forex trading logo

Home
Vitajte na stránkach našej školy
PDF Tlačiť

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

 

Čítať celý článok...
 
PDF Tlačiť

 
PDF Tlačiť

3D tlač

Ako už možno viete, v našej škole je nová učebňa informatiky, ktorej súčasťou je aj 3D tlačiareň. V priebehu posledných dní sa s ňou oboznámili aj naši deviataci. Po dôkladnom naštudovaní princípu 3D tlače a niekoľkých nepodarených pokusoch sa im to nakoniec aj podarilo. Túto inováciu využili na vytvorenie záložiek do kníh pre seba  a pre ocenených žiakov. Je úžasné, že sa už aj my môžeme realizovať touto formou.

 
PDF Tlačiť

Návšteva 2.B u uja včelára

Karanténa nás obrala o besedu v rámci učiva o spoločenstve včiel a tak sme využili prvú možnosť navštíviť pána včelára v tomto čase. Pán Dušan Bogdalík, nás oboznámil so životom včiel v úli a popísal nám prácu priamo pri úľoch. Zážitkovým učením sme si zopakovali, aké dôležité je pre nás ľudí chovať usilovné včielky, vyskúšali sme si stáčanie medu v medomete, dozvedeli sme sa ako sa zachovať pri bodnutí včielky a hlavne sme si utvrdili vedomosti o spoločenstve včiel. Samozrejme sme neodišli bez ochutnávky sladkej dobroty. Na rozlúčku sme dostali pohár vlastnoručne vytočeného medu, s ktorým si v chladných mesiacoch osladíme čajík. Ujovi včelárovi sme darovali naše vydarené projekty o včelách.

 
PDF Tlačiť

Výlet deviatakov

Už sme ani nedúfali, že sa nám splní náš sen a my - 9.A trieda - pôjdeme na posledný školský výlet smer hlavné mesto Bratislava. Slniečko poriadne hrialo, ale nás to neodradilo od výstupu na dominantu Bratislavy - Slavín. Panoráma mesta bola skutočne nádherná. Objavovali sme zákutia starobylých bratislavských uličiek a pod Michalskou bránou si každý pomyslel tajné prianie, ktoré veríme, že sa nám splní tak, ako tento výlet.

 
PDF Tlačiť

Rozlúčka s prvým stupňom

Vo štvrtok 24. júna 2021 sa žiaci 4.A triedy lúčili so školským rokom a zároveň s prvým stupňom základnej školy. Stretli sa všetci o druhej popoludní v areáli ubytovne Záhoran, kde im pán Kovarovič pripravil ohnisko na opekanie špekáčikov. Slané aj sladké dobroty pripravili niektoré mamičky. Všetkým za chutné mlsky ďakujeme. Deti šantili na detskom ihrisku a užili si množstvo atrakcií. Dievčatá aj chlapci boli v pohybe celé popoludnie. Na štyri roky prvého stupňa v našej škole majú množstvo pekných spomienok a spoločných zážitkov, tiež aj vedomostí a skúseností. Teraz však už všetci radostne kričia: „Hurá prázdniny!“ Milí štvrtáci, užite si prázdniny v zdraví a pohode a tešíme sa na vás v piatom ročníku.

 
PDF Tlačiť

Ukončenie školského roka

Riaditeľstvo Základnej školy Gajary oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021 bude dňa 30.6.2021 o 8,30 hod. v triedach bez prítomnosti verejnosti z dôvodu extrémne teplého počasia, množstva komárov a preventívnym protiepidemickým opatreniam. Naďalej platí, že okrem žiakov a zamestnancov školy je prístup do areálu školy zakázaný.
Oznamujeme rodičom a žiakom, že výdaj obedov bude ihneď po odovzdaní  vysvedčení.

Oznamujeme rodičom, že 30.6.2021 nebude fungovať školský klub detí.

 
PDF Tlačiť

Rozlúčka s prvou triedou

V pondelok 21. júna 2021 sa žiaci 1.A a 1.B triedy vybrali na poľovnícku chatu v Gajaroch. V sprievode krásneho slnečného počasia sa rozlúčili s prvou triedou. Celé doobedie sa venovali športovým hrám, pochutili si na šunkovo-syrovej pizze a v závere tohto krásneho doobedia sa schladili sladučkou zmrzlinou.Už teraz sa všetci tešia, že sa stretneme v septembri.

Krásne prázdniny a dovidenia druháci!

