forex trading logo

Home
Vitajte na stránkach našej školy
PDF Tlačiť

Projekt Čerstvé hlavičky

Čerstvé ovocie a zelenina zohrávajú významnú rolu v jedálničku každého človeka a majú veľký vplyv na vývoj detského organizmu. Zabezpečiť ich pravidelný prísun však nemusí byť pre každého rodiča jednoduché.

Rozhodli sme sa preto opäť zapojiť do projektu Čerstvé hlavičky, vďaka ktorému môžu základné školy na Slovensku získať týždenný prísun kvalitného a čerstvého ovocia alebo zeleniny.

Hlasovanie bude prebiehať v termíne od 13.5.2021 do 23.6.2021 na stránke www.cerstvehlavicky.sk.

Návštevník môže hlasovať za jeden deň iba jedenkrát.

Aby zabezpečili spravodlivé podmienky a rovnosť šancí na výhru pre všetky základné školy, bude sa pri hlasovaní zohľadňovať aj počet žiakov na danej škole.

Priebežné poradie škôl bude možné sledovať na stránke www.cerstvehlavicky.sk a finálne výsledky hlasovania budú zverejnené 25. júna 2021

Dúfame, že tento rok s vašou pomocou vyhráme a naša škola bude mať každý týždeň čerstvé ovocie  alebo zeleninu počas celého školského roka 2021/2022.

 
PDF Tlačiť

Kreslíme s Klaudiou

Žiaci I.B triedy sa v apríli zúčastnili s časopisom „Zvonček“ súťaže „Kreslíme s Klaudiou“. Súťažnou úlohou bolo nakresliť svoje obľúbené zvieratko. Do súťaže sa zapojili títo žiaci: Isabella Vostálová, Isabel Babincová, Filip Polovka a Natália Tomeková. Deti dostali pekné diplomy a celej triede poslala redakčná rada krásnu knihu s venovaním „Ja a môj bicykel.“

 
PDF Tlačiť

PYTAGORIÁDA - výsledky okresného kola

Dňa 13. a 14. apríla 2021 sa všetci múdri matematikári okresu Malacky zúčastnili v okresnom kole Pytagoriády. Všetci súťažiaci riešili okresné kolo elektronicky - online. Naši prvostupniari riešili náročné úlohy v škole a žiaci druhého stupňa z pohodlia domova, nakoľko boli doma na dištančnom vzdelávaní. Naši žiaci sa medzi viac ako 200 súťažiacimi nedali zahanbiť a viacerí boli úspešní. Úspešnými riešiteľmi sú: Jakub Závora (3.A), Timea Hyriaková (3.A), Diana Luptáková (4.B), Alex Dojčár (4.B), Timea Polovková (5.A), Marko Vlk (5.A), Timotej Uhrinec (5.A) a Dominik Hyriak (6.A). Úspešným riešiteľom gratulujeme a ďakujeme za reprezentovanie našej školy.

 
PDF Tlačiť

Deň Zeme

Deň Zeme patrí medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. 22. apríl je už tradične dňom, kedy má naša planéta sviatok. Mnohé mestá a organizácie pripravujú rozličné ekologicky motivované podujatia a výzvy. Naša škola sa tak, ako je zvykom zapojila tiež. Tohtoročný Deň Zeme mal motto "Obnovme našu Zem". Musíme ju obnoviť nielen preto, že nám záleží na prírode, ale hlavne preto, že sme s ňou prepojení. Každý z nás potrebuje zdravú Zem na prežitie – na obživu, na zdravé pracovné prostredie i pre osobné šťastie. Zdravá planéta nie je možnosť, je to nevyhnutnosť. Obnova našej Zeme zahŕňa zalesňovanie, regeneratívne poľnohospodárstvo, ukončenie znečisťovania plastmi, obnoviteľné suroviny a mnohé ďalšie aktivity. Všetko začína s tzv. klimatickou gramotnosťou, vzdelávaním nielen detí ale aj širokej verejnosti. My sme s prvostupniarmi vytvárali rôzne plagáty, kreslili a vyfarbovali obrázky, ktoré nám teraz zdobia triedy. Taktiež sme diskutovali o problémoch globálnej výchovy. Druhostupniari naopak tento deň poňali prakticky a skrášlili nám okolie školy.

 
PDF Tlačiť

Zázraky z odpadu

Žiaci II.B a IV.A sa zapojili do súťaže Zázraky z odpadu 2021 „ Dajme veciam druhú šancu“, ktorú každoročne organizuje Centrum voľného času v Malackách. Druháčikovia vytvorili usilovné včielky o ktorých sa práve učia na prvouke. Štvrtáci ukázali v dielach svoju fantáziu. Vytvorili zaujímavé výrobky. Podaril sa im počítač,  autíčka, kvety, zoo, divadielko. Všetky práce boli hodnotené porotou, ktorá pochválila prácu všetkých našich žiakov. Ocenenie si odniesol Veselý robot od žiakov Jaroslava Galbu, Viliama Baláža a Andreja Siváka.
Srdečne blahoželáme.

