forex trading logo

Home
Vitajte na stránkach našej školy
PDF Tlačiť

Termíny online rodičovských združení

Pozývame rodičov na rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia online cez MS Teams v nasledovných termínoch.

TRIEDA

DÁTUM

ČAS

1.A

27.1.2022

17:00 hod.

1.B

27.1.2022

17:00 hod.

2.A

25.1.2022

17:00 hod.

2.B

25.1.2022

17:00 hod.

3.A

27.1.2022

17:00 hod.

3.B

25.1.2022

17:00 hod.

4.A

27.1.2022

17:00 hod.

4.B

27.1.2022

17:00 hod.

5.A

24.1.2022

17:00 hod.

5.B

25.1.2022

17:00 hod.

6.A

27.1.2022

17:00 hod.

7.A

25.1.2022

17:00 hod.

8.A

25.1.2022

17:00 hod.

9.A

27.1.2022

17:00 hod.

 
PDF Tlačiť

Názorné vyučovanie geografie a dejepisu

Sopky a sopečná činnosť (5.A, 5.B – geografia) - Na hodinu geografie si žiaci dobrovoľne vyrobili vlastné sopky, pomocou ktorých sme si proces sopečnej činnosti a jednotlivé časti sopky názorne zopakovali.

Bitka pri Maratóne a Termopylách (6.A – dejepis) - Grécko-perzské vojny boli významným vojnovým konfliktom v 5. storočí p. n. l. a ich dôsledky zásadným spôsobom formovali nie len grécku, ale aj európsku kultúru a spoločnosť. Z tohto dôvodu sme sa so šiestakmi rozhodli v čo najautentickejšej podobe rekonštruovať priebeh bitiek pri Maratóne a Termopylách, spôsob boja starovekých Grékov („falanga“ či rímske „testudo“) a ich základnú bojovú výstroj (kopija – „dór“, štít – „hoplon“ či krátky meč – „xifos“).

 
PDF Tlačiť

Vyhodnotenie okresného kola

Aj napriek nie celkom priaznivému obdobiu v súvislosti s pandemickou situáciou sa žiačka 6.A  Tamara Ehrmannová zúčastnila  13.januára okresného kola olympiády v anglickom jazyku. Veľa faktorov, ktoré boli nepriaznivé na prípravu, či už krátke obdobie alebo neprítomnosť v škole, realizovanie súťaže on-line nebránili Tamarke zúčastniť sa tak náročnej súťaže. Keďže olympiády v cudzích jazykoch sa delia do dvoch kategórií  (6. a 7. ročník - kategória 1A, 8. a 9. ročník - kategória 1B) nie je až také  jednoduché to zvládnuť. Tamarka to zvládla s veľkou ochotou, či už pri samotnej príprave ako aj v  súťaži. Tamarke ďakujeme  za pekné  reprezentovanie našej školy a gratulujeme k úspechu.
 
PDF Tlačiť

Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023

Na webovom sídle ministerstva školstva boli zverejnené dokumenty Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023 (vrátane 2 príloh a dokumentu „FAQ – najčastejšie kladné otázky) a zoznam učebných a študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť, aktualizované Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 :

https://www.minedu.sk/terminy-konania-prijimacich-skusok-pre-skolsky-rok-20222023-a-termin-zverejnenia-zoznamu-uchadzacov-podla-vysledkov-prijimacieho-konania-pre-skolsky-rok-20222023/

 
PDF Tlačiť

Vážení rodičia, všetci žiaci, ktorí nie sú pozitívni, v karanténe a bez klinických príznakov (zvýšená teplota, kašeľ, strata chuti a čuchu, nádcha, dýchavičnosť), nastupujú do školy v pondelok dňa 10.1.2022. Treba si priniesť vyplnené Potvrdenie o bezpríznakovosti (na stránke školy v časti dokumenty na stiahnutie, prípadne v IŽK). Zároveň sú stále povinné pre žiakov rúška.  Odporúčam deti v nedeľu otestovať domácimi Ag testami. Taktiež prosím rodičov o nahlásenie výsledku samotestu, nakoľko od toho sa odvíja výdaj ďalších testov. RŠ

https://www.minedu.sk/b-groehling-ziaci-sa-vratia-do-skol-v-planovanom-termine-10-januara/

 
PDF Tlačiť

Vianočné prázdniny,

budú od 20.12.2021 do 7.1.2022. Predpokladaný nástup žiakov do školy je 10.1.2022 (pondelok).

Pri aktuálnej nestabilnej epidemiologickej situácií odporúčame sledovať IŽK, prípadne stránku školy.

 
PDF Tlačiť


 
PDF Tlačiť

Farebný predvianočný týždeň

Pre spestrenie predvianočného týždňa sme na našej škole už po tretíkrát organizovali Farebný predvianočný týždeň. Preto v týždni od 13. – 17. decembra chodili žiaci aj pedagógovia do školy oblečení v jednotných farbách. V pondelok sme boli všetci modrí ako šmolkovia; v utorok sme sa obliekli do ružovej a šedej, v stredu sme boli všetci bieli ako zimná zasnežená krajina, vo štvrtok sme pripomínali zelené vianočné stromčeky a v piatok sme sa obliekli do červenej.

