forex trading logo

Home Ochrana osobných údajov
GDPR PDF Tlačiť E-mail

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Riadne spracúvanie osobných údajov v zmysle platnej legislatívy je pre Základnú školu Gajary, veľmi dôležité a ochrana osobných údajov je prioritou. V tejto súvislosti by sme Vás radi informovali o spracúvaním osobných údajov v podmienkach obce v spojení  s novou právnou úpravou, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov („Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, („Zákon o ochrane osobných údajov“).

Vzhľadom na rozsiahlosť  Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov, sme pre lepšiu prehľadnosť informácie o spracúvaní osobných údajov pripravili vo forme nasledujúcich otázok a odpovedí:

  1. 1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je Základná škola Gajary  (ďalej aj ZŠ).

  1. 2. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a na aký účel?

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci realizácie činnosti ZŠ , za účelom plnenia zákonom uložených povinností a poskytovania výchovy a vzdelávania žiakom ZŠ.

  1. 3. Aký je oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov?

Oprávneným záujmom ZŠ je plnenie uložených povinností v rámci poskytovania výchovy a vzdelávania žiakom na I. a II. stupni základnej školy v zmysle zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

  1. 4. Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?

Z dôvodu zaistenia riadnej činnosti ZŠ, majú k Vašim osobným údajom prístup zamestnanci ZŠ a poverené osoby na spracúvanie osobných údajov.

  1. 5. Aké dlhé obdobie máme uložené Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania Vášho vzťahu so ZŠ.  Po ukončení Vášho vzťahu a všetkých záväzkov vyplývajúcich zo vzťahu so ZŠ uchovávame vaše osobné údaje počas obdobia, ktoré je vyžadované v zmysle platnej legislatívy.

  1. 6. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na ZŠ a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Taktiež máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Svoje práva môžete uplatniť na mailovej adrese: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , prípadne písomne na adrese Základnej školy. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

  1. 7. Používame profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní vašich osobných údajov?

ZŠ v rámci spracúvania osobných údajov nevyužíva automatizované informačné systémy a ani profilovanie.

Ak máte k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky, alebo pripomienky, kontaktujte nás prosím na emailovej adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo priamo písomne na adrese Základnej školy Gajary, Skuteckého č. 438, 900 61 Gajary.

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej škole zabezpečuje firma:

Bartovicova SK, s.r.o.

Pečnianska 15

851 01 Bratislava

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.