 
PDF Tlačiť

Otváranie škôl od 26.4.2021

Základná škola Gajary oznamuje rodičom žiakov školy, že od pondelka 26.4.2021 je povinný nástup na prezenčné vzdelávanie všetkých žiakov školy.

Podmienkou nástupu je :

  • Negatívny RT – PCR test alebo antigénový test oboch zákonných zástupcov nie starší ako 7 dní, ktorý treba poslať emailom, SMS,MMS triednym učiteľom do nedele 15.00 hod.,
  • Negatívny RT – PCR test alebo antigénový test  žiaka 2.stupňa nie starší ako 7 dní, ktorý odovzdá žiak pri nástupe 26.4.2021,
  • Vyhlásenie o bezinfekčnosti , ktoré nájdete na stránke školy a bude k dispozícií aj na našom odbernom mieste, ktoré takisto odovzdá pri nástupe. Vyhlásenie nepotrebujú žiaci, ktorí boli v piatok 23.4.2021 v škole.

Testovať sa bude v našej obci v sobotu 24. apríla 2021.

Negatívny test nepotrebujú:

  • Ľudia, ktorí prekonali Covid-19 za posledných 180 dní,
  • Ľudia očkovaní  14 dní po 2. dávke očkovania vakcínou Pfizer, Moderna a  28 dní po 1. dávke očkovania  vakcínou Astrazeneca,
  • Potvrdenie od lekára o zdravotnom stave s kontraindikáciou, ktorá neumožňuje vykonanie testu.

Strava bude zabezpečená pre deti, ktoré navštevujú školskú jedáleň. Odhlásiť svoje dieťa môže len zákonný zástupca.

Žiaci musia mať 2 rúška.

Vyučovanie na 2. stupni  v prvom týždni bude 5 hodín denne podľa rozvrhu, ktorí žiaci dostanú cez IŽK.

https://www.minedu.sk/data/att/19408.pdf 
PDF Tlačiť

Vyhodnotenie projektu školských jedální

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo z rozpočtu na rok 2021  finančné prostriedky vo výške 2 mil. eur na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách. Naša škola podala už druhýkrát žiadosť, tak ako ďalších 1 390 škôl.  Z vyčlenených finančných prostriedkov podporili 417 školských jedální  do  maximálnej výšky 5000 Eur/jedáleň. Medzi týmito školami je aj naša škola, ktorá dostala plnú sumu 5 000 €.  Za tieto finančné prostriedky plánujeme zakúpiť konvektomat.

 
PDF Tlačiť

Okresné kolo pytagoriády

Slovenská komisia Pytagoriády a IUVENTA reagujú na aktuálne platné protipandemické opatrenia. Tohtoročné okresné kolo je toho dôkazom. Samotná súťaž prebiehala elektronicky 13.a 14. apríla, podľa ročníkov. Žiaci sa pripojili  na stránke www.onlineolympiady.sk, na ktorej zadal každý žiak svoj  prístupový kód a sprístupnil  sa mu test, ktorý riešil v čase 9:00 – 9:30. Čas na vypracovanie testu bol  maximálne 60 minút. Samotní vyučujúci mali obavy s riešením úloh, žiaci ich milo prekvapili rýchlym online riešením. Vidno, že dištančné vzdelávanie podporilo prácu s IKT technikou. O niekoľko dní sa dozvieme, ako boli úspešní. Už teraz si zaslúžia našu pochvalu. Sú ti títo žiaci: Timea Hyriaková, Diana Knotková, Matej Černovský, Jakub Závora, Kristián Macko, Marek Kovarovič, Sofia Mundi, Victoria Hysenaj, Filip Kopča, Damián Šmelcer, Simona Hittmanová, Marko Kuba, Nela Hrubá, Diana Luptáková, Alex Dojčár, Dominik Hyriak, Niko Sivák, Kristína Ehrmannová a Kristína Hrubá. Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentovanie školy.

