forex trading logo

Home
Projekt záhon, studňa 2021 PDF Tlačiť E-mail

Projekt „Podpora biodiverzity v ZŠ Gajary“ úspešne zrealizovaný

Naša škola sa zapojila do výzvy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2021 v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy a so svojím projektom s názvom „Podpora biodiverzity v ZŠ Gajary“ uspela a na realizáciu projektu získala dotáciu 3 000 EUR.

Hlavným cieľom projektu bola synergia aktivít na podporu biodiverzity či opatrení na zadržiavanie vody v krajine a rozšírenie oblastí zážitkového učenia v exteriéri na dvore ZŠ. Projekt zahŕňal niekoľko aktivít, ktoré sa nám vďaka dobrovoľníkom komunity Za krajšie Gajary, rodičom žiakov ZŠ, vedeniu školy, s nemenej významnou pomocou obce Gajary a sponzoringu lokálnych firiem, podarilo úspešne zrealizovať.


Do existujúcej školskej záhrady sme doplnili ovocné kry a drobné ovocie a obnovili sme aj starý nevzhľadný plot, ktorým sme oddelili produkčnú záhradu od novovytvoreného trvalkového záhonu. Okrem 240 ks trvaliek bola súčasťou výsadbového plánu aj výsadba piatich stromov, ktoré vytvoria vzrastlú zeleň a potrebný tieň v tejto časti školského areálu. Ošarpané oplotenie studňovej šachty dostalo nový šat v podobe prístrešku s prevetrávaným opláštením a extenzívnou vegetačnou strechou. Práve realizácia zelenej strechy na tomto prístrešku bola najlákavejšou aktivitou projektu, či už z hľadiska realizačného, edukačného alebo environmentálneho. Zeleň na extenzívnej vegetačnej streche zachytáva dažďovú vodu, prebytok ktorej je odvedený do sudu a bude využívaná na polievanie priľahlých záhonov. Zrevitalizovaný priestor bol doplnený o lavičky, na novom plote a domčeku boli osadené hmyzie domčeky a vtáčie búdky, ktoré dopĺňajú funkčnosť pestrých kvetinových záhonov.


Vďaka realizácií projektu sa nielen esteticky dotvoril priestor pri školskej záhrade, ale vznikol nový komunitný priestor pre ďalšie aktivity či rôzne spoločné akcie v budúcnosti. Vytvorila sa zóna oddychu, ktorá bude slúžiť mnohým školským generáciám.

Získané finančné prostriedky boli využité výlučne na materiál, všetky práce boli realizované dobrovoľníkmi okrem výstavby dreveného prístrešku okolo studňovej šachty, ktorý sme realizovali dodávateľsky. Všetkým účastníkom projektu úprimne ďakujeme – dobrovoľníkom za množstvo odpracovaných hodín na dobrovoľnej báze, obci Gajary ďakujeme za technickú podporu pri výkopových a zemných prácach a materiálnu pomoc (tehly na vytvorenie obrubníkov, kompostéry). Neodmysliteľnou súčasťou projektu boli i žiaci základnej školy, ktorí sa podieľali tak na prípravných prácach ako aj pri samotnej výsadbe, žiakovi Peťkovi Orthovi ďakujeme za zábery zrealizovaného projektu z vtáčej perspektívy.

Projekt taktiež prepojil verejný a súkromný sektor (lokálna firma zapožičala obci minibáger na zemné práce; ďalšia lokálna firma osadila a zabetónovala lavičky, gajarský urbár zasponzoroval drevnou štiepkou z lokálnych lesov ako mulč do záhonov; lokálna firma, ktorá zabezpečuje údržbu kanalizácie sponzorsky navrhla a zapojila nové čerpadlo do studňovej šachty).

Za výpomoc a materiálny sponzoring taktiež ďakujeme firme KOVIAN s.r.o., firme EHR STAV spol. s r.o., firme KRTKO ZAHORIE s.r.o. a Urbárskej a pasienkovej spoločnosti.

Projekt bol úspešne zrealizovaný vďaka spoločnému úsiliu všetkých aktérov projektu, pomoci obce a lokálnych firiem, spracovateľov projektovej myšlienky, hlavných koordinátoriek projektu – Kristíny Pellerovej (koordinátor dobrovoľníkov) a Martiny Tošalovej (autor výsadbového návrhu a situačného riešenia projektu).

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj so spolufinancovaním prostredníctvom Základnej školy Gajary a Rodičovského združenia pri ZŠ Gajary.

Veríme, že toto bol štartovný projekt a že spoločným úsilím budeme pokračovať v ďalšej revitalizácii školského areálu.

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.