forex trading logo

Home
oznam PDF Tlačiť E-mail

Vážení rodičia,
vláda SR, na základe rozhodnutia Krízového štábu SR, za účelom vykonania preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu  uzatvára na obdobie 14 dní, t.j od pondelka 16.03.2020 do nedele 29.03.2020 všetky školy. V prevádzke nebude ŠJ, telocvičňa a ŠKD. Pretože všetci rodičia a žiaci našej školy majú  vytvorené prístupy do internetovej žiackej knižky, bude vzdelávanie žiakov na našej škole prebie
hať prostredníctvom IŽK a vzdelávacieho portálu Zborovňa. Niektoré úlohy alebo pracovné listy budú posielané žiakom na mailové adresy rodičov alebo priamo žiakov. Žiadame rodičov, ktorí v minulosti zmenili svoju mailovú adresu, aby o tom bezodkladne mailom informovali emailom školu. Iba tak zabezpečíme vzájomnú a správnu komunikáciu.
Sledujte našu stránku, emaily a internetovú žiacku knižku.
Zvlášť upozorňujeme žiakov 9. ročníka, aby vypracovávali zadané testové úlohy z matematiky a slovenského jazyka, kvôli blížiacemu sa Testovaniu 9.

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.