 
PDF Tlačiť

Otvorenie prvej budovy školy po rekonštrukcii elektroinštalácie

Obec Gajary sa už niekoľko rokov snažila získať dotáciu z Ministerstva financií na celkovú rekonštrukciu elektroinštalácie. Treba povedať, že je to vždy beh na dlhé trate. Tentokrát obec uspela čiastkovo a podarilo sa jej získať dotáciu na rekonštrukciu elektroinštalácie na jednu budovu (1.stupeň). Obec získala dotáciu 50 000 eur na kompletnú výmenu elektroinštalácie a maliarske práce s tým spojené.
Rekonštrukčné práce začali v januári 2021 a ku koncu marca sa dielo podarilo úspešne zrealizovať.
Celá budova 1.stupňa ZŠ má novú elektroinštaláciu, nové osvetlenie s LED technológiu a natiahnuté optické káble dovoľujúce rýchle a stabilné pripojenie všetkých tried a učební na internet. Všetky priestory školy sú krásne vymaľované, teda už nenájdete žiadnu  popraskanú či opadanú omietku. Pani učiteľky mali na výber z množstva odtieňov farieb a každá vybrala pre svoju triedu tú jedinečnú. Chodby dostali moderný vzhľad výmenou zelených „soklov“ za šedé. Toto odvážne rozhodnutie našej škole rozhodne dodalo šmrnc.
Rodičovské združenie pri ZŠ prišlo s iniciatívou na kompletnú rekonštrukciu šatne na 1.stupni.  Pani riaditeľka a pán starosta tomuto návrhu dali zelenú a obecní technickí zamestnanci sa pustili do práce. Rodičovské združenie pri ZŠ zakúpilo iba všetok potrebný materiál. Všetky práce spojené s rekonštrukciou šatne pokryl obecný tím vlastnými silami. Priestor sa krásne otvoril a  presvetlil pre nové detské šatňové zostavy s tabuľkami - označením tried. To všetko sa podarilo zo zdrojov  2% daní a príspevkov od rodičov. Aj takto – príspevkom svojich 2% z daní – vedia reálne  rodičia pomôcť svojej škole. Zároveň ďakujeme sponzorskému daru od Erika Zedníčka v podobe dosiek na olatovanie konštrukcií na oddelenie bočných priestorov v novej šatni.

Samozrejme, že všetko nové prináša so sebou aj rôzne úskalia, ktoré sa snažíme za chodu odstraňovať. Nič z toho neprekryje radosť detí z nových priestorov. Ony sú tí praví kritici a od nich posielame jedno veľké ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa na realizácií podieľali.

Spolupráca má zmysel a naša vynovená Základná škola je toho dôkazom.

 
PDF Tlačiť

Otváranie škôl od 19. 4. 2021

Vážení rodičia, podľa Rozhodnutia ministra školstva by sa mali postupne vrátiť do školy žiaci 2. stupňa (viď nižšie link na Rozhodnutie ministra školstva). Informácie k nástupu Vám vopred oznámime. Najbližšie sa to týka žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí by mali nastúpiť od 19. 4. 2021, ak náš okres nebude v čiernej farbe. Prosím Vás sledujte pozorne IŽK.

https://www.minedu.sk/data/att/19280.pdf

 
PDF Tlačiť

Otváranie škôl od 12. 4. 2021

Vyhlásenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga:

https://www.minedu.sk/od-12-aprila-sa-plosne-otvara-prvy-stupen-a-materske-skoly-pre-deti-vsetkych-rodicov/

Podmienky k dochádzaniu žiakov do našej školy nájdete v internetovej žiackej knižke.

 

 

 
PDF Tlačiť

Úspech v okresnom kole matematickej olympiády

To, že na našej škole máme šikovných žiakov na matematiku, svedčia výborné výsledky v matematickej olympiáde. V stredu 31. marca 2021 sa elektronicky dištančnou formou  zúčastnili v okresnom kole Matematickej olympiády žiaci 6. a 7. ročníka. Našu školu reprezentoval šiestak Dominik Hyriak a siedmačky Kristína Ehrmannová a Kristína Hrubá. Kristína Ehrmannová sa umiestnila na jednom zo štyroch prvých miest medzi siedmakmi. Spomedzi 18 súťažiacich šiestakov sa Dominik umiestnil na jednom z dvoch desiatych miest. Deťom blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy.

 
PDF Tlačiť

Zápis do prvého ročníka

Vážení rodičia budúcich prvákov,

zápis do prvého ročníka ZŠ sa uskutoční od 1.apríla do 30. apríla 2021 bez osobnej prítomnosti žiaka a rodiča formou elektronického prihlasovania na webovej stránke školy.

Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕši 6 rokov, alebo v predchádzajúcom školskom roku malo odklad povinnej školskej dochádzky.

Všetky informácie nájdete v bočnej lište pod názvom Zápis do 1. ročníka

 
PDF Tlačiť

Veľkonočné prázdniny

Termín veľkonočných prázdnin je od 1. apríla 2021 do 6. apríla 2021. Nástup žiakov prvého stupňa do školy je v stredu 7. apríla 2021. Podmienky nástupu žiakov budú podľa aktuálnej situácie zverejnené na stránke školy a v IŽK.

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.