forex trading logo

Home Jedáleň
Jedáleň PDF Tlačiť E-mail

 

Aktuálny jedálny lístok

 

Finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu žiaka vo výške nákladov na nákup potravín s účinnosťou od 1.9.2019 je nasledovné:

I. stupeň 1,08 € (stravníci od 6 - 11 rokov)
II. stupeň 1,16 € (stravníci od 11 - 15 rokov)

Prihlasovanie (odhlasovanie) zo stravy je nutné urobiť deň vopred buď osobne u vedúcej ŠJ (nie pri výdajnom okienku u kuchárok), alebo telefonicky od 10.30 do 14.00 na novom tel. č. 0908 997 316. Zákonný zástupca žiaka zo stravovania odhlasuje pri chorobe a inej neprítomnosti v škole.

V prvý deň neprítomnosti v škole je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase 11:45 – 14:0 hod., stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov.

Ďalšie dni neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole je potrebné žiaka zo stravovania odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre stravníka v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení (zák. 245/2008 § 140 ods. 1).

Vaše námety, pripomienky a sťažnosti na zlepšenie našej práce radi od Vás uvítame osobne alebo telefonicky na novom tel. č.: 0908997316

Zápisný lístok ŠJ

Aktuálny jedálny lístok

 


Prevádzkované na Joomla!. Valid XHTML and CSS.