 
PDF Tlačiť

Matematický klokan

V apríli 2021 sa žiaci našej školy zapojili do Medzinárodnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl „Matematický klokan“. Z dôvodu protiepidemických opatrení sa v tomto školskom roku zúčastnili len žiaci prvého stupňa, nakoľko žiaci druhého stupňa sa vzdelávali dištančne.

Na súťaži „Matematický klokan“ sa zúčastňujú milióny žiakov v 70-tich krajinách sveta.  Deti riešili zaujímavé úlohy, ktoré majú primeranú náročnosť, sú dobre spracované a vidno tu prepojenie matematiky s  bežným životom .  Súťaž je robená formou testu, čo je skvelá príprava na Testovanie, pričom úlohy podporujú logické myslenie.

Z našej školy sa zúčastnilo 47 detí: 1.roč.: 16 žiakov, 2.roč.: 15 žiakov, 3.roč.: 5 žiakov, 4.roč.: 11 žiakov. Naši žiaci obstáli v celoslovenskej konkurencii dobre. Titul školského šampióna získala žiačka 1.A triedy Adriana Šmelcerová, ktorá sa zaradila medzi 20 % najúspešnejších súťažiacich a zároveň je aj úspešnou riešiteľkou.

Všetci účastníci si odniesli diplomy aj pekné ceny.

 
PDF Tlačiť

MDD

Pri dátume 1. jún isto zbystria všetky deti. Pre tento deň nie je typické len pekné počasie, vôňa blížiacich sa letných prázdnin, ale aj oslava Medzinárodného dňa detí, ktorý sme neopomenuli v našej škole ani v tomto neštandardnom školskom roku.

Vymenili sme učebnice a perá za športové náradie a hneď zrána sa naši žiaci prvého stupňa presunuli do areálu ubytovne Záhoran.  Tam ich čakalo šesť športových súťaží, ktoré pre žiakov pripravili ich učitelia. Deti súťažili v skoku vo vreci, absolvovali prekážkový beh, hod mincou do pohára s vodou, prenášali loptičky pomocou rakety, hádzali tenisovou loptičkou na cieľ. Za každú splnenú disciplínu deti dostali rozprávkovú pečiatku. Po pozbieraní všetkých pečiatok ich čakala sladká odmena v podobe ľadovej drte, ktorú deťom venoval p. Kovarovič.

Po športovom vyžití nasledovala desiata, v rámci ktorej si žiaci pochutili na párku v rožku alebo hranolkách. Občerstvené a posilnené deti v areáli čakali  rôzne atrakcie, ktoré si s chuťou vyskúšali. Najväčší úspech mala lanová dráha a tunel.

Na záver deti dostali sladkú odmenu od starostu obce i triednych učiteľov. Veríme, že  si svoj deň užili do sýtosti a spokojní odchádzali domov.

Ani žiaci druhého stupňa v tento deň nezaháľali. Slniečko krásne svietilo, a tak sme si mohli tento deň užiť v prírode. Poľovnícka chata bola miestom pre žiakov 2.stupňa ZŠ. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže : scrable v tráve, hod do plechovky, beh v krabiciach od topánok, zhod krabičky hlavou, navleč a zjedz piškótu. Za každú splnenú disciplínu dostali deti na ruku pečiatku. Po dosiahnutí všetkých pečiatok si mohli vybrať sladkú odmenu. Samozrejme, nechýbala ani opekačka a rôzne loptové hry.

 
PDF Tlačiť
 • Kybergrooming

 • Kybergrooming je manipulácia prostredníctvom moderných komunikačných technológií s cieľom získať dôveru obete, vylákať ju na osobné stretnutie a spravidla sexuálne zneužiť.

  Spomínaný termín sa stal ústredným motívom prednášok “Kybergrooming a sexuálne zneužívanie mladistvých v online prostredí”, ktoré prišli našim ôsmakom a deviatakom prezentovať psychológovia Mgr. Jana Čermáková a Mgr. Dávid Tomkovič  z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Malackách. Odborníci spomínanej inštitúcie upozorňovali na riziká spojené s pôsobením v online prostredí a predovšetkým, s komunikáciou žiakov a žiačok na sociálnych sieťach.

