forex trading logo

Home
Vitajte na stránkach našej školy
PDF Tlačiť

Budúci prváčikovia v škole.

V piatok 24.3.2023 nás poctili svojou návštevou budúci prváčikovia z MŠ Gajary. Prváci spolu s pani učiteľkami si pre deti pripravili rôzne aktivity, pri ktorých  si precvičovali písmenká, číselka, zaspievali si a zarecitovali. Doobedie bolo veľmi príjemné a rýchlo ubehlo. Budúci prváci odchádzali zo školy s úsmevom na tvári a už sa tešia, keď sa opäť uvidíme 18. apríla 2023 na zápise.

 
PDF Tlačiť

Ponožková výzva 2023

Niektorí žiaci už o tom vedeli, iní sa to dnes dozvedeli veku primeraným výkladom, že maličký chromozóm navyše v našej genetickej výbave dokáže zohrať veľkú úlohu. Prečo práve ponožky? Lebo chromozóm má tvar ponožky a keďže sú chromozómy v páre, tak čo iné by bolo vhodnejšie. Odlišná veľkosti či farba a vzor ponožiek nám dnes symbolicky pripomenula inakosť ľudí s Downovým syndrómom a naučila, že rešpekt, pochopenie a solidarita k týmto ľuďom má i v našej škole svoje miesto.
 
PDF Tlačiť

Riaditeľka ZŠ Gajary oznamuje, že podľa podľa  § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách,  na odborných učilištiach a na jazykových školách informuje v  súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom 2. stupňa ZŠ Gajary
riaditeľské voľno
na deň  22.3.2023 (streda) z dôvodu prebiehajúceho Testovania 9.


 
PDF Tlačiť

Okresné kolo vo florbale

V stredu (15.3.2023) sa naši chlapci z druhého stupňa (6. až 9. ročník) zúčastnili okresného kola vo florbale v meste Stupava. Po odohratí piatich zápasov sme obsadili so ziskom siedmych bodov úžasné druhé miesto, za čo budú chlapci dodatočne odmenení medailami. Lepší ako naši žiaci a jediné mužstvo, ktoré nás dokázalo poraziť boli chlapci zo ZŠ Láb, ktorým touto cestou srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole.

 
PDF Tlačiť

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

V obci Závod sa v piatok- 10.3.2023 uskutočnilo obvodné kolo súťaže v prednese poézie a prózy, na ktorom sa zúčastnili štyria recitátori za našu školu. Predviedli obdivuhodné výkony a v silnom konkurenčnom boji Isabella Vostálová, Dominika Luptáková, Vanesa Gajdošová a Timotej Uhrinec sa umiestnili v svojich kategóriách nasledovne:

Isabella Vostálová - bez umiestnenia,
Dominika Luptáková - 3.miesto,
Vanesa Gajdošová - čestné uznanie
Timotej Uhrinec - 3.miesto

Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu a srdečne blahoželáme. Sme na nich patrične pyšní.
 
PDF Tlačiť

Zápis prvákov

Základná škola Gajary oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v sa uskutoční 18. apríla 2023 (utorok)  od 16,00 hod. do 17,00 hod. za osobnej prítomnosti detí v prvej budove Základnej školy Gajary.

Do prvého ročníka musí nastúpiť dieťa, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕši 6 rokov alebo v predchádzajúcom školskom roku malo odklad povinnej školskej dochádzky. Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije.

K zápisu je nutné predložiť:

- Elektronickú prihlášku - vytlačenú a obomi zákonnými zástupcami podpísanú,
- Kópiu rodného listu dieťaťa,
- Kópiu preukazu zdravotného poistenia dieťaťa,
- Kópiu občianskeho preukazu obidvoch rodičov,
- Súhlas so spracovaním osobných údajov,
- Poplatok za pracovné zošity – 10 eur.

Čítať celý článok...
 
PDF Tlačiť

Milí rodičia a priatelia Základnej školy v Gajaroch!

Ešte ste sa nerozhodli, ktorej neziskovej organizácii darujete 2 % zo svojich daní?
Rodičovské združenie pri Základnej škole Gajary si dovoľuje Vám takúto možnosť ponúknuť.
Darujte budúcnosť našim deťom!
Rodičovské združenie pri Základnej škole Gajary vyzýva všetkých ľudí, ktorým nie sú ľahostajné osudy našich detí.
Formou odvodu 2 % z Vašich daní darujte lepšie vybavenie tried,
darujte kvalitnejšie materiálne zabezpečenie školy,
darujte kultúrne a športové vyžitie!
Darujte budúcnosť a kvalitnejší život deťom!
Za Vašu finančnú pomoc Vám úprimne ďakujeme!

Tlačivá si môžete stiahnuť na stránke školy, v časti Dokumenty na stiahnutie, prípadne o ne požiadať vyučujúcich.

 
PDF Tlačiť

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy na Slovensku. Recitátori svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty, zoznamujú s nimi užšiu verejnosť, rozširujú a prehlbujú literárne poznanie, tvorivosť, kultivujú jazyk, reč či zmysel pre rytmus. Tohtoročný 67. ročník sa niesol v rovnakom duchu. Školského kola sa dňa 28. februára 2023 v I. kategórii zúčastnilo sedem recitátorov 2. – 4. ročníka: Eliška Čermáková z 2.B, Karolína Zedníčková a Isabella Vostálová z 3.A, Emma Gondeková, Alžbeta Kormančíková a Lucia Poláková zo 4.A a Tamara Žatkuľáková zo 4.B. V II. kategórii 5.-6. ročníka sa zúčastnilo 7 recitátorov: z 5.A Hittmanová, Hysenaj, Moravčíková, Luptáková, zo 6.A Hysenaj, Hurbanová, Kršek. V III. kategórii recitovalo 8 súťažiacich: zo 7.A Ding, Gajdošová, Kopča M., Pernecký, Uhrinec, z 8.A Ragáč, Rozborová, Slámová.

