forex trading logo

Home Rodičovské združenie
Rodičovské združenie PDF Tlačiť E-mail

SRRZ- Rodičovské združenie pri základnej škole Gajary

IČO: 173196170759
Skuteckého 438 e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
90061 Gajary IBAN: SK06 0200 0000 0000 5133 3112

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rodičovské združenie pri Základnej škole Gajary
Aktuálne zloženie predsedníctva Rodičovského združenia pri základnej škole Gajary po voľbe zo dňa 16.10.2019:
1. Hilária Knotková (predseda)
2. Ivana Kovarovičová (podpredseda)
3. Lenka Hoďovská (člen)
4. Kristína Pellerová (pokladník)


Moderné vzdelávanie na Základnej škole v Gajaroch

Svet ide závratnou rýchlosťou vpred a aj vzdelávanie sa teda posuva do novej dimenzie. Počas korona krízy sme boli svedkami toho, aké dôležité je vzdelávanie pomocou nových moderných technológií. Jednou z týchto foriem je aj interaktívne vzdelávanie vo vyučovacom procese.Naša škola je pozitívne naklonená modernej dobe a chce poskytnúť možnosť vzdelávania sa modernou formou. Členky rodičovského združenia pri ZŠ Gajary komunikujú s vedením školy a snažia sa pomôcť prostredie pre naše deti zlepšovať nielen z rozpočtu združenia, ale i získavaním externých zdrojov. A preto nezaháľali ani počas prázdnin a pripravili žiadosť o grant na interaktívne vzdelávanie. S predloženou žiadosťou uspeli a tak mohli hneď na začiatku školského roka pripraviť prekvapenie v podobe nového prvku modernej technológie nielen pre žiakov ale i učiteľo v našej Základnej školy.Grant sme využili na kúpu novej interaktívnej tabule vrátane príslušenstva. Rodičovské združenie pri ZŠ dofinancovalo z vlastného rozpočtu rozdiel medzi grantom a kúpnou cenou interaktívnej tabule.Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadačného fondu Baumit vNadácií Centra pre filantropiu. Interaktívna tabuľa je elektronické zariadenie, kombinujúce výhody dotykovej obrazovky a videoprojekcie. Je to učebná pomôcka umožňujúca interaktívne pracovať s počítačovým softvérom priamo z prostredia tabule. Možnosť dotýkať sa povrchu dosky a teda priamo zobrazeného objektu slúži k zlepšeniu vnímania a učenia sa, napomáha uplatňovaniu zásady názornosti. Realizačný tím:Za Rodičovské združenie pri ZŠ Gajary:Hilária Knotková, Kristína Pellerová, Za ZŠ Gajary:Jarmila Adamíková


Poďakovanie za 2% z daní
V mene našich detí ďakujeme všetkým za 2 % z daní za r. 2018 prijaté v r. 2019, ktoré ste venovali Rodičovskému združeniu pri Základnej škole v Gajaroch!

Rady privítame Vaše návrhy, čo nakúpiť našim deťom, prípadne aký výlet či akciu pre ne zorganizovať. Vaše podnety, otázky či pripomienky uvítame osobne alebo na emailovej adrese:

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Rodičovská rada

Zástupcovia jednotlivých tried na šk. rok 2021/2022


1.A Kopča Martin

1.B Jurkáčková Renáta

2.A Ščepková Lenka

2.B Polovková Natália

3.A Ing. Pellerová Kristína

3.B Hubeková Daniela

4.A Knotková Hilária

4.B Kovarovičová Ivana

5.A Hurbanová Lucia

5.B Bogdalíková Silvia

6.A Ehrmannová Erika

7.A Hoďovská Lenka

8.A Ehrmannová Zuzana

9.A Račková Hana

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.