forex trading logo

Home Zamestnanci školy
Organizácia školy PDF Tlačiť E-mail

Pedagogickí pracovníci

Meno a priezvisko

Aprobácia, funkcia

1.

Mgr. Jarmila Adamíková

I. stupeň

 • riaditeľka školy

2.

PaedDr. Anna Bogdalíková

I. stupeň

 • zástupkyňa riaditeľa školy
 • koordinátor Testovania 9 a 5

3.

PhDr. Peter Čižmár

NBV

4.

Ing. Oľga Dobrovodská

MAT, CHE

 • vedúca PK pre prírodné vedy
 • Koordinátor environmentálnej výchovy

5.

Alena Haringová

vychovávateľka ŠKD

6.

Mgr. Simona Hrubá

I. stupeň

 • koordinátor kultúrnych podujatí

7.

Mgr. Oľga Hýllová

SJL

 • lyžiarsky inštruktor
 • koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

8.

PaedDr. Katarína Jurkovičová

 

 

BIO

 • koordinátor drogovej prevencie

9.

Mgr. Denisa Kondrčková

MAT, FYZ

 • výchovný a kariérny poradca
 • koordinátor výchovno-vzdelávacej činnosti na II. Stupni
 • koordinátor finančnej gramotnosti

 

 

10.

Mgr. Vladimír Kovárik

GEG, TSV

 • vedúci PK pre telesnú a športovú výchovu
 • koordinátor športových súťaží

11.

Mgr. Michaela Luptáková

 

 

SJL

 • vedúca PK pre spoločenské vedy
 • koordinátor kultúrnych podujatí
 • koordinátor čitateľskej gramotnosti

12.

Mgr. Daniela Miklovičová

 

 

I. stupeň

 • vedúca MZ pre I. stupeň

13.

Jaroslava Mikuličová asistent učiteľa

14.

Mgr. Drahoslava Mudrochová

I. stupeň

 • správca fondu učebníc
 • koordinátor športových súťaží

15.

Mgr. Elena Obtulovičová

ANJ, NEJ

 • koordinátor činnosti vzdelávania cudzích jazykov v 3. – 9. ročníku
 • lyžiarsky inštruktor

16.

Mgr. Jana Pavlíčková

I. stupeň

17.

Mário Pavúček

I. stupeň

18.

Mgr. Magdaléna Petrášová

I. stupeň

 • správca materiálnych pomôcok pre I. stupeň

19.

Mgr. Ján Rusinko

DEJ, OBN, ETV

20.

Veronika Slámová

vychovávateľka ŠKD

21.

PaedDr. Andrea Vallová

I. stupeň

22.

Lucia Vlková

vychovávateľka ŠKD

 

 

Prevádzkoví pracovníci

Meno a priezvisko

Zaradenie

1.

Štefan Ernst

školník, kurič, záhradník

2.

Štefánia Cadrová

vedúca školskej jedálne

3.

Silvia Černá

kuchárka

4.

Hana Račková

upratovačka

5.

Anna Smoláriková

kuchárka

6.

Viera Šestáková

upratovačka

7.

Lucia Trnková

upratovačka

8.

Jana Závorová

hlavná kuchárka

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.