Spomedzi všetkých účastníkov porota rozhodla o postupujúcich recitátoroch do vyššieho kola súťaže nasledovne:
I. Kategória:  Próza: Isabella Vostálová, 
II. Kategória:  Poézia: Dominika Luptáková,
III. Kategória: Poézia: Timotej Uhrinec,
Próza:  Vanesa Gajdošová

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za vynaložené úsilie pri príprave a pekný kultúrny zážitok.

 
PDF Tlačiť

Plavecký výcvik

V týždni od 13.2. do 17.2. 2023 žiaci 3. a 4. ročníka absolvovali základný plavecký kurz. Konal sa v priestoroch Športovej haly Malina v Malackách pod vedením skúsených inštruktorov plávania z plaveckej školy. Deti boli rozdelené do dvoch družstiev a počas celého týždňa zlepšovali svoje plavecké zručnosti. Každý sa snažil a robil pokroky vlastným tempom. Najdôležitejšia bola radosť detí z pobytu vo vode, čo bolo na ich tvárach aj vidieť. Na našich žiakov sme boli pyšné. Boli disciplinovaní, snaživí a každý urobil veľa práce. Na konci kurzu žiaci získali "mokré vysvedčenie" a medailu.

 
PDF Tlačiť

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ , T9 2023

V školskom roku 2022/2023 sa riadny termín testovania uskutoční 22. marca 2023 (streda). Žiaci deviateho ročníka ZŠ budú písať testy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry.
Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky,  pero, ktoré píše namodro.
Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Testovanie dňa 22. marca 2023 začína o 8:00 hod. a končí okolo 12:00 hod. V deň testovania žiaci musia byť v škole najmenej 15 minút pred začiatkom testovania.
Viac informácií sa dozviete na web stránke: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2022-2023

 
PDF Tlačiť

Jarné prázdniny

Termín jarných prázdnin je od 20. februára 2023 do 24. februára 2023.

Nástup žiakov do školy je v pondelok 27. februára 2023.

 
PDF Tlačiť

Karneval na 1. stupni

Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Karneval nechýbal ani na našej základnej škole. Konal sa 10. 2. 2023, v tento deň prebiehalo vyučovanie v maskách.

Žiaci 1. stupňa si dali na výbere masiek naozaj záležať. Do školy zavítali rôzne rozprávkové bytosti –víly, princezné, ale aj kovboji, šašovia, vojaci a veľa iných masiek s rozžiarenými očkami. Snažili sa zaujať nielen farebnosťou, ale aj originálnosťou. Za svojimi žiakmi nezaostávali ani ich učiteľky, ktoré prišli do školy v jednotnej maske, ktorá tento rok predstavovala semafor.

Počas štvrtej vyučovacej hodiny sa deti rozšantili a vytancovali na spoločnej karnevalovej diskotéke.

Aj vďaka rodičom, ktorí sa postarali o nádherné masky svojich ratolestí sme všetci prežili jedno čarovné dopoludnie plné radosti.

O rok sa tešíme opäť!

 
PDF Tlačiť

Zimný športový deň

Príjemné doobedie pred víkendom si užili žiaci druhého stupňa na klzisku v Malackách. Mierne obavy z korčuľovania vystriedalo obrovské nadšenie. Pohyb na čerstvom  vzduchu, slnečné lúče, horúca čokoláda, občerstvenie a výborná nálada – to všetko vyčarilo úsmev na tvárach našich žiakov.  Ďakujeme rodičovskému združeniu za finančné zabezpečenie klziska.

 
PDF Tlačiť

Zážitkové vyučovanie dejepisu

Na hodine dejepisu sme sa so šiestakmi vrátili do starovekého Grécka o vyše 2500 rokov dozadu. Vrátili sme sa na miesto, ktoré poznáme pod názvom "Termopyly" a na ktorom sa odohrala jedna z najvýznamnejších bitiek grécko-perzských vojen. Žiaci si  vyrobili autentické podoby štítov (spartská "lambda"), kopijí či mečov a na hodine sme sa pokúsili o rekonštrukciu tejto bitky, kde dievčatá ako "perzské nesmrteľné" predviedli frontálny útok na spartskú falangu zloženú z hoplitov (ťažkoodencov). Ukázali sme si aj techniky gréckeho boja so štítom (hoplon) a kopijou (dór) či mečom (xifos) vo formácii (falanga) či bez nej.

 
PDF Tlačiť

Všetkovedko 2022
Všetkovedko je súťaž venovaná druhákom, tretiakom a štvrtákom. Je to  súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Z našej školy sa do tejto súťaže zapojilo 21 žiakov prvého stupňa. V uplynulých dňoch sme obdržali vyhodnotenie tejto všestranne zameranej súťaže a veľmi sa tešíme, že aj žiaci našej školy získali titul Všetkovedko. Patria medzi nich žiaci: Patrik Kurina/2.B, Kristína Kopčová/2.B, Martin Polák/2.B a Tamara Žatkuľáková/4.B. Zvyšní žiaci získali titul Všetkovedkov učeň. Úspešným riešiteľom blahoželáme a ďakujem za vzorné reprezentovanie našej školy.

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.