej dochádzky

 
PDF Tlačiť

Milé kolegyne a kolegovia,

prajem Vám krásny Deň učiteľov,
veľa pokoja do vašich rodín a pevné zdravie.
Ďakujem všetkým za prácu, ktorú vykonávate aj v tejto neľahkej situácii a verím, že sa všetci v zdraví opäť stretneme.

Tiež ďakujem za pozdravy od rodičov, ktorí Vám aj touto cestou ďakujú za Vašu prácu.

riaditeľka školy

 
PDF Tlačiť

Opatrenia ministerstva školstva

- Pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

- Školy ostanú zatvorené až do odvolania

- Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára

- Zápis do 1. ročníka základných škôl bude  od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí

- Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.

K technickému zabezpečeniu prihlášok na stredné školy a k zápisu do 1. ročníka vydám ešte technické usmernenie, ktoré nájdete na stránke školy, v IŽK a bude vyhlásené aj v miestnom obecnom rozhlase.
Ďalej chcem pripomenúť, že úlohy a prezentácie sú posielané Internetovou žiackou knižkou a portálom Bezkriedy. Každý jeden žiak má k obidvom prístupové heslo, ktoré si prebral od triedneho učiteľa. V prípade problémov, kontaktujte triedneho učiteľa, prípadne napíšte na email školy: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Chcem ešte zdôrazniť, že toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.
Momentálne je našou prioritou pokračovať vo vzdelávaní doma. Verte, že aj my učitelia spolu s Vami sa snažíme túto situáciu zvládnuť najlepšie, ako vieme. Nielen vy, ako rodičia, ste postavení pred neľahkú situáciu, ale aj učitelia majú oveľa ťažšiu prácu. Doprajme si spolu trpezlivosť a toleranciu. Prajem nám všetkým veľa energie v tomto neštandartnom vzdelávaní. Verím, že spoločnými silami to zvládneme. Prajem pekný deň a hlavne pevné ZDRAVIE Adamíková, riaditeľka školy

 
PDF Tlačiť

Vážení rodičia,
vláda SR, na základe rozhodnutia Krízového štábu SR, za účelom vykonania preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu  uzatvára na obdobie 14 dní, t.j od pondelka 16.03.2020 do nedele 29.03.2020 všetky školy. V prevádzke nebude ŠJ, telocvičňa a ŠKD. Pretože všetci rodičia a žiaci našej školy majú  vytvorené prístupy do internetovej žiackej knižky, bude vzdelávanie žiakov na našej škole prebie
hať prostredníctvom IŽK a vzdelávacieho portálu Zborovňa. Niektoré úlohy alebo pracovné listy budú posielané žiakom na mailové adresy rodičov alebo priamo žiakov. Žiadame rodičov, ktorí v minulosti zmenili svoju mailovú adresu, aby o tom bezodkladne mailom informovali emailom školu. Iba tak zabezpečíme vzájomnú a správnu komunikáciu.
Sledujte našu stránku, emaily a internetovú žiacku knižku.
Zvlášť upozorňujeme žiakov 9. ročníka, aby vypracovávali zadané testové úlohy z matematiky a slovenského jazyka, kvôli blížiacemu sa Testovaniu 9.

 
PDF Tlačiť

Základná škola Gajary oznamuje rodičom a žiakom, že zajtra v piatok 13.3.2020 od 9,00 do 11,00 hod, si musia prísť pre pracovné zošity a pracovné učebnice, ktoré majú v škole.
Budú ich potrebovať k vypracovaniu  úloh, ktoré začnú vyučujúci zadávať cez internetovú žiacku knižku.
Zároveň upozorňujeme, aby rodičia  a žiaci sledovali internetovú žiacku knižku, svoje emaily a stránku školy.

 
PDF Tlačiť

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia a žiaci!

Vzhľadom na situáciu s výskytom koronavírusu v blízkom okolí našej obce rozhodlo vedenie školy na základe rozhodnutia krízového štábu a starostu obce prerušiť vyučovanie na celý  týždeň od 10.3.2020 do 13.3.2020.

Prerušená prevádzka bude nie len v základnej škole, ale aj v ŠKD a v školskej jedálni!

Rovnako sú pre verejnosť uzavreté všetky športoviská v areáli školy.

Sledujte, prosím, webovú stránku školy, webovú stránku obce a obecný rozhlas, kde budú zverejnené ďalšie informácie.

 
PDF Tlačiť

Vážení rodičia!

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou Vás žiadame, aby ste v prípade chrípkových príznakov alebo akýchkoľvek príznakov prechladnutia neposielali svoje deti do školy, aby sme zabránili šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.  Bezodkladne kontaktujte lekára a školu , aj ak sa niekto, z členov spoločnej domácnosti vrátil z krajín postihnutých koronavírusom.

V prípade, že počas dňa zistíme, že sa v triede stav niektorého dieťaťa zhorší, budeme Vás ihneď kontaktovať.