  Uviedli aj jednoduchý príklad: Agresor si na internete vytipuje zraniteľnú a ľahko dostupnú obeť. Signálom pre neho je práve veľké množstvo zverejnených osobných údajov, fotografie, ochota ku komunikácii s neznámymi, vysoká miera dôverčivosti, rýchle otváranie citlivých oblastí svojho života, aktuálne prežívanie sklamania a trápenia, osamelosť, ochota stretnúť sa po krátkej známosti, ľahké pristúpenie na podmienky stretnutia, ktoré nastaví páchateľ. Ten väčšinou oslovuje naraz veľké množstvo detí a hľadá tie, ktoré prejavia záujem a vyhovujú jeho potrebám (blízkosť bydliska, malá kontrola zo strany rodičov, ale aj chýbajúce kamarátske vzťahy alebo problémy doma, ako napríklad prebiehajúci rozvod rodičov). S nimi rozvíja komunikáciu ďalej, dokáže byť trpezlivý a budovať vzťah aj dlhý čas. Chce si dieťa získať tak, aby za ním prišlo dobrovoľne. O svojej identite môže, ale nemusí klamať, väčšinou postupne prizná, že je od dieťaťa starší, aj keď si môže vek prispôsobiť. Svoju stratégiu stavia na tom, že sa pre dieťa stane starším kamarátom, ochrancom, ponúka bezpečie a prijatie, ktoré môže dieťaťu doma alebo medzi rovesníkmi chýbať.


   

  Kybergroomer je spravidla sexuálny útočník zneužívajúci mobilné komunikačné nástroje pre svoje ciele. Kybergroomerov nájdeme ako medzi mužmi, tak aj ženami. Väčšinou však ide o muža. Kybergroomeri sú často všeobecne považovaní za pedofilov. Nemusia mať však vždy vyhranenú pedofilnú orientáciu. Môže ísť aj o takého útočníka, ktorý preferuje dospelých sexuálnych partnerov, ak je v tomto smere neúspešný, obracia sa na neplnoleté osoby ako na náhradné objekty. Od normálnej väčšinovej populácie sa zásadne osobnostne nelíši.

  Žiaci i žiačky prispeli do vzájomnej diskusie viacerými vhodnými postrehmi a pracovníci z CPPPaP ocenili ich aktívny a konštruktívny prístup k problematike prednášky. Predlohou sa im stal aj nedávno odvysielaný televízny dokument V sieti.

   


 
PDF Tlačiť

DAROVANÉ NOTEBOOKY

Rodičovské združenie pri Základnej škole našlo možnosť pomoci škole a žiakom prostredníctvom výzvy Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis. Výzva bola cielene zameraná na deti vzdelávajúce sa dištančne. Projekt bol úspešný a pre deti našej školy sa  podarilo získať 5 notebookov HP Pro Book 6460B. Po ukončení dištančného vzdelávania môžu notebooky slúžiť ako školská vyučovacia pomôcka, či vytvoriť možnosti pre nové rozvojové aktivity a krúžky. Ďakujeme

 
PDF Tlačiť

COOP Jednota vyhlasuje každoročne projekt Program podpory lokálnych komunít. Do tohto ročníka sa podarilo dostať 3 gajarské projekty. Dá sa  hlasovať za 2 projekty spojené s našou  školou. Stačí, ak nakúpite minimálne za 5 €, dostanete žetón (za každých 5 € ďalší žetón) a vhodíte ho do schránky. Môžete si vybrať projekt č. 2: Exteriérový stolnotenisový areál v ZŠ Gajary alebo č. 3: Exteriérová trieda na dvore ZŠ Gajary.

Rozhodnutie je len na vás, ďakujeme za podporu

 
PDF Tlačiť

Projekt Čerstvé hlavičky

Čerstvé ovocie a zelenina zohrávajú významnú rolu v jedálničku každého človeka a majú veľký vplyv na vývoj detského organizmu. Zabezpečiť ich pravidelný prísun však nemusí byť pre každého rodiča jednoduché.

Rozhodli sme sa preto opäť zapojiť do projektu Čerstvé hlavičky, vďaka ktorému môžu základné školy na Slovensku získať týždenný prísun kvalitného a čerstvého ovocia alebo zeleniny.

Hlasovanie bude prebiehať v termíne od 13.5.2021 do 23.6.2021 na stránke www.cerstvehlavicky.sk.

Návštevník môže hlasovať za jeden deň iba jedenkrát.

Aby zabezpečili spravodlivé podmienky a rovnosť šancí na výhru pre všetky základné školy, bude sa pri hlasovaní zohľadňovať aj počet žiakov na danej škole.

Priebežné poradie škôl bude možné sledovať na stránke www.cerstvehlavicky.sk a finálne výsledky hlasovania budú zverejnené 25. júna 2021

Dúfame, že tento rok s vašou pomocou vyhráme a naša škola bude mať každý týždeň čerstvé ovocie  alebo zeleninu počas celého školského roka 2021/2022.

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.