 
PDF Tlačiť

Vážení rodičia, MŠVVaŠ SR podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto: S účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov na druhom stupni. Žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní.


https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-13-12-2021/

 
PDF Tlačiť

Krabice plné lásky

Na Vianoce chceme potešiť svojich blízkych a pripraviť im prekvapenie, ktoré ich poteší. Na Slovensku sú však seniori, ktorí tento rok nečakajú žiadne vianočné darčeky.  Preto sa žiaci prvého stupňa už po druhýkrát rozhodli spríjemniť sviatky seniorom z Malaciek a pripravili pre nich "Krabicu plnú lásky". Naplnili sme niekoľko krabíc od topánok kávou, čajom, keksíkmi, ponožkami a inými drobnosťami, do každej sme vložili vlastnoručne vyrobené pozdravy a tešíme sa z toho, že im týmto spôsobom  spríjemníme sviatočné chvíle.

 
PDF Tlačiť

Vianočná pošta pre seniorov

Aj v tomto roku sme sa zapojili do výzva: Spravme Vianoce neznámym starkým! Rozhodli sme sa napísať  a poslať Vianočný pozdrav do domova dôchodcov starkým, ktorým začínajú Vianoce s prvým pozdravom na stolčeku. Seniori sú zvyknutí dostávať na Vianoce rukou písané listy či pohľadnice. Je to pre nich ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol toho, že na nich niekto myslí.

Už 5 rokov spája Vianočná pošta dobrovoľníkov z celého sveta, aby mohli napísať na Vianoce pozdrav neznámym starkým do domova, aby sme seniorom dopriali niečo, bez čoho Vianoce pre nich nemajú ten správny charakter.  Vianočná pošta prepája naše deti a seniorov. Touto formou nám vzniká krásny ostrov pozitívnej energie a nadšenia. Preto sme sa pridali aj my. Spolupracujeme s domovmi dôchodcov, v ktorých seniori žijú. A hoci mnohí z nich „niekoho majú“, veľmi im chýba vianočná pošta – jeden z ich tradičných symbolov Vianoc, ktorý dnes už akosi vyšiel z módy. Spoločne im ju doprajme.

 
PDF Tlačiť

Mikuláš u nás v škole

Mikuláš chodil cez víkend po celom Slovensku a naša škola neostala výnimkou. Aj k nám zavítal v noci z nedele na pondelok šiesteho decembra. Šťastie, že Mikuláš má toľko pomocníkov a nejakých poslal aj k nám. Bez nich by to asi nestíhal. Každoročne mu pomáhajú anjeli aj čert. V triedach prvého stupňa si žiaci v oknách našli sladké prekvapenie. Tento rok však aj Mikuláš musí dodržiavať mimoriadne opatrenia, a preto nenavštívil každú triedu počas vyučovania, ale nezabudol na nikoho a nechal v noci darčeky pre deti v oknách každej triedy.

 
PDF Tlačiť

Olympiáda v anglickom jazyku

Naši jazykovo zdatní žiaci sa nenechali zahanbiť a zúčastnili sa Olympiády v anglickom jazyku. Školské kolo 32. ročníka sa uskutočnilo 25. novembra 2021 a zúčastnili sa ho žiaci šiesteho ročníka Tamara Ehrmannová a Viktor Pernecký. Úspešnou riešiteľkou bola Tamara Ehrmannová, ktorá postúpila do okresného kola. Tamarke gratulujeme a obidvom ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 
PDF Tlačiť

Dejepisná olympiáda

Školské kolo 14. ročníka Dejepisnej olympiády prebiehalo v našej škole prvého decembra. Školského kola sa zúčastnili žiaci šiesteho ročníka Timea Polovková, Vanesa Gajdošová, Viktor Pernecký a Timotej Uhrinec. Úspešnými riešiteľmi školského kola sú Viktor Pernecký a Timotej Uhrinec, ktorí postupujú do okresného kola. Gratulujeme. Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

 
PDF Tlačiť

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

Vážení rodičia, na základe Vyhlášky RÚVZ Bratislava č.276 od 6.12.2021 prechádza 2. stupeň ZŠ na dištančné vzdelávanie.  Žiaci musia sledovať internetovú žiacku knižku, Bez kriedy a online hodiny na Microsoft Teams. Práca na dištančnom vzdelávaní je povinná ako vzdelávanie v škole. Ak žiaci nebudú pripojení a nebudú pracovať, je to neospravedlnená hodina. Pripojenie si čo najskôr skontrolujte.  V prípade problémov, kontaktujte triednych učiteľov.

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_276.pdf

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.