Považujeme za dôležité Vás upozorniť, aby ste tejto téme venovali dostatočnú pozornosť a dôsledne dbali na dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR. Informácie o vývoji epidemiologickej situácie môžete sledovať na stránke:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

Odborníkov je možné kontaktovať mailom na: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo na tel. čísle 0917 222 682.

Ďakujeme za pochopenie!

 
PDF Tlačiť

Súťaž „Moja malá záhradka“


Žiaci prvého stupňa sa zapojili do súťaže Moja malá záhradka. V rámci súťaže dostalo sedem tried od obchodného reťazca „Záhradku pre školy“. Žiaci sa oboznámia s procesom pestovania zeleniny od samého začiatku – prípravy zeminy až po zbieranie plodov. V rámci súťaže žiaci napíšu rozprávku a pridajú fotografiu vypestovanej záhradky. Získať môžu rôzne vecné ceny alebo výlet.

 
PDF Tlačiť

Prehadzovaná

Dňa 5.3.2020 vybraní žiaci štvrtého ročníka odohrali zápasy 1. aj 2. kola základnej časti v prehadzovanej  trojíc. Súťažili medzi sebou štyri družstvá Gajary A, Gajary B, Záhorská Ves A a Záhorská Ves B. V telocvični zavládla strhujúca a príjemná atmosféra, ktorá vydržala až do konca. Žiaci bojovali zo všetkých síl, aby získali pre naše farby cenné body.Víťaz postupuje do okresného finále. Jednému z našich družstiev sa to podarilo, keď vyhralo všetky zápasy. Poďakovať sa chceme aj divákom, ktorí nás povzbudzovali a hlavne hráčom, ktorí nás vzorne reprezentovali :

Vlk Marko, Prévaj Michal, Gál Dominik, Uhrinec Timotej, Polovková Timea, Gajdošová Vanesa, Fupšová Nina, Fupšová Ema, Ehrmannová Tamara a  Kurinová Laura.

 

Výsledková listina - Prehadzovaná

Dňa     : 5.3.2020

Miesto : ZŠ Gajary

Učastníci : ZŠ Gajary, ZŠ Záhorská Ves

Gajary A            Záhorská Ves A      15:8, 15:2

Gajary B            Záhorská Ves B      15:1, 15:8

Záhorská Ves A Záhorská Ves B      15:3, 15:5

Gajary A             Gajary B                 15:5, 15:5

Gajary B             Záhorská Ves A      15:12,14:16,9:11

Gajary A             Záhorská Ves B      15:4, 15:4

Víťazné družstvo Gajary A so ziskom  9 bodov,

Záhorská Ves A zisk 5 bodov, Gajary B zisk 4 body a Záhorská Ves B 0 bodov.

 

Výsledková listina - Prehadzovaná

Dňa       : 5.3.2020

Miesto   : ZŠ GAJARY

Učastníci: ZŠ Gajary, ZŠ Záhorská Ves

Záhorská Ves A      Záhorská Ves B  16:14, 15:9

Gajary A                 Záhorská Ves A   15:1,   15:9

Gajary B                 Záhorská Ves B   15:4,  15:3

Gajary B                 Záhorská Ves A   15:9,  15:6

Gajary A                 Záhorská Ves B   15:2,  15:7

Gajary A                 Gajary B               15:7,  15:8

Víťazné družstvo Gajary A so ziskom 9 bodov,

Gajary B zisk 6 bodov, Záhorská Ves A zisk 3 bodov a Záhorská Ves B zisk 0 bodov.

Vypracovala : Drahoslava Mudrochová

 
PDF Tlačiť

Lyžiarsky výcvik 24.2. – 28.2.2020

Rok sa stretol s rokom a my sme sa vrátili do lyžiarskeho strediska Tále. 24. február 2020 si žiaci vychutnali cestu na každoročný lyžiarsky výcvik.

Penzión Dúhový pstruh nás privítal čistotou a pripravenosťou izieb. Traja inštruktori lyžovania sa venovali 36 žiakom našej školy ročníkov 6. – 9., ktorí boli na rôznych úrovniach lyžiarskych schopností. Od skúsených lyžiarov až po úplných začiatočníkov. Počasie sa rozhodlo, že nám ukáže rozmanitosť svojich tvárí, a tak sme zažili nádherné slnkom zaliate svahy, daždivé predpoludnie a prekvapilo nás i čerstvou pokrývkou výdatného snehu.

Priamo spred penziónu nás každý deň vozil Skibus priamo do strediska a späť. Raňajky, obed a večera, ako aj pitný režim počas celého dňa sme mali zabezpečené v ubytovacom zariadení.

Posledný deň výcviku všetci, konkrétne aj tí, ktorí prvýkrát stáli na lyžiach zjazdili aj najnáročnejší svah a žiaci, ktorí naopak lyžovať vedeli, sa zdokonalili v technike. Počas celého výcviku sa v čase prestávok mohli občerstviť a zahriať teplým čajíkom na svahu.

Celý pobyt si žiaci spestrili rôznymi aktivitami, hrami, súťažami v rámci spoločenských večerov.

Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili LVVK boli za svoju vytrvalosť, šikovnosť a zdatnosť ocenení účastníckymi diplomami a sladkými odmenami.

Môžeme skonštatovať, že tohtoročný lyžiarsky kurz dopadol vynikajúco zo všetkých pohľadov. Vďaka patrí všetkým.

 
PDF Tlačiť

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy na Slovensku. Recitátori svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty, zoznamujú s nimi užšiu verejnosť, rozširujú a prehlbujú literárne poznanie, tvorivosť, kultivujú jazyk, reč či zmysel pre rytmus. Tohtoročný 66. ročník sa niesol v rovnakom duchu. Školského kola sa dňa 2. marca 2020 v I. kategórii zúčastnilo 20 recitátorov 2. – 4. ročníka našej školy. Spomedzi všetkých účastníkov porota rozhodla o umiestnení nasledovne:

Próza

  1. miesto – Timotej Uhrinec,        IV. A
  2. miesto – Vanesa Gajdošová,     IV. A
  3. miesto – Dominika Luptáková, II. B

Poézia

  1. miesto – Diana Knotková,        II. A
  2. miesto – Timea Hricová,          IV. A
  3. miesto – Marek Kovarovič,      II. A

Čestné uznanie -  Lisa Ding,        IV. A

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za vynaložené úsilie pri príprave a pekný kultúrny zážitok.

 
PDF Tlačiť

Plavecký výcvik

Aj v školskom roku 2019/2020 sa žiaci druhého až štvrtého ročníka zúčastnili plaveckého výcviku, ktorý sa konal 24. - 28. februára 2020 v plavárni Malina v Malackách.

Plavecký výcvik viedol kvalifikovaný inštruktor plávania. Celý týždeň sa žiaci snažili o zdokonaľovanie plaveckých zručností. Starší žiaci sa snažili naučiť sa samostatne plávať a mladší žiaci sa hlavne zoznamovali s vodou. Cieľom bolo naučiť deti využívať všetky získané základné plavecké zručnosti v rôznych podmienkach ako je splývanie, dýchanie do vody, potápanie, skoky do vody, pohyby dolných a horných končatín, nácvik súhry plaveckého spôsobu, súvislé plávanie na krátke vzdialenosti. Dôležitou úlohou plaveckého výcviku je aj otužovanie detí a oboznámenie detí s plávaním ako športovou disciplínou.

Týždeň nám ubehol veľmi rýchlo, ale nevadí nám to, lebo o rok sme tu opäť.

 
PDF Tlačiť

Poďakovanie za 2% z daní

V mene našich detí ďakujeme všetkým za 2 % z daní za r. 2018 prijaté v r. 2019, ktoré ste venovali Rodičovskému združeniu pri Základnej škole v Gajaroch!

Dúfame, že aj tento rok podporíte našu školu a zabezpečíte tak deťom lepšie vybavenie tried, kvalitnejšie materiálne zabezpečenie školy, kultúrne a športové vyžitie!

Viac informácií v kategórii Rodičovské združenie.

 
PDF Tlačiť

Preventívny projekt „Detská policajná akadémia“

Od septembra 2019 do februára 2020 na našej škole prebiehal preventívny projekt „Detská policajná akadémia“. Zapojili sa do nej žiaci piateho a šiesteho ročníka. Akadémiu organizoval Policajný zbor SR ako preventívnu aktivitu. Tento preventívny projekt je nástrojom na predchádzanie sociálno-patologických javov a nežiaducich spoločenských aktivít detí. Filozofiou projektu je skutočnosť, že policajti v uniforme, u nás Ing. Dankovičová, ktorá bola na prácu s deťmi špeciálne pripravená, priblížila žiakom za pomoci pracovných listov päť zaujímavých tém:

1. Zoznámte sa s políciou: Cieľom je predovšetkým priblížiť deťom činnosť polície, oboznámiť ich s druhmi policajnej práce a hlavnými úlohami, a zároveň prebudiť a rozvíjať pozitívne zmýšľanie detí o polícii.

2. Bezpečne na internete: Cieľom je poukázať na závislosti na počítačoch, počítačových hrách, mobilných aplikáciách a závislosti od sociálnych sietí, ďalej venovať pozornosť problémom, ktoré spôsobujú závislí jedinci svojmu okoliu, najmä rodine a priviesť deti k uvažovaniu o zodpovednosti za vlastný život.

3. Každý je iný: Cieľom je informovať o predsudkoch, diskriminácii a rasizme a predchádzať týmto javom. Taktiež podporovať, šíriť toleranciu a znášanlivosť a poukázať na rovnosť všetkých ľudí pred zákonom.

4. Na ceste nie si sám: Cieľom je informovať o zásadách bezpečného bicyklovania, o zodpovednom správaní sa chodca v cestnej premávke.

5. Stop násiliu: Cieľom je informovať o násilí, druhoch a formách násilia a poukázať na možnosti riešenia týchto problémov.

 
PDF Tlačiť

Jarné prázdniny

Termín jarných prázdnin: 17. február – 21. február 2020

Nástup do školy: 24. február 2020

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.